Bo G Jenevall (NYD)

Född år
1933
Avliden
27 mars 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1994-04-22 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-04-22

Näringsutskottet

Suppleant
1993-10-14 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1993-04-23 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Näringsutskottet 93/94. Led av Finansutskottet 91/92-92/93 och Bostadsutskottet 93/94. Led av Krigsdelegationen 91/92-93/94.

Bostadsort

Älvängen

Utbildning

Elektriker 49-57, verkmästare 57-59. Elektroingenjörsutbildning. Avdelningschef 65-69. Överingenjör 69. Verkställande direktör.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av Ny Demokratis kretsråd i Stockholms stad 91- och av partistyrelsen 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden/stiftelsen industrifonden 93-96. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93.

Föräldrar

Carl Gunnar Jenevall och Astrid Elisabet Hansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Sverige är i en akut kris, med hög arbetslöshet, statsfinanserna i obalans och en galopperande statsskuld.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  92
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------1993/94:FiU20 1993/94:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

  Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet

  Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen föreslår inte heller denna gång några särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Konkurrens ger bättre service och lägre priser. Mot den bakgrunden är det märkligt att flera branscher som svarar för människors primärbehov fortfarande fungerar
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan och bygglagen, m.m. Denna proposition är lagd med anledning av ett delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den lägger ett så omfattande
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer
  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till Konsumentverket

  Motion 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd Anslaget till Konsumentverket I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 14, Civildepartementet, trettonde huvudtiteln. Konsumentfrågor Anslag C1 Konsumentverket,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Marknadsföringen av Sverige utomlands

  Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Internationellt fartygsregister

  Motion 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Internationellt fartygsregister Bakgrund Behovet av internationella sjötransporter mellan världens kontinenter är mycket stort och kommer att växa ytterligare i framtiden. Världshandeln är helt beroende av effektiva och säkra sjötransporter. Sjöfarten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotland som frihandelsområde

  Motion 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Gotland som frihandelsområde Bakgrund Gotland vårt landskap i öst, en pärla i Östersjöns mitt, vars utsatta läge i det kalla krigets skugga nu har förbytts i en betydande framtidspotential. Gotland ligger nu som ett nav i Östersjöns mitt och bara väntar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Torne älv

  Motion 1993/94:Bo523 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo523 ab Bo G Jenevall m.fl. nyd Torne älv Inledning Vattenkraften är den billigaste och renaste formen av elkraftgenerering varför dessa resurser i första hand bör utnyttjas för en utökning av den totala elkraftresursen. En paradox är att samtidigt som vattenkraften är det mest miljövänliga
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostads- och byggpolitiken

  Motion 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Bostads- och byggpolitiken 1 Inledning Bostadspolitiken är en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare, gammal som ung, kvinna som man. Det är dessutom för de flesta den utgift som tar den största delen av inkomsten. Samtidigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:BoU11 1993/94:BoU13 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU21 1993/94:BoU22 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Lag mot flaggbränning

  Motion 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lag mot flaggbränning Fram till 1971 fanns i brottsbalken 16 kap 7 ett stadgande av innebörd att den som offentligen skymfade Sveriges flagga eller vapen eller annat rikets höghetstecken kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller fängelse
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De statliga verkens styrelser

  Motion 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd De statliga verkens styrelser Verksförordningen 1987:1100 är en produkt av ett betänkande KU 29 grundat på en proposition 1986/87:99 från riksmötet 1986/87 och följer väsentligen statsförvaltningens tradition. Det kan på goda grunder ifrågasättas om inte
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konjunkturanpassad arbetstid

  Motion 1993/94:A268 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A268 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Konjunkturanpassad arbetstid Bakgrund Efterfrågan varierar och konjunkturerna har en ganska regelbunden cykel, men vår arbetstid ligger fast. Det skapar problem med överskott på arbetskraft i lågkonjunktur och brist i högkonjunktur. En del av den arbetslöshet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dispens från lagen om anställningsskydd

  Motion 1993/94:A266 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A266 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Dispens från lagen om anställningsskydd Bakgrund De förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen lägger fram följer det traditionella svenska mönstret och detta trots att vi nu har en mycket större arbetslöshet än vad som normalt inträffar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Energipolitiken

  Motion 1993/94:N429 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N429 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Energipolitiken 1. Allmän inriktning Principen skall vara att hushåll, näringsliv och samhälle får så billig och miljövänlig energi som möjligt. Detta har nu direkt inverkan på jobben, på den internationella konkurrenskraften, på utländska företags
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Exportkreditgarantier

  Motion 1993/94:N304 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N304 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Exportkreditgarantier Bakgrund Regeringens finansplan 1994/95 bygger på den något äventyrliga förutsättningen att BNP per capita kommer att svänga från minus 1,9 1993 till plus 2,4 1994. Det krävs vidare en årlig uthållig BNP-tillväxt på minimum 4 till
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:NU14 1993/94:UU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitiken

  Motion 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Näringspolitiken Inledning Näringspolitiken är navet i den svenska ekonomin. Alla partier är nu överens om att det är tillväxten i svensk industri som är avgörande för vårt trygghetssystem och möjligheterna att få en bättre balans i statsbudgeten. För
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:NU15 1993/94:NU25 1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter