Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.

  Motion 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Regeringen föreslår att ett anbudsförfarande införs när man skall ge tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya och väsentligt ändrade radioanvändningar.
  Inlämnad
  1998-06-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU15
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi45 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi45 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Sedan 1970 har Sverige klarat sig sämre än jämförbara konkurrentländer. I välståndsligan har vi fallit från en tredjeplats till en artondeplacering enligt uppgifter från OECD.
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I denna motion behandlas regeringens förslag avseende tilläggsbudgeten utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 1 Statens kulturråd Regeringen föreslår att anslaget
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Inledning Regeringens förslag innebär att riksdagen skall anta ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslagen innebär att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Bedömning av folkbildningens verksamhet Regeringen föreslår att folkbildningen bör ges fortsatt statligt stöd. Vi delar denna föga kontroversiella uppfattning. Regeringen föreslår vidare att principen att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen en förstärkning av stödet för de professionella konstnärerna. Inriktningen på förslagen sägs vara att konstnärerna skall kunna basera sin försörjning
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inledning Regeringens förslag syftar till att öka läsandet och tillgången till böcker och kulturtidskrifter. För att nå detta mål har regeringen använt sig av den något ovanliga metoden att söka
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Inledning På uppdrag av regeringen utreder Post- och telestyrelsen för närvarande hur postoperatörerna skall kunna garanteras en konkurrensneutral tillgång till den postala infrastrukturen, i
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.

  Motion 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning 6 2 Nya högskolor 6 2.1 Malmö högskola 6 2.2 Högskola på Gotland 6 3 Samarbete i Öresundsregionen 7 3.1 Öresundsuniversitet 7 4 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg 8
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Sammanfattning I propositionen föreslås att läroplanen Lpo 94 skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den skall tillämpas
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

  Motion 1997/98:T50 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T50 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. behandlas bl.a. förslag till nya regler för körkortsgivning och övningskörning samt åldersgränser och behörighetskrav för att få köra moped. Vidare behandlas
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T45 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T45 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling 1 Inledande sammanfattning Den socialdemokratiska regeringens förslag till Transportpolitik för en hållbar utveckling leder till att: principen att varje transportslag skall bära sina
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Innehåll 1 Inledning  18 1.1 Sammanfattning  18 2 Moderata utgångspunkter  18 2.1 Stärk familjens betydelse  18 2.2 Möjliggör valfrihet  19 2.3 Skall alla barn gå i allmän förskola 19 3 En ny läroplan
  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU16 1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

  Motion 1997/98:T18 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T18 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. 1 Bakgrund Sedan flerpartiöverenskommelsen om trafiklösningen i Stockholm frångåtts av Socialdemokraterna står de stora trafikproblemen i våra största städer utan
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T6 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T6 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning 1 Sverige behöver yrkestrafiken När tillväxten ökar leder det oftast till ett ökat behov av transporter. Yrkestrafiken är således mycket viktig för svensk ekonomis förutsättningar att växa.
  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:TU10 1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 1997/98:Kr272 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr272 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehåll 1 Inledning  2 En ny roll för kulturrådet  3 Renodla statens uppgifter  4 Nationella uppdrag  5 Regionala medel  6 Ökat lokalt ansvar för teater, dans och musik  7 Litteraturstöd  8 Konstnärlig
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:KrU1 1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr238 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr238 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Vår syn på kultur och kulturpolitik  3 Ny tid nya förutsättningar  4 Fria media  5 Barn och ungdom  6 Moderna musikformer  7 Kulturskaparnas villkor  8 Kulturmiljön  9 Renodla statens ansvar  10
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:KrU1 1997/98:KrU12 1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Form- och designmuseum till Stockholm

  Motion 1997/98:Kr232 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr232 av Birgitta Wistrand m Form- och designmuseum till Stockholm Ett av de områden där Sverige är känt och väl känt ute i världen är form och design. Våra exportföretag vinnlägger sig om funktionell och attraktiv design då de vet att produkter utan en klar profil försvinner Volvo, Saab,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationalmonument och nationaldag

  Motion 1997/98:K714 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. (s, fp, c, kd, m, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K714 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. s, fp, c, kd, m, v Nationalmonument och nationaldag Sverige har en lång och spännande historia. Genom århundradena är den svenska historien förbunden med andra nationer och andra folks historia. Så byggde holländare Göteborg, väst- och sydkustlänen har varit
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter