Björn von der Esch (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Södermanlands län
Titel
ekonomie doktor
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-10-04 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1998-12-02 – 2002-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1991- Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86, Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Vagnhärad

Utbildning

Studentexamen 49. Officersexamen vid sjökrigsskolan 52. Officer vid flottan 52, i reserven från 58, örlogskapten 63. Skogs- och sågverksskola 58. Lantbruksskola 60. Jordbrukare 60-75 och 81-. Filosofie kandidat 63. Filosofie politices magister 65. Anställd vid Sveriges Lantbruksförbunds kansli 65-69. Ekonomie doktor vid Uppsala universitet 73. 1:e hovmarskalk och chef för hovmarskalksämbetet med hovförvaltningen 75-80.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nej till EU, vice ordförande.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Skattmästare vid Kungl M:ts orden 75-76. Nämndeman i länsrätten och Nyköpings tingsrätt 86-91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vagnhärads kommunalfullmäktige 64-70. - Ledamot av Nyköpings kommunfullmäktige 74-76. Ledamot av personalnämnden 74-76. - Ledamot av Södermanlands läns landsting 82-91. Ledamot av förvaltningsutskottet 87-91.

Litteratur

Skatt, inflation, eget kapital. En ekonometrisk studie av lantbruksföretaget (1972, doktorsavhandling).

Föräldrar

Ambassadören Hans Joachim von der E och Marianne Sandstedt

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter