Elin Nilsson (L)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Valkrets
Örebro län, plats 198
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-10-18 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-25 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-06-01 – 2026-09-21

EU-nämnden

Ledamot
2022-10-25 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22– (statsrådsersättare 221018–). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22– och EU-nämnden 22–. Suppleant utrikesutskottet 23–.

Utbildning

Rättsvetenskap med internationell inriktning, Örebro universitet 11.

Anställningar

Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg 13–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Miljömålsberedningen och Gentekniknämnden 23–. Ledamot Naturvårdsverkets insynsråd och Havs- och vattenmyndighetens insynsråd.

Kommunala uppdrag

Ersättare, kommunfullmäktige, Lekeberg 14–20 och ledamot 21–. Ledamot, kommunstyrelsen 18–22. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 18–22. Ersättare, viltförvaltningsdelegationen, Örebro län, 18–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Mullhyttans bygdeförening 21–. Huvudman, Lekebergs sparbank 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Betänkande 2023/24:UU10

  Regeringen har lämnat en skrivelse om verksamheten i EU under 2023. Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en översyn av reglerna för EU:s sanktioner mot terrorism.

  Riksdagen anser att regeringen bör verka för att EU

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  35, 132 minuter
  Justering
  2024-05-07
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2023/24:MJU14

  Riksdagen uppmanar regeringen, genom ett tillkännagivande, att skapa en samlad förvaltning för klövvilt – till exempel älg och kronhjort – som tar hänsyn till ekosystemet. Syftet med en samlad klövviltsförvaltning ska bland annat vara att vårda viltstammarna, minska skador på skogar och grödor samt

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 80 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2023/24:MJU13

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om olika miljöfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om miljöprövning och tillståndsprocesser, miljömålssystemet, offentlig upphandling, vindkraftsetablering, miljöbrott och ansvarsfrågor vid miljöföroreningar. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård

  Naturvård

  Betänkande 2023/24:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om det naturvårdspolitiska arbetet som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, artskydd och arbetet med invasiva främmande arter. En invasiv främmande art innebär en art som med människans

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 119 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2023/24:MJU11

  Regeringen bör utreda hur reglerna för lokala mindre slakterier kan förenklas. Det menar riksdagen och beslutade därför att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Regeringen bör även utreda vilka ytterligare åtgärder som krävs för att öka antalet småskaliga slakterier och

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 20-21 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöterna tillfälle att ställa frågor.
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2023/24:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om fiskeripolitiken. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fiskekvoter, fiskeredskap, svensk fiskerinäring, fiskerikontroll och fritidsfiske. Att riksdagen avslår alla motionerna beror i första hand på att arbete pågår inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  48, 120 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Betänkande 2023/24:MJU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av huruvida reduktionsplikten bidrar till att nå klimatpolitiska mål på ett effektivt sätt eller inte. Riksrevisionen har granskat den tidigare utformningen av reduktionsplikten, det vill säga innan beslut

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  48, 132 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Betänkande 2023/24:UU6

  I en skrivelse beskriver regeringen förberedelserna, genomförandet och resultaten av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det var under första halvåret av 2023 som Sverige var ordförande i EU:s ministerråd.

  Riksdagen konstaterar att samarbetet mellan regeringen och riksdagens partier

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  21, 62 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 100 motioner om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om livsmedelskedjans beredskapsarbete.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det redan pågår arbete inom området, exempelvis i utredningar och i Regeringskansliet.

  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-27
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU7

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin och åtgärder för skydd av skog.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår på området.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  40, 115 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2023/24:MJU2

  Totalt går cirka 24 miljarder ur statens budget för 2024 till utgiftsområde Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 9 miljarder kronor, går till anslaget

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  49, 142 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Betänkande 2023/24:MJU5

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

  Ändringen innebär att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  69, 173 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2627 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
 • Möjlighet för huvudmän i mindre, närliggande kommuner att samverka vid omplacering av elever

  Motion 2023/24:2409 av Elin Nilsson (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2409 av Elin Nilsson L Möjlighet för huvudmän i mindre, närliggande kommuner att samverka vid omplacering av elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra skollagen för att möjliggöra för skolhuvudmän att samverka vid omplacering av
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bättre tågförbindelser Stockholm–Oslo

  Motion 2023/24:1731 av Elin Nilsson (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:1731 av Elin Nilsson L Bättre tågförbindelser StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  Riksdagen håller en särskild debatt om den afrikanska svinpesten. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren KDDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Filter