Berit Adolfsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
landstingsråd
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Lagutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Betänkande 2001/02:LU28

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utökad resegaranti för konsumenter

  Utökad resegaranti för konsumenter

  Betänkande 2001/02:LU24

  Resegarantin för konsumenter utökas. Resegarantilagen gäller i dag för paketresor och transport som sker tillsammans med en paketresa (stolsförsäljning). Konsumentskyddet stärks fr.o.m. den 1 januari 2003 genom att resegarantilagen ska gälla dels separata transport- och inkvarteringstjänster, om tjänsterna sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, dels s.k. utbytesverksamhet för skolungdom.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • kvinnor i vård

  Skriftlig fråga 2001/02:1027 av Adolfsson, Berit (m)

  den 11 april Fråga 2001/02:1027 av Berit Adolfsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor i vård Det står illa till med jämställdheten bland patienter Rapport efter rapport visar att kvinnor diskrimineras. Kvinnors symtom tas inte på allvar. Kvinnor får sämre vård och de erbjuds billigare läkemedel.
  Inlämnad
  2002-04-11
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Motion 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad djurskyddstillsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål och inriktning för det svenska arbetet
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll. Motivering I proposition 2001/02:137
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målkonflikter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Sammanfattning Vuxna har inte rätt till barn men barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Därför måste frågan huruvida registrerade partner skall ges rätt att prövas som adoptivföräldrar avgöras
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • säkerheten för barn som vistas i samhällets vård

  Skriftlig fråga 2001/02:968 av Adolfsson, Berit (m)

  den 27 mars Fråga 2001/02:968 av Berit Adolfsson m till statsrådet Ingela Thalén om säkerheten för barn som vistas i samhällets vård I dagens Sverige måste båda föräldrarna arbeta för att kunna försörja en familj. Därför måste barnen lämnas till kommunens barnomsorg för vård och tillsyn. För att man som förälder ska
  Inlämnad
  2002-03-27
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträttsliga frågor

  Konsumenträttsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU16

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.
  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  13, 46 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-03-05
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-20
 • med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar

  Motion 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergångsregel rörande gällande ränta i redan ingångna avtal. Motiv för vårt förslag
  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åldersgränser för äktenskap, m.m.

  Åldersgränser för äktenskap, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU13

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med lagförslag som ska förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Bakgrunden till förslaget är bl.a. att nuvarande lagstiftning, när det gäller utländska medborgare, i vissa fall kan tillåta äktenskap för den som fyllt 15 år. För svenska medborgare gäller äktenskapsbalken, med krav på dispens från länsstyrelsen för att gifta sig före 18 års ålder.
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  18, 56 minuter
  Beredning
  2001-12-04
  Justering
  2002-01-24
  Debatt
  2002-02-06
  Beslut
  2002-02-06
 • Familjeutredningen

  Skriftlig fråga 2001/02:660 av Adolfsson, Berit (m)

  den 1 februari Fråga 2001/02:660 av Berit Adolfsson m till statsrådet Ingela Thalén om Familjeutredningen Familjeutredningen har haft till uppgift att analysera barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag till barnfamiljer. Utredningen har ägnat särskild uppmärksamhet åt bostadsbidragen. I de fall där barn har banktillgodohavanden
  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Rätt till arv för judiska efterlevande (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. m Rätt till arv för judiska efterlevande väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i lag om Allmänna arvsfonden.
  Inlämnad
  2002-01-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

  Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU9

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om automatisk vårdnadsprövning när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Regeringen bör utreda om en sådan ordning innebär en förstärkning av barnets rätt och främjar
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 68 minuter
  Beredning
  2001-11-29
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förmyndare, gode män och förvaltare

  Förmyndare, gode män och förvaltare

  Betänkande 2001/02:LU7

  Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2001 om föräldrabalkens regler om förmyndare, god man och förvaltare.
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 29 minuter
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en särbestämmelse förs in i 20 kap. 3 miljöbalken med innebörden att enskild skall kunna få ersättning av allmänna
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap och information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • postservice i glesbygd

  Skriftlig fråga 2001/02:494 av Adolfsson, Berit (m)

  den 9 januari Fråga 2001/02:494 av Berit Adolfsson m till statsrådet Mona Sahlin om postservice i glesbygd En bra posttjänst i hela landet står det att läsa på Näringsdepartementets hemsida. Vidare står det att regeringen har som mål att alla invånare ska ha tillgång till en bra postservice med möjlighet att få post
  Inlämnad
  2002-01-09
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel

  Motion 2001/02:Ju23 av Anne-Katrine Dunker och Berit Adolfsson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju23 av Anne-Katrine Dunker och Berit Adolfsson m med anledning av prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel Ju23 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ratificering av FN-protokollet. Riksdagen tillkännager för
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,

Filter