Till innehåll på sidan

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Betänkande 2015/16:JuU24

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-11
Justering: 2015-12-15
Trycklov: 2015-12-15
Reservationer: 18
Betänkande 2015/16:JuU24

Alla beredningar i utskottet

2015-12-11

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Enligt regeringens förslag ska kontrollerna kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den ska börja gälla den 21 december 2015 och sluta att gälla den 21 december 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-12-17
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 10, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) och

  2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).
  • Reservation 1 (C, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (C, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110012
  M00804
  SD43005
  MP22111
  C02011
  V01803
  L00181
  KD00160
  -0001
  Totalt1753911718
  Ledamöternas röster
 2. Regeringens befogenheter och bemyndiganden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 1-3 §§ i regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del och

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del.
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (L)
  • Reservation 4 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110012
  M80004
  SD04305
  MP23011
  C00211
  V10173
  L00181
  KD00160
  -0001
  Totalt214437418
  Ledamöternas röster
 3. Tidsperiod, karenstid och giltighetstid

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 5 § och 6 § samt ikraftträdandebestämmelserna i regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.Därmed avslår riksdagen motionerna

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del,

  2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del och

  2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 4 samt

  bifaller proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del.
  • Reservation 5 (M, L, KD)
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (M, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110012
  M08004
  SD43005
  MP23011
  C00211
  V00183
  L01801
  KD01600
  -0001
  Totalt1761144118
  Ledamöternas röster
 4. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet anfört ovan.Därmed avslår riksdagen motionerna

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del,

  2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del och

  bifaller proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del.
 5. Allvarlig fara

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.
  • Reservation 7 (M, L, KD)
 6. Beslut om åtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.
  • Reservation 8 (SD)
 7. Barn i föräldrars sällskap

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2 och

  2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.
  • Reservation 9 (L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110012
  M80004
  SD43005
  MP23011
  C00211
  V00183
  L01801
  KD01600
  -0001
  Totalt256344118
  Ledamöternas röster
 8. Inte visumkontroller

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.
  • Reservation 10 (KD)
 9. Transportörers ansvar vid överträdelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 11 (SD)
 10. Utformning av sanktioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 12 (M, L, KD)
 11. Kostnader

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 5 och 6.
  • Reservation 13 (SD)
 12. Polismyndighetens förutsättningar att kontrollera efterlevnaden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 14 (M, SD, KD)
 13. Uppföljning av lagens effekter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4 och

  2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 15 (M)
  • Reservation 16 (L)
 14. Begränsa förslagets negativa effekter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 17 (M, KD)
 15. Ogrundade asylansökningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 7.
  • Reservation 18 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110012
  M80004
  SD04305
  MP23011
  C00211
  V00183
  L18001
  KD16000
  -0001
  Totalt247434118
  Ledamöternas röster