Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd

  Motion 2000/01:T18 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T18 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i motionen om att regeringen genast bör inleda förhandlingar med de andra berörda nordiska länderna kring statliga
  Inlämnad
  2001-05-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U17 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sverige stöder Estlands,
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelningen av medel mellan anslaget 36:2 Vägverket: administration och
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi22 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi22 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att föra över 400 000 kr från anslaget 30:1 Stöd till idrott till anslaget 30:4 Stöd till friluftsorganisationer i enlighet
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

  Motion 2000/01:U15 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U15 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensamma exportregler för
  Inlämnad
  2001-04-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

  Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T12 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten. 2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr12 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av tydligare regler för sponsring av program i public service-företagen.
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U14 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U14 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lettland och Litauen. 2. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U13 av Tom Heyman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U13 av Heyman, Tom m med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i Nordiska rådet tar upp förhandlingar om beskattningsvillkoren för färjebesättningar på linjer mellan de nordiska länderna. Motivering Av skrivelsen
  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras
  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar?

  Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen
  Inlämnad
  2001-03-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:TU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten

  Motion 2000/01:T6 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T6 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. 2. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-02-21
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  ----------2000/01:TU14
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn

  Motion 2000/01:T1 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T1 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sjöfartsinspektionen bör få en mer självständig
  Inlämnad
  2000-11-22
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter

  Motion 2000/01:U5 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U5 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det program för konfliktförebyggande som skall presenteras vid Europeiska rådets
  Inlämnad
  2000-11-08
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Fler företag inom hälso- och sjukvården

  Motion 2000/01:So345 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So345 av Cederfelt, Margareta m Fler företag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelverket i syfte att förbättra för småskaliga alternativ inom hälso- och sjukvården. Fler
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 2000/01:So206 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So206 av Bill, Per m Vinauktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillåta vinauktioner. Motiven för vårt förslag Monopol är i grunden något som aldrig gynnar konsumenterna och alkohol är inget undantag. Bevisen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Leva på landet

  Motion 2000/01:Sk1025 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk1025 av Elmsäter-Svärd, Catharina m Leva på landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt skatt på bensin och diesel.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU3 2000/01:SkU14 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:SoU9 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Flygplatskapaciteten i östra Sverige

  Motion 2000/01:T662 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T662 av Westerberg, Per m Flygplatskapaciteten i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om expansionen av flygplatskapaciteten. Inledning Det råder inte någon tvekan om att goda flygförbindelser är av central
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Moderat sjöfartspolitik

  Motion 2000/01:T642 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T642 av Molén, Per-Richard m Moderat sjöfartspolitik 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hamnar och godsterminaler. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:AU7 2000/01:SkU19 2000/01:TU1 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • Järnvägspolitik

  Motion 2000/01:T519 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T519 av Molén, Per-Richard m Järnvägspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering av järnvägens tekniska system. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter