Normgivningsfrågor m.m.

Betänkande 1991/92:KU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 17
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1991-11-19
Justering: 1991-11-26
Betänkande 1991/92:KU12

Alla beredningar i utskottet

1991-11-19
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser