Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Järnvägspolitik

  Motion 2000/01:T519 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T519 av Molén, Per-Richard m Järnvägspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering av järnvägens tekniska system. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Nollvisionen

  Motion 2000/01:T474 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T474 av Molén, Per-Richard m Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av en vägtrafikinspektion. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU13
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Veteranlastbilar

  Motion 2000/01:Sk664 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk664 av Molén, Per-Richard m Veteranlastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägavgiftsbefrielse för veteranlastbilar. Vägavgiftsbefrielse för veteranlastbilar Sveriges starka traditioner inom fordonsindustrin
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk lämplighetsprövning

  Motion 2000/01:T420 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T420 av Molén, Per-Richard m Ekonomisk lämplighetsprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ekonomiska lämplighetsprövningens s.k. fortlöpandekrav. Ekonomisk prövning av taxiföretag Den ekonomiska prövningen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikhuvudmannareformen

  Motion 2000/01:T419 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T419 av Molén, Per-Richard m Trafikhuvudmannareformen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera länshuvudmannareformen så att trafikföretag som bedriver linjetrafik får större ansvar vid planering och utvecklande
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Det svenska vägnätet

  Motion 2000/01:T344 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T344 av Molén, Per-Richard m Det svenska vägnätet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ut de svenska delarna av den nordiska triangeln. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---2000/01:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsa

  Motion 2000/01:So529 av Birgitta Wistrand och Cristina Husmark Pehrsson (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So529 av Wistrand, Birgitta m Folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inflytande över vardagen som en hälsobringande faktor. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 2000/01:T223 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T223 av Molén, Per-Richard m Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 22 politikområde 34:1 Bidrag till SMHI för budgetåret 2001 183 077 000 kr. 2. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som i motionen anförs
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 2000/01:U305 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  U305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om budgetförÃ
  ndringar avseende utgiftsomrÃ¥de 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan för Ã¥r 2001 enligt följande: 2001 FörÃ
  ndring 5:1 Utrikesförvaltningen 1 816 068 70 000 5:7 FredsfrÃ
  mjande Ã¥tgÃ
  rder 149 453 149 453 5:11 Information och
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationellt bistånd

  Motion 2000/01:U214 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U214 av Lennmarker, Göran m Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om budgetförändringar avseende utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt följande: Tabell 1: 2001 Förändring Motiven för våra förslag En kraftfull satsning och fokusering på samarbetet
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Enskilda vägar

  Motion 2000/01:T323 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T323 av Molén, Per-Richard m Enskilda vägar Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslagen till enskilda vägar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ett helt Europa

  Motion 2000/01:U509 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U509 av Lennmarker, Göran m Ett helt Europa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvidgningen bör vara den högst prioriterade frågan för Sveriges ordförandeskap i EU. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:NU1 2000/01:NU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2000/01:UU7 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Sverige och säkerheten i Europa

  Motion 2000/01:U412 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U412 av Lennmarker, Göran m Sverige och säkerheten i Europa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inte kan stå likgiltigt om ett medlemsland i EU eller ett grannland utsätts för hot eller angrepp. 2. Riksdagen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Sveriges krigsmaterielexport

  Motion 2000/01:U411 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U411 av Lennmarker, Göran m Sveriges krigsmaterielexport Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Balkan

  Motion 2000/01:U643 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U643 av Lennmarker, Göran m Balkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU skall stödja demokratiseringen av Serbien. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU skall
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 2000/01:U621 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U621 av Lennmarker, Göran m Mänskliga rättigheter och demokrati Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige snarast upprättar ambassad i Minsk, Vitryssland. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UU1 2000/01:UU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Afrika

  Motion 2000/01:U620 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U620 av Lennmarker, Göran m Afrika Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att biståndet skall främja en snabb utrotning av fattigdomen som övergripande mål. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------------2000/01:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Öresundsbron

  Motion 2000/01:T813 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T813 av Molén, Per-Richard m Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bristerna i konstruktionen av det mellanstatliga Öresundsbrobolaget. Motivering En förutsättning för Öresundsbrobeslutet var att bron skulle
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen av Stockholmsregionen

  Motion 2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N321 av Skårman, Carl-Erik m Utveckling av Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU18 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Kulturinstitutionernas hyreskostnader

  Motion 2000/01:Fi504 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi504 av Fleetwood, Elisabeth m Kulturinstitutionernas hyreskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturinstitutionernas hyreskostnader. 2 Bakgrund Kulturutskottet har i sitt yttrande till finansutskottet
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter