Hyresrätt m.m.

Betänkande 2018/19:CU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 mars 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om hyresrätter och andra boendeformer (CU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner som handlar om hyresrätten som upplåtelseform. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar framför allt om utformningen av bestämmelserna i hyreslagen, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 24

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-27
Reservationer: 31
Betänkande 2018/19:CU8

Alla beredningar i utskottet

2019-01-29

Nej till motioner om hyresrätter och andra boendeformer (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 motioner som handlar om hyresrätten som upplåtelseform. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar framför allt utformningen av bestämmelserna i hyreslagen, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:CU8, Hyresrätt m.m.

Debatt om förslag 2018/19:CU8

Webb-tv: Hyresrätt m.m.

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 14 Mats Green (M)

Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1, men vi står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer från Moderaternas sida.

Fru talman! Har du råd med Moderaternas orättvisa hyror? Så fördes argumentationen i valrörelsen under föregående år från Socialdemokraternas sida. De två sista veckorna innan valet beslutade den socialdemokratiske valgeneralen Anders Ygeman att man bara skulle kampanja på detta tema.

Den bostadspolitiska debatten under valrörelsen präglades till stor del av Socialdemokraternas och Hyresgästföreningens höga tonläge vad gäller Moderaternas förslag att verka för en bättre fungerande hyresmarknad. Ingen av dessa parter drog sig för att glida på sanningen och bidra med en omfattande smutskastning med uppenbara lögner om Moderaternas politik. Man smutskastade genom att påstå att det fanns förslag som inte fanns och som de menade handlade om en hyreschock. Att Moderaterna skulle ha drivit på för marknadshyror på den befintliga hyresmarknaden är en lögn tagen ur sitt sammanhang. Samtidigt stod man själv utan egna förslag för hur vi ska lösa den akuta bostadsbristen och problemen med den dysfunktionella bostadsmarknaden. Den enkla lösningen blev att ljuga om andras politik.

När dimman efter valrörelsen skingrats och en ny regering tillträtt är situationen helt plötsligt en annan. Den är den direkt motsatta, fru talman. Socialdemokraterna har tillsammans med sina samarbetspartier kommit överens om att införa fri hyressättning i nybyggda hyreslägenheter. Tvärvändningen är ett faktum och skär rakt igenom den systematiska smutskastningskampanj som genomfördes sida vid sida med Hyresgästföreningen för bara några månader sedan. Hyckleriet vet inga gränser, fru talman.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Socialdemokraternas oseriösa ryckighet i bostadspolitiken bidrar inte till den gemensamma kraftsamling som behövs mellan partierna för att få bukt med problemen på svensk bostadsmarknad. Att ena stunden driva kampanjer fulla med lögner för att sedan vilja genomföra förslag som man nyss menade skulle vara ett dråpslag mot hyresgäster är respektlöst mot väljarna och är i grunden något som skadar den politiska debatten och förtroendet för politiken allvarligt.

I en artikel i tidskriften Hem & Hyra kan man läsa om hur Hyresgästföreningen har beslutat sig för att demonstrera mot Socialdemokraterna när de håller sin stora partikongress i Conventum i Örebro. Från Hyresgästföreningen säger man så här: Vi vill visa det socialdemokratiska partiet att det finns en otrolig frustration och ilska efter det svikna vallöftet. Partiet var bara några månader tidigare väldigt tydligt med att de aldrig kommer att införa marknadshyror. Därför är det här illa, riktigt illa.

Nu kommer socialdemokraterna att stå här och med en klackspark - en tämligen glad sådan - konstatera: Nu tar vi ansvar för landet! Med det argumentet kommer man att kunna avfärda precis vartenda vallöfte och precis varenda bröstton som man har gått till val på de senaste hundra åren i Sverige.

Om någon annan och om Moderaterna hade gjort samma sak och sagt att vi tar ansvar för Sverige på detta sätt hade socialdemokrater stått och vrålat ut sin frustration, även om den hade varit falsk, i riksdagens talarstol. Jag har ett antal frågor till er socialdemokrater här med anledning av detta.

Med tanke på alla brösttoner och högtidliga löften givna över hela landet i alla sammanhang och på alla politiska nivåer undrar jag: Hur känns det nu?

Jag skulle också vilja fråga vad ni ser för fördelar med detta. Vad ser ni för fördelar med fri hyressättning i nyproduktion och att man också ska ge sig på det befintliga beståndet? Vi ser fördelar med att man nu börjar luckra upp detta, men det skulle vara intressant att höra vad Socialdemokraterna ser för fördelar med detta eftersom det nog är en av regeringens främsta punkter och också något som Stefan Löfven inledde sin regeringsförklaring med att säga är ett av de främsta reformförslagen. Det är mot bakgrund av historien intressant - jag skulle kunna beskriva det med andra ord också. Jag skulle vilja veta vad ni ser för fördelar med allt detta.

Den tredje frågan som jag skulle vilja ha svar på är: Hur tror ni att det här påverkar förtroendet för politiken? Jag vet, återigen, vad ni kommer att säga: Vi tar ansvar för landet. Punkt. Men hur tror ni att det kommer att påverka politiken när man så uppenbart går till val på någonting och sedan inte bara accepterar något annat utan själv ska genomföra motsatsen?

Jag kan stå här och räkna upp alla kommentarer och insändare från socialdemokrater i denna fråga, och nu gör man exakt just det man lovade sina väljare att man aldrig någonsin skulle genomföra. Jag skulle vilja få några svar från Socialdemokraterna när det gäller de här tre frågorna.


Anf. 15 Roger Hedlund (SD)

Fru talman! I dag ska vi diskutera en rad olika motioner rörande bland annat hyresrättsfrågor. Jag kan börja med att konstatera hur utvecklingen i Sverige ser ut. Tittar vi på befolkningsökningen i Sverige ser vi att befolkningen har ökat från 9 till 10 miljoner invånare under de senaste 13 åren. Befolkningen beräknas öka från 10 till 11 miljoner invånare under de kommande sju åren. Det här föranleder såklart en lång framförhållning på det bostadspolitiska området när det gäller att se till att man bygger i den omfattning som behövs. Det har man varken gjort hittills eller ser ut att kunna göra framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Med anledning av dagens situation, som förmodligen kommer att fortsätta, kommer jag in på den motion i det här blocket från Sverigedemokraternas sida som gäller trångboddhet. Sverigedemokraterna har motionerat för att möjliggöra rent juridiskt för bostadsbolag att kunna begränsa hur många personer som bor i hyresrätterna. Det är viktigt eftersom det i dag inte finns någon juridisk möjlighet i praktiken att faktiskt begränsa den möjligheten.

Vi vet vad trångboddhet för med sig, och det handlar om många områden. Det medför kostnader för dem som äger bostäderna men också en försämrad integration, svårare läxläsning, svarta hyreskontrakt och många sociala, ekonomiska och andra konsekvenser. Det behövs många åtgärder där.

Det finns en rapport på området från Boverket. Den ligger i dag på Regeringskansliet där man ska titta på den. Jag hoppas att regeringen också kommer med förslag.

Regeringen har i stället kommit med förslag om EBO. Det är ingenting som berörs i detta betänkande. Men det berörs ändå i den motion som Sverigedemokraterna har lämnat in när det gäller trångboddhet. Man menar att det ska göras en kontroll vid EBO, som alltså innebär att flyktingar i Sverige under den tid de söker asyl ska ha möjlighet att bosätta sig fritt i Sverige, att lämna sin anläggning.

Regeringens förslag kommer enligt min mening att kunna rundas ganska enkelt. Man ordnar ett boende utifrån de krav som ställs, och i ett senare skede ser det boendet helt annorlunda ut. Det är alltså ett slag i luften. Sverigedemokraterna menar att EBO-lagstiftningen måste rivas upp helt och hållet.

För att kunna lösa den problematik som består när det gäller EBO-lagstiftningen, trångboddheten och den kraftiga befolkningsökningen samtidigt som det inte byggs tillräckligt många bostäder är såklart en mer kontrollerad migration avgörande.

Därefter behöver vi kolla på ökad konkurrens mellan byggbolagen. Då kan man öka byggandet, minska kostnaderna och få en standardisering, gemensamma byggregler och ett samordnat byggande av infrastruktur med de övriga nordiska länderna. Det är saker som skulle kunna göra så att vi kan komma igång med byggandet ordentligt. Det skulle också möjliggöra för fler grupper att ta de bostäder som byggs.

De som i första hand är i behov av bostäder är de unga, de ekonomiskt svaga hushållen och de nyanlända. Att i det läget, som regeringen vill göra, införa fria marknadshyror är helt fel väg att gå. Jag förstår inte hur man kan tro att det ska leda till fler bostäder när de som behöver boende inte kan betala hyran för dem. Men det är regeringens lösning.

Fria marknadshyror debatterades dessutom hårt i valrörelsen. Socialdemokraterna gick ut och påstod helt felaktigt att Sverigedemokraterna vill införa marknadshyror i Sverige i dag. Jag har påtalat flera gånger i talarstolen, i en rad olika enkäter, intervjuer och liknande att Sverigedemokraterna motsätter sig marknadshyror. Ändå gick man ut och sa precis det motsatta i valrörelsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Det tål att tänkas på, vilket sätt man är beredd att ta till för att ta makten i Sverige - att stå och ljuga rakt ut för väljarna om vad andra partier tycker och tänker, dessutom i en fråga där Sverigedemokraterna är så tydliga.

Fru talman! Med de orden vill jag passa på att yrka bifall till vår reservation 19 gällande trångboddhet. För tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till reservation 26.


Anf. 16 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Det här är en viktig fråga som vi debatterar i kammaren i dag. Det är en fråga som har väckt stort intresse och skapat mycket oro. Rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet stadgad i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket jag alltid har sagt. Det brukar sällan lyftas upp i den här debatten.

Samhället har ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen. Av regeringsformen, 1 kap. 2 §, framgår att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bland annat bostad. I verkligheten ser det dock annorlunda ut. Allt fler förvägras rätten till ett eget hem, trots regeringsformens tydliga formulering. För att trygga rätten till bostad krävs en ny bostadspolitik, en statlig social bostadspolitik där staten och kommunerna tar betydligt större ansvar.

Fru talman! Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, framför allt i storstadsregionerna. Vi bevittnar varje dag hur hemlösheten ökar och hur låginkomsttagare, unga, barnfamiljer, pensionärer och nyanlända drabbas av bostadssituationen. I min egen kommun, Malmö, ser vi barnfamiljer - barn - bli hemlösa. Det kan inte vara rimligt år 2019 i Sverige som är ett av de rikaste länderna i världen.

Fru talman! I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet finns flera reformförslag som rör bostadsmarknaden. Ett av förslagen är att införa fri hyressättning vid nyproduktion, det vill säga marknadshyror. Det är något som både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit motståndare till tidigare.

Det här är ett problem. Vi är alla överens om att det finns en bostadsbrist. Vi ser hur det påverkar individens frihet, ekonomins tillväxt och samhällets utveckling i en negativ riktning. Vi ser också att det leder till ojämlikhet, ökade klyftor och segregation. I stället för att vi ska ta vårt ansvar och se till att människor får åtnjuta den rättigheten föreslår man reformer som gör det svårare för människor att åtnjuta den här sociala rättigheten.

Ett grundläggande problem på bostadsmarknaden är att många inte har råd att efterfråga nyproducerade hyresrätter. För att inte ytterligare förstärka tudelningen av hyresmarknaden behöver såväl allmännyttiga som privata bostadsbolag pressa hyrorna i nyproduktionen.

Nuvarande system för hyressättning fungerar bra. Det är ett demokratiskt system, det vi kallar den svenska modellen där båda parter får sätta sig ned och förhandla. Hyresgästerna representeras av Hyresgästföreningen. Sedan har man dem som bygger, Fastighetsägarna. De sätter sig ned och diskuterar just vad som kan anses vara en skälig hyra. Det är en demokratisk fråga att alla som bor i landet ska kunna påverka sina livsvillkor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Det som föreslås är att ta bort just den demokratiska rättighet som vanliga människor har för att kunna påverka sina livsvillkor och ge all makt till fastighetsägarna, så att de får avgöra vilken hyra som anses skälig. Det är som att vi inte vet hur kapitalismens logik fungerar, som att riskkapitalister ska vakna någon morgon och säga: "Vi tycker synd om de här barnfamiljerna och pensionärerna. Därför tänker vi sänka hyran så att de får råd att bo i de här lägenheterna." Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända. Kapitalismens logik bygger på att maximera vinsten, ingenting annat.

Vi tycker att nuvarande system för hyressättning fungerar bra. Det skapar förutsättningar för en rimlig hyresutveckling med rättvisa hyror och trygghet för hyresgästerna. Det finns ingen anledning att överge bruksvärdessystemet och införa marknadshyror. Presumtionshyresmodellen gör det lönsamt att bygga nya hyresrätter. Fastighetsägarna får betalt för sina kostnader och en rimlig avkastning på sina insatser.

Varken byggbolag eller fastighetsbolag anser att dagens hyressättning är ett hinder för bostadsbyggandet. De anger helt andra orsaker, till exempel kostnaderna för nyproduktion, bristen på byggbar mark, det höga markpriset och planprocessen. Inget av bolagen uppger att marknadshyror i nyproduktion skulle vara en lösning på problemen. Fastighetsägarna själva vill inte ha marknadshyror i nyproduktion. De anser att nuvarande modell för hyressättning räcker.

Varför införa ett system som fastighetsägarna själva inte efterfrågar? Varför införa ett system som forskningen har påvisat inte kommer att leda till ökad produktion av hyresrätter? Varför införa ett system som vi vet kommer att leda till fler hemlösa barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare? Varför införa ett system som kommer att leda till att människor inte kan flytta dit utbildningarna och jobben finns?

Det är motsvarande självskadebeteende att vilja tvinga på svenska folket en reform som man vet kommer att utsätta människor för hemska konsekvenser. Det är nämligen vad det är.

Fru talman! Bostadsbristen beror inte på nuvarande hyressättningssystem. Bostadsbristen beror på en mängd olika saker, till exempel höga byggkostnader, brist på byggbar mark och höga markpriser. Framför allt beror bostadsbristen på att det saknas en statlig bostadspolitik som syftar till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

För att komma till rätta med bostadsbristen behöver staten ta ett betydligt större ansvar för finansieringen av nyproduktion, exempelvis genom att öka investeringsstöd och erbjuda statliga topplån.

En förändrad hyressättningsmodell med marknadshyror kommer inte att bidra till ökad produktion av hyresrätter. Det är bevisat. Redan i dag har många hushåll svårt att efterfråga nyproducerade hyresrätter. Hyran är för hög, och med marknadshyror höjs hyresnivån ytterligare. Det kommer att leda till att ännu färre har råd att efterfråga nyproducerade hyresrätter. Många lägenheter kommer sannolikt att stå tomma.

Marknadshyror ger inte fler hyresrätter och minskad bostadsbrist. Marknadshyror leder enbart till högre hyror, ökad segregation och i förlängningen krav på social housing för låginkomsthushåll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Vänsterpartiet föreslår därför att det ska finnas en statlig bostadspolitik värd namnet. Det är dags för en ny bostadspolitik där staten, kommunen och regionen tar mer ansvar och genomför vad som är en lagstadgad rättighet för varenda människa som bor i Sverige. Vi har en skyldighet till detta, och allt annat vore oacceptabelt.

Fru talman! Jag ställer mig bakom samtliga reservationer från Vänsterpartiet men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till Vänsterpartiets reservation 4.


Anf. 17 Larry Söder (KD)

Fru talman! Det finns i dag alldeles för få bostäder samtidigt som bostadsmarknaden har alldeles för lite rörlighet. Det tror jag att vi alla är överens om. Detta skapar även osunda marknader inom hyresrättsdelen som bland annat svarta kontrakt. Dessa sidor har vi visat för lite uppmärksamhet, och jag är glad att några av motionerna handlar om det. Vi kan längre fram diskutera hur vi kan stävja svarta kontrakt.

Den som i dag bor hemma hos sina föräldrar eller bor i hyresrätt och vill köpa sig en bostadsrätt eller villa har oerhörda trösklar att ta sig förbi. Den som i dag vill skaffa sitt första boende i en hyresrätt har svårt att få tag på någon. Detta beror på att det byggs för lite men även för att andra som vill flytta vidare till en bostadsrätt eller villa inte kan göra det.

I dag ska ett hushåll klara av KALP-kalkylerna om man vill låna till ett boende, vilket innebär att man ska klara en ränta på 7-8 procent. Man måste också kunna amortera 1-3 procent av lånet per år och dessutom kunna lägga minst 15 procent i handpenning.

För ett hushåll i Stockholm som ska köpa en lägenhet för 3 miljoner kronor innebär det att banken måste testa hushållet för en bostadsutgift på 18 500 kronor, medan den faktiska bostadsutgiften kan vara ungefär 8 500 kronor eller mindre. Det är alltså en skillnad på 10 000 kronor i månaden, och det måste man klara för att få låna till en lägenhet. Utöver det måste man ha nästan en halv miljon kronor i eget kapital.

Denna situation innebär att människor blir fast i det boende de har, och den som vill flytta till något annat har ingen möjlighet.

Vi kristdemokrater har förslag såsom hyrköp och bospar som skulle kunna lösa en del av problematiken. Detta tillsammans med lättnader när det gäller kreditrestriktioner skulle få marknaden att öppnas upp.

Den reform av hyressättningssystemet som gjordes 2011 har inte fungerat så bra som vi alla önskade. Det kan var och en av oss konstatera. Långdragna och oförutsägbara förhandlingar skapar en osäkerhet kring hyresrätten, och det påverkar byggandet.

Attraktionen i att äga en hyresfastighet är kraftigt reducerad. En del fastighetsägare väljer att ombilda fastigheten till bostadsrätter. I nyproduktion, när valet står mellan olika upplåtelseformer, föredrar byggherrarna ibland de lönsammare bostadsrätterna i stället för hyresrätter.

Bostadsbristen generellt och bristen på hyresrätter i synnerhet gör att människor tvingas tacka nej till studieplatser och arbeten. Bostadsbristen hämmar också företags möjlighet att växa. De preferenser som normalt driver efterfrågan på bostäder och skapar rörlighet får inte slå igenom i hyressättningen, vilket i realiteten minskar tillgången till hyresbostäder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Januariavtalet innehåller en fri hyressättning i nyproduktion, vilket vi kristdemokrater välkomnar. Vi tycker att det är bra att socialdemokrater och miljöpartister har anslutit sig till ett synsätt där bostadsmarknaden i högre grad borde få vara just en marknad. En fri hyressättning i nyproduktion skulle på lång sikt kunna motverka de brister som finns, främja uppförandet av fler hyresrätter och stärka boendeformens roll som första boende. Vi är väldigt glada över att Socialdemokraterna och Miljöpartiet under hösten har studerat denna fråga och kommit fram till att det är en bra lösning för Sverige.

En förutsättning för fri hyressättning i nyproduktion är att besittningsskyddet är starkt och att indexeringen av hyran är förutsägbar över tid för den som hyr.

Jag förutsätter att regeringen nu skyndar på arbetet för att kunna återkomma till riksdagen med nödvändiga lagändringar för att införa fri hyressättning i nyproduktion, då det nu finns en bred majoritet i riksdagen.

Fri hyressättning i nyproduktion bör enligt min mening följas av en gradvis anpassning av hyresnivåer inom bruksvärdessystemet mot marknadsvärden. Det finns en stor grupp personer med svag betalningsförmåga som i dag har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Personer med betalningsanmärkningar eller som saknar förankring på arbetsmarknaden har mycket svårt att få ett förstahandskontrakt. Denna grupp behöver i en sådan utredning särskilt uppmärksammas.

Jag vill därför pröva möjligheten att en större andel av bostäderna i en nyproduktion avsätts för sociala ändamål. Det borde intressera regeringen att ta nödvändiga initiativ i frågan, eftersom behovet av bostäder för sociala ändamål ökar i kommunerna.

I dag saknas offentlig hyresstatistik. Kristdemokraternas förslag om fri hyressättning i nyproduktion förutsätter att besittningsskyddet är starkt och att indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till detta krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap om vad som är rimlig hyresnivå, vilket förebygger risken för ockerhyror. Det är regeringens uppgift att överväga och genomföra åtgärder för att vi ska få en förbättrad hyresstatistik.

Kära ledamöter! Det står ganska klart för alla som vill se att de olika kreditrestriktionerna som tillkommit över tid är jämte flyttskatterna den största problematiken som vi tillsammans kan göra något åt på kort sikt. Det handlar om att göra marknaden mer till marknad igen, låta den yngre kunna köpa sin bostad, familjer kunna göra bostadskarriärer och till slut även pensionären kunna sälja av sin bostad för att åter flytta till en hyreslägenhet.

Åtgärderna i kreditrestriktionerna kan var för sig se rätt och riktiga ut, men sammantaget har de medfört en overkillsituation som har skapat stora problem. Vi kan diskutera och förändra mycket, men om vi inte löser denna del kommer vi inte att få den rörlighet på bostadsmarknaden som behövs för att alla ska kunna få en bostad.

Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 31.


Anf. 18 Ola Möller (S)

Fru talman! Jag är socialdemokrat. Det är jag eftersom jag tror att ett fritt samhälle bäst skapas av människor som är varandras jämlikar. Jag tror att ett samhälle där alla människors rätt och möjligheter respekteras är den bästa sortens samhälle. För att ett sådant samhälle ska vara möjligt är det viktigt, tror jag, att man inte gör skillnad på folk och folk. Alla ska ha rätt till en god utbildning, alla ska ha rätt till ett arbete och alla ska ha rätt till ett gott liv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Jag är socialdemokrat eftersom jag tror att alla människor har en förmåga och en kraft. Jag tror att alla människor från början har en stor potential och vilja. Men som samhället i dag ser ut, där det görs stor skillnad på folk och folk, skapas sorg, ilska och lidande. Den som inte får en god utbildning, den som inte får ett tryggt arbete att gå till, den som inte får en god boskap - ursäkta mig, bostad, inte boskap; även om Centern nu samarbetar med oss kanske vi inte ska ta det så långt - eller den som råkar födas av fel föräldrar, löper stor risk att utveckla agg mot samhället och mot orättvisorna. Ibland kan detta kanaliseras till någonting gott, som att någon engagerar sig politiskt eller i en idéburen organisation för att förändra samhället till det bättre. Ibland får det förödande konsekvenser när människor gör fruktansvärda val. Det är något som vi med all tydlighet ser i dagens samhälle.

Jag är socialdemokrat. Därför får mina tankar också politiska konsekvenser. När det gäller bostadspolitiken i allmänhet och hyresrätten i synnerhet har jag en tydlig uppfattning. Bostaden är och ska vara en social rättighet. Bostaden är inte vilken vara som helst. Den ska inte vara som vilken vara som helst. Därför är själva idén om att om bara marknadskrafterna får råda så löser sig bostadssituationen så oerhört fel.

Jag är socialdemokrat. Det får givetvis en del att undra varför vi socialdemokrater har gått med på en uppgörelse med liberala partier om att införa fri hyressättning vid nyproduktion. Det svaret är tämligen enkelt. Alternativet vore mycket värre.

I valrörelsen gick - mycket riktigt - diskussionen het om marknadshyror. Det handlade om det befintliga beståndet, inte om det framtida beståndet. Alla som följde debatten kunde konstatera att om inte januariavtalet hade legat på bordet hade en moderatledd regering genomfört betydligt mer långtgående förändringar - även för alla dem som redan i dag bor i hyresrätt.

Jag är socialdemokrat. Därför anser jag att det befintliga beståndet inte berörs av januariavtalet om den fria hyressättningen. Likaså gäller den fria hyressättningen bara vid ett tillfälle, nämligen när huset är klart. Efter att hyran är satt vid detta tillfälle ska hyressättningen antingen in i ett tariffsystem som bestäms av staten eller in i ett förhandlingssystem. Jag har ärligt talat svårt att se något annat möjligt regeringsalternativ i kammaren som skulle välja att införa tariffer.

Som om detta inte vore nog behåller vi investeringsstödet för hyresrätter. De hyresrätter som byggs med investeringsstöd kommer givetvis inte att ha fri hyressättning. Det blir ju en direkt kapitalöverföring, och det vill vi inte ha. En stor del av de lägenheter som byggs, eftersom byggandet nu tyvärr dippar, kommer rimligtvis inte att ha fria hyror.

Jag är socialdemokrat. Så givetvis smärtar det mig, det gör ont, att vi går ifrån det befintliga och gängse partssystemet. Jag tror att frågan om en bättre fungerande bostadspolitik har helt andra lösningar än att ändra hyressättningssystemet.

Men jag är samtidigt oerhört stolt över att vi, genom januariavtalet, säkrar stora generella statsbidrag till kommunerna. Jag är stolt över att vi inför fria arbetskläder till de anställda i äldreomsorgen. Jag är stolt över att vi behåller de största satsningarna som någonsin har gjorts i det här landet på järnväg. Jag är stolt över att vi har lyckats få till en överenskommelse om att genomföra en stor skattereform i det här landet. Jag är stolt över att vi höjer pensionerna. Jag är stolt över att vi påbörjar en arbetstidsförkortning, vilket familjeveckan i praktiken innebär. Jag är stolt över att vi sätter ambitiösa klimatmål och fortsätter omställningen till ett hållbart samhälle. Och jag är oerhört stolt över att vi genom januariavtalet har lyckats mota de konservativa krafterna i grind och att vi därmed kan fortsätta att bygga ett samhälle som inte gör skillnad på folk och folk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Fru talman! Jag är socialdemokrat. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

(Applåder)


Anf. 19 Mats Green (M)

Fru talman! Det hördes på anförandet att detta är jobbigt. Det är bra att Ola Möller är stolt över att vara socialdemokrat, men tänk på alla de löftesbrott som ni med en klackspark har gjort er skyldiga till. Er närstående Hyresgästföreningen konstaterar att de vill visa det socialdemokratiska partiet att det finns en otålig frustration och ilska efter det svikna vallöftet. Partiet var bara några månader tidigare tydligt med att ni aldrig kommer att införa marknadshyror.

Nu säger ni att ni pratade bara om befintligt bestånd och att ni aldrig har sagt något annat. Jo, ni har byggt er argumentation i hundra år på att vara emot marknadshyror. Om ni nu påstår något annat säger det mycket om i hur hög grad ni har förflyttat er.

Ola Möller säger att han är stolt över allt som görs i januariöverenskommelsen. Det är också intressant. Som socialdemokrat är du nu stolt över att plocka bort värnskatten. Undrar vad som hade hänt om Moderaterna hade gjort det.

Ola Möller är också stolt över att ni luckrar upp arbetsrätten. Jag undrar vad Socialdemokraterna hade sagt om Moderaterna hade gjort så. Du är också stolt över att ni inför marknadshyror. Återigen undrar jag vad du hade sagt om Moderaterna hade gjort det.

Sist, men absolut inte minst, fru talman, är Ola Möller stolt över att ni ska konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Det är intressant.

Förklara för mig alla de positiva delarna med att införa marknadshyra i nyproduktion. Förklara alla fördelar! Stefan Löfven lyfte ändå fram detta som en av de stora reformerna i januariöverenskommelsen. Informera mig och väljarna om fördelarna Socialdemokraterna ser med detta.

(Applåder)


Anf. 20 Ola Möller (S)

Fru talman! Jag konstaterar att det är mycket trevligare att läsa Mats Greens reservation där han är ute efter att söka breda överenskommelser, söka samförstånd och välkomna utvecklingen. Det är det tankesättet som präglar oss socialdemokrater. Vi försöker hitta lösningar på befintliga politiska problem.

Om jag som socialdemokrat själv hade fått bestämma hade detta inte funnits med. Men precis som för er när ni tog bort fastighetsskatten, som ni inte var intresserade av att ta bort eftersom ni kompromissade med era dåvarande allianskolleger, måste vi med våra nuvarande samarbetspartier välja att kompromissa. Det är inte bra, och det är inte socialdemokratisk politik. Men vi utgör 28 procent i kammaren, och då får vi svälja vissa saker. Det är precis som våra samarbetspartier har svalt att ha investeringsstödet kvar och att ge fria arbetskläder till dem som jobbar i äldreomsorgen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Man får ge och ta i en förhandling. Det gör ont, och det är ingenting att hymla med. Jag är inte stolt över de delarna, men jag är stolt över det jag har tagit upp här och en del andra saker. Allt i 73-punktsprogrammet är inte socialdemokratisk politik, men det får man leva med. Vi hedrar överenskommelsen - den är viktig för oss.

Jag konstaterar också att Mats Green inte nämnt sin egen politik under snart tio minuters talartid i kammaren. Kan du inte berätta för oss vad Moderaterna vill? Vid Hyresgästföreningens fråga till dig under valrörelsen sa du att du ville ha friare hyressättning och reformera i det befintliga beståndet. Det garanterar vi inte sker genom januariavtalet.


Anf. 21 Mats Green (M)

Fru talman! Fast Socialdemokraterna lovade alla väljare, inklusive Hyresgästföreningen, att ni aldrig skulle kompromissa. Ni lovade att en socialdemokrat aldrig kompromissar i denna fråga. Ni sa att ni stod stabila, säkra och trygga i era grundvärderingar. Sedan går det bara några månader, och sedan har ni sålt ut allt. Där ser vi trovärdigheten när en socialdemokrat säger att ni aldrig kompromissar i en fråga, och sedan säger ni med en klackspark i kammaren att ni inte är stolta över just den kompromissen men att den var nödvändig.

Det andra Ola Möller tog upp var att Moderaterna efterfrågar blocköverskridande diskussioner och förhandlingar om bostadspolitiken. Ja, det gör vi. Ola Möller säger dessutom att han också vill ha det.

Därför är min fråga till dig, Ola Möller: Kan du alltså lova att det kommer att bli så? Det är intressant, för dina partivänner har verkligen vacklat och sagt att det inte längre är aktuellt med några blocköverskridande överläggningar. Och jag konstaterar att era samarbetspartier säger tvärtom. Du kanske kan ge branschen och de svenska väljarna besked. Kommer vi att få blocköverskridande överläggningar där vi alla kan ge och ta? Kommer det att bli så? Jag tror inte det, för man har inte viljan eller förmågan att gemensamt ge sig på bostadspolitikens utmaningar. Det har vi moderater, och vi har ytterst få heliga kor i det arbetet.

Återigen: Kan du lova att vi kommer att få blocköverskridande politiska överläggningar vad gäller bostadspolitiken, som ni lovade efter valet, eller är också det nu borta med en klackspark från Socialdemokraternas sida?


Anf. 22 Ola Möller (S)

Fru talman! Återigen inte ett ord om vad Moderaterna faktiskt vill. Jag tycker att det är tråkigt, Mats Green.

Jag kan givetvis inte utlova några blocköverskridande överläggningar, men jag kan säga att jag tycker att det är rimligt att vi diskuterar att ha det. Jag tycker om den ansatsen, för jag tror att många stora frågor i Sverige behöver lösas med mer samarbete och inte mindre.

Fördelen med denna debatt är att den är publik. Det finns gott om människor som ser den, och jag tror inte att någon av dem som gör det uppfattar att jag tar detta med en klackspark.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Det gör ont. Vi tycker inte om allting, men vi hedrar våra överenskommelser - precis som ni fick göra när ni styrde tillsammans med andra partier. Det är inte lätt att styra. Det gör ont att styra. Men vi tar det ansvaret just nu, och det tänker vi fortsätta göra.

Vi ser ju konsekvenserna när Moderaterna får styra. Då försvinner en tredjedel av Arbetsförmedlingen för att ni gör hejdundrande skattesänkningar på 20 miljarder med en servettskiss. Det är bara puts väck, och sedan tar ni inte något ansvar för hur det ska gå till.

Det är inte våra förslag om att börja utreda hur vi ska reformera Arbetsförmedlingen som gör att 4 000 plus personer nu har varslats, utan det är er politik.

Plötsligt förstår jag varför Mats Green inte är intresserad av att prata om sin politik här i kammaren utan i stället står och påstår direkta felaktigheter som att vår valgeneral skulle ha varit Anders Ygeman. Det var det inte. Men nu har du tid att sätta dig ner och googla en stund, Mats Green, så nu kan du ta reda på vem vår valgeneral faktiskt var.

Jag hoppas också att du kommer att föra en mer konstruktiv debatt i framtiden. Jag är givetvis öppen för att föra den. Socialdemokraterna är alltid det. Jag hoppas att man i stället för att lägga åtta minuter på att anklaga oss för att ljuga försöker tala om sin egen politik så att vi kan mötas någonstans.


Anf. 23 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! När jag lyssnar på Olas anförande är det mycket jag håller med om. Han talar om jämlikhet, om att man inte ska göra skillnad på folk och folk.

Men det finns en jättestor skillnad mellan det Ola säger här och den verkliga politiken, och det har jag problem med. Ola säger att detta inte är socialdemokratisk politik och att det gör ont. Ja, det gör ont. När Socialdemokraterna var ute i valrörelsen och pratade om det här sa de att det aldrig kommer att accepteras, som Mats Green nämnde. Jag hatar att vara överens med en moderat, men det Mats Green nämnde här är helt sant.

Om det nu gör ont och det inte är socialdemokratisk politik och om all forskning visar att det kommer att leda till något negativt, till att utsatta människor kommer att bli hemlösa, varför vill ni då införa just marknadshyror?


Anf. 24 Ola Möller (S)

Fru talman! Först och främst måste du förklara, Momodou Malcolm Jallow, hur de som riskerar att bli hemlösa kommer att kunna flytta in i de nyproducerade lägenheterna. Är det de människorna som i dag flyttar in i lägenheterna med presumtionshyror - som i princip ligger där den fria hyressättningen kommer att landa, enligt byggherrarna? Jag har pratat med många byggherrar, och de säger att det här i mångt och mycket är ett slag i luften eftersom presumtionshyrorna redan i dag är så höga de kan bli. Hyresgästföreningen har inte tagit särskilt många fajter om presumtionshyrorna. Det finns ett exempel med 22 000 för en femma i Hagastaden. Ska människorna som riskerar att bli hemlösa flytta in där, och hur ska det i så fall gå till? Det skulle jag gärna vilja veta.

Sedan är det så här: Jag är tydlig med att inte allt i denna överenskommelse är socialdemokratisk politik. Det gör ont. Om vi fått bestämma själva hade vi inte infört det. Men du har möjlighet att ställa frågan till de partier som har drivit på för detta varför de tycker att det är så bra. Det var ett pris vi fick betala för att vi skulle kunna ha en regering i det här landet som inte leds av Ulf Kristersson.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Här har du en skyldighet att redogöra för vem du ska genomföra alla dina fantastiska idéer med. Jag ställer upp på mycket av det du säger. Vi är liksom överens. Förra mandatperioden samarbetade vi, och då vet vi hur fördelningsprofilen på budgeten såg ut. Det var en bra fördelningsprofil. Den var i många avseenden klockren. Jag önskar att vi kunde stå där igen. Jag gör det innerligt. Men du måste förklara för mig hur det skulle gå till nu.

Du får också förklara för mig hur en förstagångssatt hyra som ska in i ett statligt tariffsystem eller ett förhandlingssystem kan betraktas som en marknadshyra.


Anf. 25 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Jag tycker att Olas argumentation haltar lite. Att säga att eftersom hyrorna redan är så höga kommer vi att införa ett system som gör dem ännu högre är inte rimligt.

Vi har nyproduktion med väldigt höga hyror, precis som Ola säger. Då är vår uppgift att se till att det byggs lägenheter som vanliga människor har råd med och att göra reformer som gör att människor faktiskt får åtnjuta den rättighet de har att ha en bostad. Men att säga att hyrorna redan är så höga att folk ändå inte kommer att ha råd, så det är lika bra att vi inför ett system som gör det ännu svårare för människor att komma in på bostadsmarknaden - det är ett märkligt sätt att resonera, måste jag säga.

En annan fråga: Om Ola nu anser att bostaden inte är en vara som andra som ska köpas och säljas på en marknad, att den inte är ett investeringsobjekt utan en social rättighet, då antar jag att både Ola och jag har ett ansvar som riksdagsledamöter att se till att människor faktiskt åtnjuter den rättigheten. Hur kommer den här reformen att leda till att vanliga människor, svenska medborgare, kan åtnjuta denna sociala rättighet?


Anf. 26 Ola Möller (S)

Fru talman! Jag noterar att du över huvud taget inte svarar på vem du ska genomföra din politik med, Momodou Malcolm Jallow. Jag tycker inte att vi kan stå och kasta dynga på varandra utifrån ideologiska övertygelser och sedan inte vara beredda att gå till praktisk politik. Då blir det en teoretisk lek, och detta handlar om människor av kött och blod - som du mycket väl vet, Momodou Malcolm Jallow.

Sedan är det så här: Vi har klarat av att behålla investeringsstödet. Det är precis de människor vi talar om här som investeringsstödet är till för, och jag kan lova dig att om du frågar centerpartister eller liberaler är de inte jätteglada över investeringsstödet. Det gör ont på dem. Det är jag ganska övertygad om. Men det är så i förhandlingar, som du faktiskt själv hyllar. Du hyllar ju partsmodellen. Det vi har gjort här är att vi har förhandlat, och det gör ont. Man får ge och ta, och tyvärr var det inte möjligt för oss att komma bättre ut ur det här.

Du kan inte själv tro att en regering ledd av Ulf Kristersson hade gjort mer för människorna som du och jag värnar. Förhoppningsvis är vi just nu försvaret mot den konservativa vågen. Framöver kan vi tillsammans, alla vi som vill värna att inte göra skillnad på folk och folk, hjälpas åt som progressiva krafter att skapa en social bostadspolitik i det här landet. Även om jag inte sitter i regeringen tycker jag om breda samtal där vi pratar med alla partier - som när Larry Söder i en tidigare debatt sträckte ut en hand och till och med ville göra gemensamma motioner. Det kommer i och för sig inte att hända, men jag gillar initiativet. Jag gillar andan, för i kommunpolitiken som jag kommer från är samarbete det viktiga. Det gör ont, men det kommer också mycket gott ut från det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

(Applåder)


Anf. 27 Ola Johansson (C)

Fru talman! Åhörare, får jag säga fast de är på väg ut - detta är en debatt som angår de ungdomar som lämnar lokalen nu. Det är deras framtid och deras möjligheter att få tag på en bostad vi talar om.

Varför står det i punkt 44 i januariavtalet att hyresmodellen ska reformeras? Jo, bostadsbyggandet har minskat. Byggmålen har aldrig uppnåtts. Från att under alliansregeringens tid ha ökat - från en ganska blygsam nivå; det ska erkännas - har byggandet nu börjat minska igen. Trots att man slår sig för bröstet och säger att si och så många bostäder har skapats tack vare att byggsubventioner har återinförts är det ännu inte någon som har lyckats bevisa att någon enda bostad har tillkommit tack vare dessa subventioner.

Däremot - och det ska man ha stor respekt för - finns det en oro för vad som sker när de nu tas bort. Detta, fru talman, är det yttersta beviset för hur skadligt det är att införa byggstöd: hur svåra de är att avveckla utan att det får omedelbara konsekvenser för dem som står inför en byggstart.

Fru talman! Jag har stor respekt för att det, som Ola Möller var inne på, har varit svårt att ingå avtalet. Vi i Centerpartiet hade hellre genomfört denna reform tillsammans med allianspartierna; det ska också sägas. Men det hade i så fall skett med Sverigedemokraterna som överrock. När vi lyssnade till Roger Hedlunds anförande fick vi klart för oss hur långt från allianspartierna Sverigedemokraterna står i denna fråga. Det är mycket tydligt att Sverigedemokraterna i detta fall är att betrakta mer som socialister än som något annat.

Regeringspartierna har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att införa fri hyressättning i nyproduktion och att det som alternativ ska gå att förhandla kollektivt, så som sker i dag.

Fru talman! Jag avstår från att kommentera Ola Möllers tolkning och hänvisar i stället till de utredningar som ska påbörjas under 2019 och genomföras till 2021. Men jag tänker ändå nämna lite om vår ingång i detta. Centerpartiet har varit pådrivande. Detta är en av många framgångar som vi kommer att vårda i samarbetet kring de 73 punkterna i januariavtalet.

En stegvis reformering av sättet vi sätter hyror på behövs om vi ska kunna bota det sjukdomstillstånd som förlamar och hindrar människor från att söka utbildningar, byta jobb, flytta ihop och flytta isär och som också begränsar svenska företags möjlighet att rekrytera och anställa rätt kompetens. Den svenska bostadsmarknaden har varit dysfunktionell under lång tid. Vi vill bryta det dödläget och göra något åt det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Man kan konstatera att svensk bostadsmarknad präglas av ett stort misslyckande: Det finns varken bostäder eller marknad. Den hyressättningsmodell som vi har i dag har sina rötter i krigsåren på 40-talet. Den drabbar de utsatta hårdast - de utlandsfödda, studenterna, de som saknar kontakter och är nya på en ort. Man måste nämligen använda sig av kontakter för att över huvud taget få tag i en bostad, kanske genom andrahandsuthyrning. De svarta marknaderna växer. Människor bor i bostäder med osäkra kontrakt och tvingas flytta runt.

Det uppges, fru talman, att 24 000 hyreskontrakt årligen förmedlas av kommunernas socialtjänster. Kommunerna är således landets största hyresvärd. Detta visar om inte annat på behovet av någon form av social bostadspolitik, som Larry Söder var inne på. Det är de människor som står allra längst från bostadsmarknaden och som har ett omedelbart och personligt behov av att få tag på en bostad som ska bli föremål för en sådan social bostadspolitik. Det är för dem som bostäder är en rättighet - inte för det stora flertalet som jag och Momodou och andra, som har hyggliga förutsättningar att på egen hand skaffa sig en bostad.

Men också för människor som har goda förutsättningar har möjligheten att köpa en bostad stängts. Det är i dag fler som konkurrerar om få hyresrätter. Allt som byggs är därför ett välkommet tillskott eftersom det sätter igång flyttkedjor. Men som Larry Söder också var inne på är det väldigt svårt för människor som vill köpa sin bostad att göra det. Därmed är man också med och konkurrerar om de få hyresrätter som finns.

Motståndet från dem som inte vill se en förändring är massivt, och inte oväntat är det också fullt av överdrifter. Man hotar med "marknadshyror" och chockhöjning av hyrorna som drabbar alla. Man säger att bostadsföretagen oavsett hur efterfrågan ser ut kommer att vilja ta ut ockerhyror. Inget kan vara mer felaktigt. Ingen hyresvärd vill stå med en tom lägenhet. Då hyr man hellre ut den med förlust.

Många målar upp en skrämselbild av vad som sker när hyrorna kan sättas fritt i nyproduktion, som vi vill. Inget kan vara mer felaktigt, och hela debatten bygger på ett enda stort, fundamentalt tankefel, nämligen att bostadsbristen skulle vara ett konstant tillstånd som det inte går att påverka. Det går att ändra, men det kommer att ta tid.

Det går att råda bot på bostadsbristen. Vi kommer att få ett läge där det finns lägenheter att välja på och där det finns bostäder med höga och med låga hyror, som inte styrs av ett bruksvärde utan av hur attraktiva bostäderna är, var de finns och vilken standard de har - precis som på vilken bostadsmarknad som helst i andra länder. Det är Sveriges system som är ovanligt. I Finland och Tyskland kan man kombinera fri hyressättning med låga trösklar. Man har ingen bostadsbrist, och det är möjligt för alla att någonstans påbörja sin bostadskarriär och ta sig vidare.

Fler bostäder behövs för att flyttkedjorna ska fungera. Dagens reglering bromsar flyttkedjornas funktion. De som försvarar dagens system - vi har hört dem tala här tidigare - har inga egna lösningar när det gäller att förändra situationen för dem som står utan bostad, annat än mer statliga pengar och mer kommunal och statlig styrning. Men det är glädjande att det finns en bredare uppslutning kring att utreda ett nytt sätt att sätta hyror på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Fri hyressättning kommer inte att göra nya hyresrätter dyrare än vad de är i dag, för nya hyresrätter har höga hyror. Det beror på höga byggkostnader och på den osäkerhet som många känner inför eventuella förhandlingar med Hyresgästföreningen om en bruksvärdeshyra, alternativt att de av välvilja godtar att en så kallad presumtionshyra tas ut. Bruksvärdessystemet, som ju är under debatt här, har bara haft till syfte att skydda insiders. I stället har systemet motverkat viljan att bygga, och det vill vi förändra.

Systemet med presumtionshyror infördes för att skapa förutsättningar som gör det ekonomiskt försvarbart att nyproducera hyresrätter. Om vi tittar på byggstatistiken kan vi se att detta lyckades till viss del. Men ganska snart insåg man att tiden för presumtionshyror behövde förlängas, från dåvarande 10 till nuvarande 15 år.

Presumtionshyran är en kostnadsbaserad hyra, som är satt för att "likna" en marknadshyra utan att egentligen vara en sådan. Det främjar inte kostnadseffektivitet när man sätter en hyra som är baserad på vad det kostar att bygga. Det pressar inte kostnaderna, och det innebär inget incitament för byggföretaget att hålla hyrorna nere. Tvärtom kan byggföretaget ta ut merkostnaden på hyrestalongen.

Slutsatsen, fru talman, är alltså att fri hyressättning ger bättre förutsägbarhet och lägre hyror inledningsvis. Det är ett långsiktigt system som bygger på en överenskommelse mellan den som ska hyra ut och den som ska hyra, med ett fullt besittningsskydd och med samma möjligheter som tidigare att pröva hyrans skälighet. Efter en inledande period av fri hyressättning ska hyran omförhandlas men stanna kvar i systemet.

Rörligheten behövs för att unga ska kunna komma åt bostäder som blir lediga i det äldre beståndet. Det är viktigt att titta på hyressättningen också i befintligt bestånd. Det finns en öppning i avtalet för att låta en kommission kartlägga lägesfaktorns genomslag på hyrorna i det gamla beståndet. Detta är också ett viktigt sätt att skapa transparens i systemet.

En nyproducerad hyresrätt kan aldrig bli billigare än en som är äldre, såvida den inte ges de rundliga subventioner som vi har hört talas om här tidigare. Vi har lovat att inte avskaffa subventionerna, men de måste användas restriktivt och bara där de innebär skillnaden mellan att bygga och att låta bli, så att någon som annars inte hade kunnat få tag på en bostad ges möjlighet till det. Vi vill inte ha ett bostadsbyggande som är finansierat med skattepengar från staten.

Fri hyressättning är ett viktigt genombrott, men det löser inte alla problem. Det är ingen quick fix, och resultatet kommer att låta vänta på sig.

Vi behöver enklare byggregler. Sluta att tillämpa kommunala särkrav som försvårar! Vi vill underlätta för byggföretagen att driva en planprocess själva. Vi vill se över riksintressena. Vi vill skapa avskrivningsregler som gör det möjligt att få ihop kalkylen på landsbygden utan subventioner också där marknadsvärdena är låga. Amorteringskrav och bolånetak har skapat problem för husföretagen, och det kommer att slå hårt mot effektiviserandet av husbyggandet. Det sker genom en omställning till fler serietillverkade hus som kan upplåtas till lägre hyra.

Fru talman! Det brådskar med att genomföra reformer. Det gläder oss speciellt att vi nu ges chansen att genomföra några av de reformer som vi har stridit för i Alliansen.

Det gläder mig att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har insett att de måste bryta banden med det förgångna och vara med när nödvändiga reformer genomförs. Vi i Centerpartiet står naturligtvis bakom alla våra motioner, men vi avstår från att reservera oss och hänvisar till vårt särskilda yttrande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Äntligen ges vi en chans att genomföra reformer som har efterfrågats men som ingen hittills har lyckats genomdriva, inte ens i allianskontexten!

(Applåder)


Anf. 28 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Kognitiv dissonans kallas det när man har en verklighetsbild som inte stämmer överens med den verkliga verkligheten. Trots att det finns bevis för motsatsen fortsätter man att hävda att man har rätt. Det är precis detta som Centerpartiet lider av, vill jag gärna tro.

Det står väldigt tydligt i forskningen. Över 60 procent av väljarna tycker att det är dåligt med marknadshyror. Det finns utredningar som tydligt har sagt att det inte kommer att leda till att fler bostäder byggs. Men ändå fortsätter Centerpartiet och Ola att tvinga på svenska folket en reform mot bättre vetande, med alla faktaunderlag som finns. Det är inget annat än kognitiv dissonans. Det är inte hälsosamt. Det är inte rimligt!

Precis som jag sa är det ett självskadebeteende. Man tvingar på folk något som man vet kommer att skada dem som Ola och jag påstår oss representera här i denna kammare. Det är inte rimligt!

Varför, trots alla bevis som finns på att marknadshyror inte är lösningen, vill Centerpartiet fortsätta införa dem?


Anf. 29 Ola Johansson (C)

Fru talman! Kognitiv dissonans, säger Momodou Malcolm Jallow. Det var en intressant ingång för en debatt. Självskadebeteende, säger han.

Det Momodou Malcolm Jallow försöker övertyga mig om är att 60 år av misslyckad bostadspolitik med ett reglerat hyressättningssystem ska vara lösningen på framtidens bostadspolitik. Man kan tala om kognitiv dissonans när man tror på gårdagens lösningar, som uppenbarligen har lett till den bostadssituation som vi har. Det är en situation med vikande bostadsbyggande, där vi inte har uppnått byggmålet och trots omfattande byggsubventioner fortfarande har ett minskat bostadsbyggande och en fruktansvärd bostadsbrist, med människor som har osäkra kontrakt, är trångbodda, drabbas av hemlöshet eller kanske inte kan tacka ja till jobb eller studieplatser som de erbjuds. Så är det med dagens system, det system som Momodou Malcolm Jallow tycks vilja fortsätta använda.

Momodou Malcolm Jallow har inget som helst intresse av att reformera någonting. Momodou Malcolm Jallow är en förkämpe för de människor som redan har lyckats etablera sig på bostadsmarknaden.

Momodou Malcolm Jallow må respekteras för att han inte begriper marknadsekonomins mekanismer. Det kan vara så att han inte riktigt förstår hur det kommer sig att en byggherre som står med tomma lägenheter har bestämt sig för att höja hyrorna och ta ut ockerhyror av människor. Han förstår inte hur en marknad fungerar där det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket gör att det också finns lediga lägenheter till låga hyror.


Anf. 30 Momodou Malcolm Jallow (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Fru talman! Jag kan försäkra dig, Ola Johansson, om att jag förstår den grundläggande principen för hur marknadsekonomi fungerar. Skillnaden mellan mig och Ola är att jag inte ser bostaden som vilken vara som helst, som ska säljas och köpas på en marknad.

Jag förstår att man som kapitalist vill införa en marknad som bygger på tillgång och efterfrågan. Om det finns en stor efterfrågan men inte tillräcklig tillgång går priserna upp. Det är grundläggande marknadsekonomiska principer. Men detta använder man när det handlar om att köpa bröd, ris eller mjölk.

Bostaden är en social rättighet. Både Ola och jag har någonstans att gå hem till på kvällarna. Men jag kan lova Ola att det finns massor av barnfamiljer, fattiga människor, som kommer att sova ute på gatorna i kväll. Varför det? Det är för att Ola och Centerpartiet ser bostaden som en vara som kan säljas - ett investeringsobjekt i stället för en social rättighet.

Jag har en fråga. Ola nämnde att han inte vill ha en bostadspolitik som finansieras med skattepengar. Det är intressant. Vi subventionerar bostadsrätter, villor och hus som ägs av välbärgade, rika människor, men vi vill inte hjälpa till att finansiera byggandet av hyresrätter. Det är hyckleri!

Vi ger skattebetalarnas pengar till rika människor som har råd, men när vi talar om att använda skattebetalarnas pengar för att hjälpa fattiga människor som inte har råd står Centerpartiet och Ola alltid vid dörren och stänger och säger nej. Varför det, Ola?


Anf. 31 Ola Johansson (C)

Fru talman! Skattereformen på bostads- och arbetsmarknadspolitikens område är en annan diskussion. Den kommer vi att ta i särskild ordning. Det ingår faktiskt i januariavtalet att vi ska föra den typen av samtal, gärna över blockgränserna men troligtvis inte med Vänsterpartiet som en part i diskussionerna. Men regeringen får väl avgöra hur det blir med den saken. Det är inte detta vi diskuterar här i dag.

Det vi diskuterar här i dag är finansieringsförutsättningarna. Momodou Malcolm Jallows utgångspunkt är att staten ska gå in och finansiera. Man kan naturligtvis diskutera beskattningen, men det Momodou Malcolm Jallow diskuterar är införandet av statliga subventioner. Det har inte med beskattningen att göra.

Det som är viktigt för hela byggbranschen - det gäller både de allmännyttiga bostadsföretagen, den person som står i begrepp att köpa en bostad och den som är beredd att bygga en ny hyresfastighet - är att det finns en rimlig förutsägbarhet för hur denna investering ska kunna finansieras. Vi pratar inte om statligt kapital utan om privat kapital som ska söka sig till de branscher där det finns möjlighet att få tillbaka de investerade pengarna. Det är så enkelt det fungerar i en marknadsekonomi som den vi har valt att ha i Sverige.

Rimlig förutsägbarhet innebär att man har en känsla av att detta att man går in i bostadsbranschen och satsar sitt kapital är något som man kommer att kunna få rimlig och långsiktig avkastning på. Det är inga snabba cash det handlar om, utan det handlar om att man över tid ska kunna få en avkastning för att man investerar i bostäder som man som hyresvärd hyr ut till en hyresgäst för en hyra som denne har möjlighet att betala under lång tid, utan snabba och tvära kast. Detta skapar förutsättningar för den långsiktighet jag efterfrågar.


Anf. 32 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till utskottets förslag och därmed avslag på de motioner som har väckts på det här området, om hyresrätt.

För Miljöpartiet är en grundläggande premiss att det för ett hållbart samhällsbyggande behövs en mångfald, en blandning av människor och också när det gäller bostadsutbud och upplåtelseformer.

Vi behöver flera olika funktioner i samma område, där bostad, jobb och skola finns runt samma hörn som handel och nöjen och där det är närhet till lättillgängliga vardagsresor med cykel och kollektivtrafik och även till fots.

På samma sätt vill vi se en mångfald i bostadsbeståndet, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, radhus och villor. Mångfalden är nyckeln till det hållbara samhället i alla dess olika perspektiv. Det handlar också om kollektiva hyresrätter, generationsboenden, byggemenskaper och gärna nya innovativa lösningar i fråga om olika upplåtelseformer.

Vi vill premiera en mångfald, eftersom det minskar risken för bostadssegregation och skapar ett mer levande samhälle. Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla områden. Vi menar att det är särskilt viktigt att värna hyresrätten och att det finns en reglering av hyresmarknaden.

Att vi har brist på bostäder i Sverige är ingenting nytt. Det är inte heller någonting som har uppstått de senaste åren. Det har byggts för lite, även om det har varit ett större byggande nu än tidigare. Vi kan även se att det har byggts för lite hyresrätter och att det totalt sett är för få.

Enligt det januariavtal som slöts mellan fyra partier - S, C, L och MP - ska hyresmodellen reformeras. Som har sagts i debatten ska fri hyressättning vid nybyggnation införas. Det innebär en skillnad jämfört med dagens system, men jag tycker inte att vi tjänar på att överdriva den skillnaden. Vi har haft presumtionshyror. Med fri hyressättning kommer det att bli förändringar på längre sikt, för det har varit en stor frihet i hyressättningen i fråga om det som har byggts de senaste åren.

Hyran inom bestånden sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Vi ska också låta lägenheternas kvalitet få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder i de fall där det konstateras att lägesfaktorn inte är tillräckligt beaktad.

Jag tycker att det är positivt att läget får en större betydelse på detta sätt. På flera håll har man lokalt tidigare arbetat enligt en sådan modell. Man kan verkligen diskutera rättvisan i att det ska betalas samma summa för likvärdiga lägenheter när en ligger på en attraktiv plats medan en annan inte gör det. Jag, och många med mig, tycker att det är mer rättvist att man betalar mer där fler vill bo.

Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter ska också reformeras för att fungera mer effektivt.

Fru talman! Vi har bostadsbrist i Sverige. En stor grupp människor står helt utanför bostadsmarknaden. För att denna grupp ska kunna komma in på bostadsmarknaden behövs det fler lägenheter med rimliga hyror. Det ska inte krävas en tjock plånbok eller rika föräldrar som gör att man kan köpa en andel i en bostadsrättsförening.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Inför valet lanserade Miljöpartiet en rad bostadspolitiska förslag. I den debatt som vi har i dag är det några saker som jag särskilt vill ta upp. Vi behöver skärpa bostadsförsörjningslagen, så att alla kommuner bidrar till att det finns bostäder för olika grupper. Det kan behövas både morötter och piskor i det arbetet.

För att de som står längst ifrån bostadsmarknaden ska komma in på den tror vi att vi behöver utveckla modellen med hyresgarantier, så att fler kan få ett hyreskontrakt. Vi anser att det är betalningsförmåga snarare än inkomstnivå som ska vara utgångspunkt för att människor ska kunna skriva på hyreskontrakt. Man kan också behöva se över bostadsbidraget och olika åtgärder för att nyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre. En tanke skulle kunna vara att man gör det möjligt för inneboende att få bostadsbidrag.

För att komma till rätta med den bostadsbrist som vi har behöver vi utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre. Det behöver också byggas många nya bostäder. Miljöpartiet skulle vilja se ett nytt bostadspolitiskt mål: att det byggs 450 000 nya bostäder till 2025. Samtidigt är det bostadsbestånd som vi har i stort behov av upprustning och renoveringar. Det finns en risk att det blir kostnadsdrivande. Vi måste beakta risken att människor inte har råd att betala för det. Vi behöver ta ett bostadssocialt ansvar i de delarna.

Fru talman! Vi befinner oss mitt i vår tids stora samhällsbygge. Vilket samhälle vill vi ha, och vilket samhälle behöver vi bygga för att nå dit? De bostäder vi bygger i dag ska fungera lika bra om 50 och helst 100 år. Vi behöver ta hänsyn till klimatförändringar och havsnivåhöjningar och också ha en ökad försörjningstrygghet.

Vår tids samhällsbygge handlar inte minst om bostadsbyggandet och om att komma bort från bostadsbristen. Man har pratat om 700 000 nya lägenheter och om att urbaniseringstakten fortskrider. Om människor ska kunna bo där de vill behöver det också byggas. Detta innebär en stor utmaning som vi måste anta för att kunna möta det behov som faktiskt finns.

Mångfald är nyckeln till framtidens hållbara samhälle. Det gäller inte minst på bostadsområdet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 33 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Tack så mycket för ditt anförande, Rasmus! Jag pratade tidigare med kamraten Ola om varför man väljer att införa just marknadshyror. Han försökte förklara att det gör ont.

Jag vill ställa samma fråga till dig, Rasmus. Miljöpartiet var under valrörelsen ute och pratade om att man aldrig skulle acceptera marknadshyror. Det gjordes flera undersökningar. Bland annat skickade man frågeställningar till olika kandidater. Miljöpartiets svar på en fråga som Hyresgästföreningen ställde var väldigt tydligt, nämligen att det inte är aktuellt med marknadshyror. Det är inte det som ska förbättra situationen när det gäller den bostadsbrist som vi har i Sverige.

Ändå står vi här i dag. Jag vill gärna höra hur ni har tänkt, Rasmus. Varför denna vändning? Hur kommer det sig att Miljöpartiet plötsligt stöder införandet av marknadshyror? Vad säger ni till alla väljare som ni har lovat att inte göra detta?


Anf. 34 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Fru talman! I december månad följde vi väl alla i landet regeringsbildningsprocessen och de olika turerna. Även om vi kanske inte såg alla 97 presskonferenser tror jag att vi följde detta ganska noga, särskilt vi som sitter i denna kammare.

I december var både Annie Lööf och Jan Björklund ute och ställde publika krav för att diskutera med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det gällde förändringar på arbetsmarknaden såväl som på bostadsmarknaden. Det var väldigt tydligt, och även om inte diskussionerna i december gick i mål så gjorde de det i januari då vi fick januariavtalet.

Alla de 73 punkterna som ingick var fullständigt publika, och Liberalerna hade ju tv-sändning av när de tog ställning. Även Vänsterpartiet kunde följa detta. Jonas Sjöstedt gjorde det uppenbarligen, för efter att det avtalet godkänts utlyste han sin presskonferens och pratade om ett papper som ingen skulle få se. Där sa han att om den här regeringen genomför det som den faktiskt har sagt att den ska genomföra så kommer man att avsätta regeringen.

Man släpper alltså fram en regering, men om regeringen gör det som den har sagt att den ska göra så ska man tydligen rösta bort den. Jag tycker inte riktigt att det går ihop, men Vänsterpartiet kan gärna få svara på hur de har tänkt när det gäller detta.

Jag kan också passa på att ställa en motfråga: Vad är det som är rättvist med att man för en lägenhet som ligger centralt inne i Malmö betalar samma hyra som för en likadan lägenhet i Rosengård eller Kroksbäck? Varför ska inte läget på lägenheten få större betydelse än vad det har i dag?


Anf. 35 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Jag konstaterar att Rasmus Ling inte svarade på min fråga. Jag upprepar: Under valrörelsen var ni ute och propagerade för att ni aldrig skulle acceptera marknadshyror. Det är det ni har sagt till era väljare: Om vi får ert förtroende och era röster så kommer vi att strida för att marknadshyror inte ska införas. Men när ni får väljarnas förtroende kommer ni hit och ska införa marknadshyror det första ni gör. Varför sviker ni era väljare? Det är frågan.

Vi i Vänsterpartiet är väldigt tydliga, och vår partiledare är väldigt tydlig: Inför ni marknadshyror så smäller det. Det menar vi verkligen.

Jag vill också passa på medan jag har en minut kvar och säga att det inte bara är marknadshyrorna som är problemet vad gäller Miljöpartiet. I Stockholm har Alliansen och Miljöpartiet gått ihop och beslutat att det ska gå att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i vissa Stockholmsförorter. Att Alliansen vill ombilda och sälja ut hyresrätter av ideologiska skäl är väntat, men att Miljöpartiet går med på det kan man inte förstå! Miljöpartiet vill sälja ut det som Rasmus Ling säger att man ska värna, nämligen just hyresrätter. Hur går det ihop egentligen?


Anf. 36 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag tror att det är en ganska tydlig ideologisk skillnad mellan det socialistiska å ena sidan och det gröna, som jag står för. Vänsterpartiet kan inte förstå värdet av blandade områden och att man ombildar i områden där hyresrätten är totalt dominerande. Jag tycker att det är bra att man möjliggör för blandade upplåtelseformer. Det är ingenting som vi har sagt att vi inte skulle göra, och jag tycker att det jag pratade om i mitt anförande är en sund utveckling. Men jag förstår att ni ser på det här på ett helt annat sätt. Ni vill att hyresrätter ska vara för sig i sina områden och villor och bostadsrätter i andra, det vill säga en uppdelad stad vilket är någonting som jag och Miljöpartiet inte vill ha. Vi vill ha ett blandat samhälle.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

När det gäller marknadshyror är det inte någonting som vi har motsatt oss eller pratat om i valrörelsen på samma sätt som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men det har heller inte stått först på åtgärdslistan. Det är inte vi som har drivit fram de här förslagen. Men vi står bakom det, och det är definitivt inte det sämsta förslaget. Det finns andra delar som jag tycker är svårare, men det är inte heller det förslag som jag skulle säga ger de allra största förbättringarna.

Skillnaderna jämfört med dagens system är väldigt små och gäller främst Stockholm med dess väldigt annorlunda bostadsmarknad jämfört med resten av landet. Skillnaden mot dagens presumtionshyressystem kommer att vara väldigt marginell i största delen av landet.

Jag tycker inte att det här är någonting som är svårt att försvara, framför allt inte när det gäller att möjliggöra för blandade upplåtelseformer i olika delar. Det är någonting som vi borde se mer av.


Anf. 37 Larry Söder (KD)

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är bra att Miljöpartiet efter moget övervägande har sett värdet av marknadshyror och att man kommer att strida för att det ska genomföras. Jag tror att det kommer att gynna bostadsmarknaden i längden, precis som Miljöpartiet sa. Kortsiktigt tror jag inte att det gör så stor skillnad, men i längden gör det det.

Miljöpartiets Rasmus Ling sa också i sitt anförande att man vill ha ett nytt bostadspolitiskt mål om 450 000 nya bostäder till 2025. Min första fråga är givetvis om jag uppfattade det rätt. Om jag uppfattade det rätt är min fråga, eftersom man har suttit i regeringen sedan 2014 och haft bostadsministerposten sedan 2015, vad det i så fall är som har hindrat Miljöpartiet från att ha ett sådant mål redan i dag. När man har bostadsministerposten är man ju ytterst ansvarig för Sveriges bostadspolitik, och då borde man också ha ett visst inflytande över hur denna hanteras.

För att uppnå en bostadsmarknad som fungerar behövs inte bara nyproduktion utan även en rörlighet på bostadsmarknaden. I en interpellationsdebatt med den bostadsminister vi har i dag fanns inget intresse att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom en minskning av de kreditrestriktioner som finns mot vanliga medborgare, och då är min fråga: Har ledamoten samma uppfattning som bostadsministern, eller kan man tänka sig att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att lätta på kreditrestriktionerna för vanliga medborgare?


Anf. 38 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Det var många frågor på samma gång från Kristdemokraterna, men i ett ämne som engagerar är det väl naturligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt m.m.

Marknadshyror ingår i avtalet. För vår del anser vi - och det hoppas jag att också ett parti som Kristdemokraterna gör - att man måste kombinera en sådan här förändring med sociala åtgärder. Även om det inte på kort sikt blir stora förändringar vill vi inte heller framöver se att människor inte har råd att bo, och vi behöver stödja grupper som inte har det av olika skäl. Det kan bero på att man är äldre, har blivit sjuk eller annat. Det måste finnas ett socialt ansvar, och när vi gör den här typen av förändringar blir det ännu viktigare.

Miljöpartiet har haft bostadsministerposten i snart fem år, och vi kan ju se att det har varit väldigt många reformer. Byggtakten har varit betydligt högre än vad den var tidigare. Men som jag också har sagt: Vi är inte på något sätt klara, utan nivån behöver fortsätta att vara hög.

Vi löser heller inte bostadsbristen enbart genom att bygga nytt. Det behövs en större rörlighet på bostadsmarknaden, och vi behöver nyttja hela det bestånd som faktiskt finns. I det sammanhanget är den förändring som gjordes av fastighetsskatten intressant. Det har ju rapporterats om att man i en stor del av landets kommuner nu betalar högre fastighetsskatt än vad man gjorde tidigare, medan den i storstadsregionerna där det är väldigt trångt har sjunkit drastiskt. Detta innebär en sämre fördelning mellan olika delar av landet som är väldigt olycklig.

Vi kommer alltså att behöva se över rörligheten i många delar, inte minst skattemässigt.


Anf. 39 Larry Söder (KD)

Fru talman! Jag fick inte svar på om det var 450 000 bostäder till 2025, men jag uppfattade att det är detta som är det bostadspolitiska målet.

Jag håller med Miljöpartiet om att marknadshyror givetvis måste kombineras med socialt ansvar. Det är ju därför Kristdemokraterna föreslår att vi ska ha en offentlig hyresstatistik där man faktiskt kan kontrollera vad en rimlig hyra är. Kommunerna ska ta ett socialt ansvar för att människor har tak över huvudet på ett eller annat sätt. Vi är inte oeniga i den frågan.

Däremot säger Miljöpartiet att man gjorde väldigt många reformer på bostadsområdet under den förra mandatperioden. Det skulle vara intressant om Miljöpartiet kunde rabbla upp ett antal av dessa reformer som har gjort att rörligheten på bostadsmarknaden har ökat.

Vi kanske inte är eniga om denna åsikt. Jag tycker att det fattas väldigt många reformer och att man i stället har minskat rörligheten på bostadsmarknaden genom de kreditrestriktioner som finns i dag. Det må vara så att varje del i sig i dessa kreditrestriktioner kan vara en bra idé, men helheten gör att människor faktiskt inte kan ta ett lån för att köpa sig en bostad. Om vi ska ge människor en möjlighet att få en bostad måste vi se till att människor bor i rätt typ av bostad. En del vill ha en större bostad, och en del vill äga sin bostad. Då blir det också så att en del kan bo i hyresrätter.

Jag tycker att Miljöpartiet kommer undan alldeles för lätt i bostadsfrågan. Om man sätter ett mål på 450 000 bostäder till 2025, och man faktiskt har haft ansvaret för detta politikområde i fem år, ser inte jag att detta mål är möjligt att nå med den regering som vi har i dag. Det behövs en ny regering för att ett sådant mål ska klaras av. Om Miljöpartiet är intresserat av detta är jag villig att göra det.


Anf. 40 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Det har byggts 50 000-70 000 bostäder om året jämfört med mindre än 30 000, som var fallet under alliansregeringen. Det är en viss skillnad. Vi har ökat byggandet markant, även om det naturligtvis fortfarande är långt kvar.

Under den förra mandatperioden fördes det diskussioner mellan åtminstone sex av riksdagspartierna om en uppgörelse vad gäller bostadspolitiken. Dessvärre hoppade allianspartierna av. Regeringen gick ändå vidare med 22 punkter. Men min förhoppning nu är att vi ska få till fler reformer. Vi har stadgat ett antal av dem mellan S, MP, C och L i januariavtalet. Förhoppningsvis skulle vi också kunna få ännu bredare uppgörelser om viktiga frågor som rörlighet på bostadsmarknaden, där våra partier är överens - eller har åtminstone varit det - om att ränteavdraget måste trappas ned och växlas mot exempelvis sänkta flyttskatter eller andra saker för att öka rörligheten.

Hyresrätt m.m.

De förändringar som har gjorts gällande exempelvis amorteringskrav har gjorts för att hindra den skenande prisökning som tidigare har varit på bostäder och som slår mot grupper som har svårast att få en lägenhet. Det finns baksidor med att vidta sådana åtgärder också; det är vi fullt medvetna om. Men att bara passivt se på medan det slås rekord på rekord är ingen hållbar lösning. Men förhoppningsvis kan vi nu få reformer på plats för att bostadsbyggandet ska fortsätta att öka, men också för att öka rörligheten.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Hushållningen med mark- och vatten-områden

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-03-06
Förslagspunkter: 21, Acklamationer: 16, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Det grundläggande hyressättningssystemet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:400 av Markus Wiechel (SD),

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 36, 37 och 39,

   2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

   2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

   2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 18,

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 13 och 14,

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 31 och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 41-43 och 45.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (V)
   • Reservation 3 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M06109
   SD60002
   C28003
   V00262
   KD00193
   L16004
   MP13003
   Totalt203614540
   Ledamöternas röster
  2. Presumtionshyror

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 38,

   2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 33.
   • Reservation 4 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M61009
   SD60002
   C28003
   V02602
   KD19003
   L16004
   MP13003
   Totalt28326040
   Ledamöternas röster
  3. Förbättrings- och ändringsarbeten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23 och

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16.
   • Reservation 5 (V)
   • Reservation 6 (L)
  4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 33,

   2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

   2018/19:946 av Markus Selin (S),

   2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S),

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 20 samt

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 35.
   • Reservation 7 (M)
   • Reservation 8 (V)
   • Reservation 9 (L)
  5. Deposition i hyresförhållanden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.
   • Reservation 10 (L)
  6. Hyresstatistik och hyresrättsregister

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 46.
   • Reservation 11 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M61009
   SD60002
   C28003
   V26002
   KD01903
   L16004
   MP13003
   Totalt29019040
   Ledamöternas röster
  7. Till- och frånval

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 32, 51 och 52 samt

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 44.
   • Reservation 12 (M)
   • Reservation 13 (KD)
  8. Rivningskontrakt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29.
   • Reservation 14 (V)
  9. Bristande fastighetsförvaltning och underhåll

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 26-28 och 30 samt

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.
   • Reservation 15 (V)
   • Reservation 16 (L)
  10. Olovlig handel med svarta hyreskontrakt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och

   2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33.
   • Reservation 17 (L)
  11. Bostadshyresgästens besittningsskydd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32.
   • Reservation 18 (V)
  12. Trångboddhet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 4.
   • Reservation 19 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M61009
   SD06002
   C28003
   V26002
   KD19003
   L16004
   MP13003
   Totalt24960040
   Ledamöternas röster
  13. Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1388 av Margareta Cederfelt (M) och

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 41.
   • Reservation 20 (M)
  14. Partiella hyreskontrakt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2533 av Magnus Ek (C),

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11 och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 49.
   • Reservation 21 (KD)
   • Reservation 22 (L)
  15. Kriminella gruppers användning av lägenheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.
   • Reservation 23 (L)
  16. Främjande av kooperativ hyresrätt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S).
  17. Bostadsrättsregister

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25.
   • Reservation 24 (L)
  18. Ombildning till bostadsrätt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14, 24 och 25 samt

   2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) i denna del.
   • Reservation 25 (V)
  19. Bostadsrättslagen m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 8,

   2018/19:1275 av David Josefsson (M),

   2018/19:1390 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP),

   2018/19:1861 av Boriana Åberg (M),

   2018/19:2458 av Robert Halef (KD) och

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24.
   • Reservation 26 (SD)
   • Reservation 27 (L)
  20. Främjande av ägarlägenheter m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:285 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

   2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) i denna del,

   2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2-4 och

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 30.
   • Reservation 28 (M)
   • Reservation 29 (L)
  21. Hyrköpsystem

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 38 och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 48.
   • Reservation 30 (M)
   • Reservation 31 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M00619
   SD60002
   C28003
   V26002
   KD01903
   L16004
   MP13003
   Totalt229196140
   Ledamöternas röster