Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi29 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001-2003. Det är mycket
  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi16 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi16 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande år under utgifts- område 17 föreslås att anslaget E 2 Ersättningar och bidrag till konstnärer utökas med totalt 7,5 miljoner
  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av red. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999

  Motion 1999/2000:U19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U19 av Lennmarker, Göran m med anledning av redog. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med
  Inlämnad
  2000-04-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

  Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T16 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten skulle
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

  Motion 1999/2000:Ub24 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub24 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering I föreliggande proposition föreslår regeringen en ny organisation vad gäller forskning och utveckling. Vad gäller Moderata samlingspartiets generella
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

  Motion 1999/2000:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T14 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. 1 Inledning Propositionen 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. där m.m.behandlar transportpolitiska frågor av skiftande slag. Statens järnvägar föreslås ombildas från affärsverk till aktiebolag
  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U15 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U15 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 I regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet för 1999 finns ett avsnitt om kultur och media avsnitt 3:1Under detta kapitel talas det om gemensam nordisk TV. Mot bakgrund av detta vill vi påminna
  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet

  Motion 1999/2000:Kr5 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr5 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet I föreliggande skrivelse redogör regeringen för det så kallade SESAM- projektet. Detta projekt har varit inriktat på att bevara och öppna före- målssamlingarna
  Inlämnad
  2000-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Tullinge flygplats

  Interpellation 1999/2000:293 av Wistrand, Birgitta (m)

  den 13 mars Interpellation 1999/2000:293 av Birgitta Wistrand m till näringsminister Björn Rosengren om Tullinge flygplats För närvarande sker en snabb utveckling av flygtrafiken såväl inrikes som utrikes i Sverige liksom i övriga världen. Detta understryker behovet av att ha tillräcklig flygkapacitet till och från
  Inlämnad
  2000-03-14
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden

  Motion 1999/2000:T10 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T10 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobilmarknaden Konkurrens i mobiltelenäten Regeringens förslag i korthet Regeringen föreslår i avsikt att öka konkurrensen på mobiltelemarknaden, att det i telelagen införs en skyldighet för tillståndshavare,
  Inlämnad
  2000-02-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

  Motion 1999/2000:T3 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T3 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön Miljöaspekter vid väg och järnvägsinvesteringar Vägverket och Banverket är enligt väglagen respektive lagen om byggande av järnväg skyldiga att upprätta
  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:TU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1999/2000:So360 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So360 av Bill, Per m Vinauktioner Vinauktioner Systembolagets monopol står orubbat trots Sveriges inträde i EU. Detta totala monopol har fått flera absurda konsekvenser. En av dessa konse- kvenser är att det är förbjudet att hålla vinauktioner som vänder sig till allmänheten. Det innebär
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Moderat luftfartspolitik

  Motion 1999/2000:T617 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T617 av Molén, Per-Richard m Moderat luftfartspolitik 1 Flygtrafiken fortsätter att öka IATA The International Airline Association bedömer att passagerar- trafiken inom flyget kommer att öka med 20 procent fram till år 2002. År 2017 bedöms den ha tredubblats. Resorna blir allt längre
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 1999/2000:T616 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T616 av Molén, Per-Richard m Sjöfartspolitiken 1 Inledning Sveriges geografiska läge kräver en väl fungerande sjöfart. I jämförelse med många andra länder har Sverige en mycket internationellt verksam industri och en mycket stor utrikeshandel. Praktiskt taget hela denna utrikeshandel
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:AU5 1999/2000:SkU14 1999/2000:TU1 2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Järnvägspolitik

  Motion 1999/2000:T549 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T549 av Molén, Per-Richard m Järnvägspolitik 1 Konkurrensen om spåren Staten är i dag ägare av den absoluta merparten av det svenska järnvägsnätet. Ägarens ansvar bör enligt vår mening vara att effektivt utnyttja gjorda investeringar samt även underhålla och göra nyinvesteringar på
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 22

  Motion 1999/2000:T221 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T221 av Molén, Per-Richard m Utgiftsområde 22 Inledning Bakgrunden till våra förslag är vår syn på hur en effektiv infrastruktur skall vara utformad samt behovet av att genom sänkta statsutgifter och sänkta skatter åstadkomma bättre förutsättningar för företagande, tillväxt och nya
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Afrika

  Motion 1999/2000:U204 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U204 av Lennmarker, Göran m Afrika Med Afrika avses i motionen Afrika söder om Sahara som omfattar 48 självständiga länder. De afrikanska länderna norr om Sahara med kust mot Medelhavet är alltså inte medräknade. En dyster bild Bilden av Afrika präglas i stor utsträckning av krig,
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:NU16 1999/2000:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Modernt trafiksäkerhetsproblem

  Motion 1999/2000:T441 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T441 av Molén, Per-Richard m Moderat trafiksäkerhetspolitik 1 Regeringen tar inte trafiksäkerheten på allvar. Bristande trafiksäkerhet är en av våra största och viktigaste folkhälsofrågor. Risken att dö eller skadas i en trafikolycka är den vanligaste dödsorsaken för ungdomar mellan
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Central- och Östeuropa

  Motion 1999/2000:U803 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U803 av Lennmarker, Göran m Central- och Östeuropa 1 Integration på lika villkor Det är nu precis 10 år sedan Berlinmurens fall och frigörelsen i Central- och Östeuropa. Dramatiken i samband med frigörelsen var stor, men i ett historiskt perspektiv var det som skedde på andra sidan Östersjön
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:FiU11 1999/2000:UU10 1999/2000:UU11 1999/2000:UU2 1999/2000:UU6 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Nordiska rådet

  Motion 1999/2000:U701 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U701 av Lennmarker, Göran m Nordiska rådet Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med fokusering på aktuella frågor med nordisk anknytning. En förutsättning för att det nordiska samarbetet
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter