Erik Ullenhag (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Jur.kand.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2016-08-25
Ledig
2013-01-22 – 2014-10-03
Ordinarie
2009-07-14 – 2010-10-04
Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2010-10-04 – 2010-10-05

Folkpartiet liberalerna

Gruppledare
2014-10-04 – 2015-11-24

Liberalerna

Gruppledare
2015-11-24 – 2016-06-07

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-13

Socialutskottet

Ledamot
2004-09-14 – 2006-10-02

Finansutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2016-06-08

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2004-09-13

Utrikesutskottet

Suppleant
2009-09-03 – 2010-10-04

EU-nämnden

Suppleant
2014-11-05 – 2016-08-25

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsdepartementet

Statsråd
2010-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-06, 09-10 och 13-16. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 02-04, socialutskottet 04-06 och finansutskottet 14-16. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-04, utrikesutskottet 09-10 och EU-nämnden 14-16. Ledamot krigsdelegationen 02-06. Gruppledare 14-16. Partirepresentant riksdagsstyrelsen 14-16. Statsråd (integrationsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 101006-141003.

Föräldrar

Fil.dr, chefredaktören Jörgen Ullenhag och professorn Kersti Ullenhag, f. Sågvall.

Utbildning

Universitetsstudier, statskunskap 93. Jur.kand., Uppsala universitet 98 (inkl. studier vid Minnesota Law School). Utrikesdepartementets diplomatprogram 02.

Anställningar

Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt 99-01. Departementssekreterare, Utrikesdepartementet, enheten för migrations- och asylpolitik 01-02.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01. Ledamot, kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen 04. Ledamot, Socialförsäkringsutredningen 10. Ledamot, kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande 15-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uppsala 94-02. Ledamot, skolstyrelsen, Uppsala 91-95. Ledamot, nämnden för frivillig utbildning 95-97 och tekniska beställarnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Uppsala län 99-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet 97-99. Ledamot, partistyrelsen, Folkpartiet 99. Jusekombud, Linköpings tingsrätt 99-01. Ordförande, Folkpartiets länsförbund, Uppsala 02-06. Partisekreterare, Folkpartiet 06-10 och 2:e vice ordförande 10-. Ordförande, Folkpartiets länsförbund, Stockholm 11-15.

Litteratur

Trygghet i den egna kulturen ger trygghet i det nya landet (97), Barsebäckavvecklingen och Europakonventionen (98), Myten om det liberala Sverige och Om liberal humanism (99, tillsammans med Andreas Bergh).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter