Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fritidsledare
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-09-16

Utbildningsutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra den kulturella mångfald som finns i landet. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • beskattning av pensioner

  Skriftlig fråga 2001/02:1125 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

  den 26 april Fråga 2001/02:1125 av Charlotta L Bjälkebring v till statsrådet Ingela Thalén om beskattning av pensioner Det nordiska avtalet om undvikande av dubbelbeskattning från 1996 har till avsikt att en inkomst från ett nordiskt land enbart ska beskattas en gång. Detta för att undvika dubbelbeskattning. Tydligt
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att det juridiska
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • den fria rörligheten i Norden

  Skriftlig fråga 2001/02:992 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

  den 4 april Fråga 2001/02:992 av Charlotta L Bjälkebring v till utrikesminister Anna Lindh om den fria rörligheten i Norden Om det danska förslaget En ny utlänningspolitik går igenom kommer förälskade nordbor att få det svårare att bosätta sig i Danmark. Det står klart sedan den danska integrationsministern Bertel
  Inlämnad
  2002-04-04
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den prövning som skall göras av adoptanter inte skall ställa krav på att det skall finnas kvinnliga och manliga förebilder utanför adoptionsrelationen
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

  Datum
  2002-03-22
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 3 kap. 19 kommunallagen så att kommuner och landsting åläggs att i upphandlingen kräva tillgång till
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • dokumentation av den folkliga dansen

  Skriftlig fråga 2001/02:538 av Bjälkebring, Charlotta L (v)

  den 18 januari Fråga 2001/02:538 av Charlotta L Bjälkebring v till kulturminister Marita Ulvskog om dokumentation av den folkliga dansen På sjuttiotalet inrättade regeringen en tjänst med inriktning på dokumentation av den folkliga dansen. Dansmuseets styrelse har nu beslutat att prioritera den publika verksamheten,
  Inlämnad
  2002-01-18
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av möjligheterna till internationell rättslig hjälp inom det tryck- och
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Motivering Regeringen
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)

  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)

  Betänkande 2001/02:KRU1

  Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter gick riksdagen emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte
  Behandlade dokument
  94
  Förslagspunkter
  71
  Reservationer
  47 
  Anföranden och repliker
  40, 1 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-15
  Debatt
  2001-11-30
  Beslut
  2001-12-04
 • filmen i Sverige

  Skriftlig fråga 2001/02:214 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

  den 15 november Fråga 2001/02:214 av Charlotta L Bjälkebring v till kulturminister Marita Ulvskog om filmen i Sverige Baksmällan efter förra årets stora svenska filmfest har den kallats: det faktum att pengarna till det s.k. publikrelaterade stödet nu är intecknade ända fram till början av år 2003. Förra årets stora
  Inlämnad
  2001-11-15
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Social ekonomi

  Social ekonomi

  Betänkande 2001/02:KRU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om social ekonomi. Motionerna behandlar frågor om Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam), förutsättningar för det ideella folkrörelsearbetet, EU-samarbetet, överläggningar mellan representanter för staten och den sociala ekonomin samt det offentligas gemensamma förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 38 minuter
  Beredning
  2001-05-03
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spel och lotterier

  Spel och lotterier

  Betänkande 2001/02:KRU3

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om spel och lotterier.
  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  27, 16 minuter
  Beredning
  2001-05-03
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ungdomspolitik m.m.

  Ungdomspolitik m.m.

  Betänkande 2001/02:KRU2

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om bl.a. ungdomspolitiken och statsbidraget till trossamfund.
  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 1 minuter
  Beredning
  2001-05-31
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Djurförsök

  Motion 2001/02:MJ407 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ407 av Tasso Stafilidis m.fl. v Djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att djuranvändningen skall förbjudas då det finns alternativ till försöksdjursverksamheten. Motivering Inom försöksdjurspolitiken slås
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Burhöns

  Motion 2001/02:MJ405 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ405 av Tasso Stafilidis m.fl. v Burhöns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte bevilja nya dispenser från kraven om hållning av burhöns fr.o.m. år 2000. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Årlig djuretikrevision

  Motion 2001/02:MJ402 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ402 av Tasso Stafilidis m.fl. v Årlig djuretikrevision Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en årlig djuretikrevision. Motivering I Sverige dödas årligen över 80 miljoner djur inom livsmedelsindustrin.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Miljömål och vattendomar

  Motion 2001/02:MJ401 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ401 av Tasso Stafilidis m.fl. v Miljömål och vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en skärpning av lagstiftningen vid miljöbrott. Motivering Det misslyckade tunnelbygget genom Hallandsåsen känner nog
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter