Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

  Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Riksrevisionens förslag till rekommendation
  Inlämnad
  2012-12-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2012/13:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,
 • Stärkt konsumentskydd vid näthandel

  Skriftlig fråga 2011/12:416 av Hagberg, Christin (S)

  den 23 februari Fråga 2011/12:416 Stärkt konsumentskydd vid näthandel av Christin Hagberg S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Näthandeln ökar hela tiden. Vi köper allt mer och mer via nätet och transaktionerna ökar. Detta har också de med oärliga avsikter konstaterat och många blir lurade av dessa bedragare.
  Inlämnad
  2012-02-23
  Besvarare
  Birgitta Ohlsson (FP)
 • Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

  Skriftlig fråga 2011/12:415 av Hagberg, Christin (S)

  den 23 februari Fråga 2011/12:415 Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder av Christin Hagberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Det har rapporterats från Arbetsmiljöverket att antalet arbetsplatsolyckor har ökat bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Skälet
  Inlämnad
  2012-02-23
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Vräkning av barnfamiljer

  Skriftlig fråga 2011/12:417 av Hagberg, Christin (S)

  den 23 februari Fråga 2011/12:417 Vräkning av barnfamiljer av Christin Hagberg S till statsrådet Maria Larsson KD I en promemoria från Barnombudsmannen BO och kronofogden KFM kan man läsa att antalet barnfamiljer som blir vräkta från sin bostad har ökat under år 2011. I jämförelse med år 2010 är det en ungefärlig
  Inlämnad
  2012-02-23
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010

  Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.
  Inlämnad
  2010-04-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU37
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning

  Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning

  Interpellation 2009/10:289 av Hagberg, Christin (s)

  den 17 mars Interpellation 2009/10:289 Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Energi- och koldioxidskatt på fossilt kol i visst hushållsavfall som förbränns infördes den 1 juli 2006. Den så kallade ASKA-utredningen föreslog i betänkandet
  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skatteverkets resurser

  Skatteverkets resurser

  Interpellation 2009/10:288 av Hagberg, Christin (s)

  den 17 mars Interpellation 2009/10:288 Skatteverkets resurser av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skattebortfallet via omedvetna fel och fusk har uppskattats till 133 miljarder. Vi socialdemokrater har i våra budgetar under valperioden krävt ökade resurser till Skatteverket, inte minst för att
  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Tillståndsprövningen av Shells provborrning

  Skriftlig fråga 2009/10:726 av Hagberg, Christin (s)

  den 15 april Fråga 2009/10:726 Tillståndsprövningen av Shells provborrning av Christin Hagberg s till näringsminister Maud Olofsson c Energiföretaget Shell har av Bergstaten och länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun. Provborrningen har genomförts och är avslutad.
  Inlämnad
  2010-04-15
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor

  Vissa mineralpolitiska frågor

  Betänkande 2009/10:NU14

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.
  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  101, 247 minuter
  Beredning
  2010-02-18
  Justering
  2010-03-11
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

  Allmänna motioner om punktskatter

  Betänkande 2009/10:SkU29

  Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om punktskatter. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om drivmedels- och fordonsskatt samt skatt på alkohol och tobak.
  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  25, 90 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-18
  Beslut
  2010-03-18
 • med anledning av redog. 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget

  Motion 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget s43014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionens rekommendationer om
  Inlämnad
  2010-02-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010

  Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010

  Betänkande 2009/10:SkU21

  Punktskatterna inom koldioxid- och energibeskattningen samt fordonsbeskattningen ändras. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att målen för andel förnybar energi och effektivare energianvändning uppnås. Ändringarna innebär bland annat följande: Återbetalningen av koldioxidskatten
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  39, 123 minuter
  Justering
  2009-11-24
  Debatt
  2009-12-09
  Beslut
  2009-12-09
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Pensionärsskatten och jämställdheten

  Pensionärsskatten och jämställdheten

  Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)

  den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som
  Inlämnad
  2009-10-26
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010

  Motion 2009/10:Sk7 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk7 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 s43012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen
  Inlämnad
  2009-11-11
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

  Motion 2009/10:Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk5 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer s43010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundavdrag för pensionärer ska höjas utöver regeringens förslag.
  Inlämnad
  2009-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

  Motion 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag s43011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2009-11-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Presstöd till kulturtidskrifter

  Skriftlig fråga 2009/10:156 av Hagberg, Christin (s)

  den 5 november Fråga 2009/10:156 Presstöd till kulturtidskrifter av Christin Hagberg s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den gällande beskrivningen över vad en kulturtidskrift är lyder en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med
  Inlämnad
  2009-11-05
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Hot mot EU:s utsläppshandel

  Skriftlig fråga 2009/10:154 av Hagberg, Christin (s)

  den 5 november Fråga 2009/10:154 Hot mot EU:s utsläppshandel av Christin Hagberg s till miljöminister Andreas Carlgren c För perioden 20082012 har EU-kommissionen satt ett tak för hur stora koldioxidutsläppen i medlemsländerna får vara inom ramen för handeln med utsläppsrätter. Varje land får en tilldelning som
  Inlämnad
  2009-11-05
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Balansen mellan resurser till och arbetsuppgifter för Skatteverket

  Skriftlig fråga 2009/10:152 av Hagberg, Christin (s)

  den 5 november Fråga 2009/10:152 Balansen mellan resurser till och arbetsuppgifter för Skatteverket av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m I regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet återges Skatteverkets påpekande om att propositionen innebär nya åtaganden för verket.
  Inlämnad
  2009-11-05
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Pensionärsskatten i Skåne

  Interpellation 2009/10:74 av Hagberg, Christin (s)

  den 28 oktober Interpellation 2009/10:74 Pensionärsskatten i Skåne av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skåne har ca 220 000 ålderspensionärer på en befolkning av 1,2 miljoner, det vill säga 18 procent av befolkningen. Siffran överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet ålderspensionärer i Skåne
  Inlämnad
  2009-10-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)

Filter