Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2001/02:Fi36

av Bo Lundgren m.fl. (m)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Möjligheternas Sverige 4

3.1 Ett samhälle av möjligheter 4

3.1.1 En ny politik 4

3.1.2 Vänd inte verkligheten ryggen 4

3.1.3 För få i arbete – för lite företagande 5

3.1.4 Lär av 1980-talets misstag 6

3.1.5 Sverige har för lite tillväxtkraft 7

3.2 Ett skifte mot ökad frihet och tillväxt 7

3.2.1 Kontroll över vardagen 7

3.2.2 Den enskildes frihet och trygghet 8

3.2.3 Fler jobb och företag 9

3.2.4 Krisprogram mot den skenande sjukfrånvaron 10

3.2.5 Ett levande kunskapssamhälle 12

3.2.6 Mångfald och konkurrens 13

3.2.7 Inför

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen beslutar godkänna det förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som vi förordar i motionen i kapitel 3.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen beslutar godkänna det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som vi förordar i motionen i kapitlen 6 och 7.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med en kraftfull åtgärdsplan mot den ökande sjukfrånvaron, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.