Bengt Silfverstrand (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
företagsekonom
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1975-01-27 – 1975-03-16
Ersättare
1974-10-20 – 1974-12-15

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Lagutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1988-10-26
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-75. Rdl 1976- Suppleant i Utrikesutskottet 74-81/82 och 88/89- samt Lagutskottet 76/77-78/79 och 82/83-88/89. Ledamot av Lagutskottet 79/80-81/82, Utrikesutskottet 82/83-87/88 och Utbildningsutskottet 88/89-. Suppleant i Riksdagens revisorer 79/80-87/88. Ledamot av Riksdagens revisorer 88/89-. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 77-82.

Bostadsort

Viken

Utbildning

Handelsgymnasieexamen 60. Korrespondent vid Helsingborgs Litografiska AB 60-62. Marknadsförare vid Höganäs AB 62-76. Företagsekonomexamen 70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sparbankernas u-landsstiftelse 83-, Försäkrings AB Victoria 89-, Systembolaget 96-. Ledamot av Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kampuchea, vice ordförande 83-87. - Ledamot av styrelsen för Skånes SAP-distrikt 72- och Höganäs arbetarekommun, ordförande 82-87, vice ordförande 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Styrelsen för u-landsforskning 85-95 och Lunds universitet 92-94. Ledamot av Forskningsrådsnämnden 95-00, ordförande 99-00. Nämndeman i länsskatterätten och länsrätten i Malmöhus län 71-76. - Ledamot av energiskattekommittén 79-82, kemikommissionen 83-85, försäkringsverksamhetskommittén 83-87, 1983 års småhusköpsutredning 83-88, stiftelse- och föreningsskattekommittén 88-, kommittén angående översyn av företagsbeskattningen 88-89, aktiebolagskommittén 90-01, kommittén för en ny högskola i Malmö 95-96, kommittén för översyn av den svenska forskningspolitiken 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Höganäs kommunfullmäktige 74-, 1:e vice ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-94. Ledamot av biblioteksstyrelsen 74-79, vice ordförande 74-79, besvärsnämnden 74-85, kulturnämnden 80-88, vice ordförande 80-88, och revisionen, vice ordförande 92-94, ordförande 94-. Ledamot av styrelsen för AB Höganäshem 92-93.

Litteratur

Diktsamlingen Fyrtiotalister. Dagsedlar i tiden (1994).

Föräldrar

Elektrikern Henry Silfverstrand och Edith Maria Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • friköp av historiska arrenden

  Skriftlig fråga 2001/02:1352 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 17 juni Fråga 2001/02:1352 av Bengt Silfverstrand s till justitieminister Thomas Bodström om friköp av historiska arrenden Den 30 november 1989 fattade Sveriges riksdag med stor majoritet det historiska beslutet att avskaffa den förmodligen sista kvarlevan från det gamla feodalsamhället genom att medge jordbruksarrendatorer
  Inlämnad
  2002-06-17
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • politik på arbetsplatserna

  Skriftlig fråga 2001/02:1350 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 17 juni Fråga 2001/02:1350 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Mona Sahlin om politik på arbetsplatserna Det låga valdeltagandet vid 1998 års val ger anledning till allvarliga eftertankar. Orsakerna till det sviktande förtroendet för vårt demokratiska styrelseskick är sannolikt många och mångfasetterade. I
  Inlämnad
  2002-06-17
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tilläggsbudget  1  för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

  Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

  Betänkande 2001/02:FIU21

  Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Anvisade medel ökar med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  21, 74 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • statlig lönegaranti vid konkurs i utländskt bolag

  Skriftlig fråga 2001/02:1205 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 22 maj Fråga 2001/02:1205 av Bengt Silfverstrand s till näringsminister Björn Rosengren om statlig lönegaranti vid konkurs i utländskt bolag Det råder uppenbarligen en betydande oklarhet om vilken lagstiftning som ska tillämpas vad gäller statlig lönegaranti vid konkurs i företag med förgreningar i flera EU-länder.
  Inlämnad
  2002-05-22
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • skyddet för bondesamhällets kulturarv

  Skriftlig fråga 2001/02:1199 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 22 maj Fråga 2001/02:1199 av Bengt Silfverstrand s till kulturminister Marita Ulvskog om skyddet för bondesamhällets kulturarv Skyddet för landsbygdens kulturminnen är svagare än vad gäller stadsmiljöerna. Under de senaste åren har uppmärksammats flera fall av rivningar, medveten vanvård och allmänt förfall vad
  Inlämnad
  2002-05-22
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • avgifter inom äldre- och handikappomsorg

  Skriftlig fråga 2001/02:1124 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 26 april Fråga 2001/02:1124 av Bengt Silfverstrand s till socialminister Lars Engqvist om avgifter inom äldre- och handikappomsorg Den 1 juli i år träder den av riksdagen beslutade maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen i kraft. Reformen syftar till att skydda de drygt 270 000 personer som erhåller insatser
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsliv

  Arbetsliv

  Betänkande 2001/02:AU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om ohälsa i arbetslivet, arbetsmiljö, företagshälsovård och andra arbetslivsfrågor. I motionerna lämnas bl.a. förslag till åtgärder för att minska en tilltagande ohälsa i arbetslivet, inte minst med anledning av det ökande ohälsotal som har samband med stress och psykiska faktorer. Motionerna avslås bl.a. med hänvisning till ett av regeringen initerat program för ökad hälsa i arbetslivet.
  Behandlade dokument
  79
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  41, 28 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • beskattning av alkoholdrycker

  Interpellation 2001/02:301 av Silfverstrand, Bengt (s)

  den 8 mars Interpellation 2001/02:301 av Bengt Silfverstrand s till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av alkoholdrycker Finansdepartementet räknade i sin senaste budget med att staten under 2001 skulle få in 4,7 miljarder i skatteintäkter på spriten. År 2004 förväntar man sig att dessa intäkter ska ha reducerats
  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsramar  och  beräkning   avstatsinkomsterna, m.m.

  Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:FIU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2002, med undantag för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ramen för 2002 för utgiftsområde 23 sänks
  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  116, 442 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-09
  Debatt
  2001-11-21
  Beslut
  2001-11-21
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkt regionalt inflytande över prioriteringsbeslut
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T32 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T32 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om projektet Europabanan/Götalandsbanan. Motivering Under
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Iran

  Motion 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, fp, mp Iran 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i den kritiska dialogen med Iran skall med kraft hävda det iranska folkets rätt att fritt organisera sig i partier och fackföreningar.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Isocyanater i arbetsliv och hemmiljö

  Motion 2001/02:MJ390 av Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ390 av Bengt Silfverstrand s Isocyanater i arbetsliv och hemmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av samhällsstöd till forskning rörande isocyanater i arbetsliv och hemmiljö. Bakgrund Isocyanater är
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nedskräpning

  Motion 2001/02:MJ285 av Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ285 av Bengt Silfverstrand s Nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att genom informations- och opinionsbildningsinsatser verka för en bättre utomhusmiljö. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16 2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Ansvarsgenombrott

  Motion 2001/02:MJ226 av Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ226 av Bengt Silfverstrand s Ansvarsgenombrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ansvarsgenombrott på miljöbalkens område i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Aktiebolagskommittén framlade i sitt slutbetänkande SOU 2001:1
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU

  Motion 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. s Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statliga bidrag inför en kommande folkomröstning om EMU. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Visumproblem för serbiska medborgare

  Motion 2001/02:Sf266 av Karin Wegestål och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf266 av Karin Wegestål och Bengt Silfverstrand s Visumproblem för serbiska medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska reglerna för turistvisum bör ses över, så att etablerade invandrade familjer får
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Adoptionsbidrag

  Motion 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Adoptionsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns för adoptionsbidrag. Åldersgräns för adoptionsbidrag Adoptionsbidraget höjdes vid årsskiftet till
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Campus Helsingborg

  Motion 2001/02:Ub379 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub379 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Campus Helsingborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av särskilda insatser för att skapa en från kvalitetssynpunkt fullvärdig och ekonomiskt bärkraftig universitetsmiljö
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjöfartsstöd

  Motion 2001/02:T451 av Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T451 av Bengt Silfverstrand s Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om temporärt sjöfartsstöd omfattande svensk personal på den danskregistrerade färjan M/F Hamlet. Motivering Sjöfartsstödet Lex Hamlet Regeringen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter