Folkbildningsfrågor

Betänkande 2013/14:KrU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler ska bredda målgruppen för folkbildningen (KrU8)

Regeringen föreslår ett nytt mål för folkbildningspolitiken. Målet är att ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. På så sätt bidrar folkbildningen till ökad personlig bildning och delaktighet i samhället.

Vissa regler för folkbildningen ska också ändras. Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Ett syfte med statsbidraget till folkbildningen är att öka möjligheterna för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta syfte ska ändras så att målgruppen för folkbildningen breddas.
 • De sju verksamhetsområdena som idag styr statsbidraget för folkbildningen tas bort.
 • Statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Statskontoret ska få i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen av studieförbund och folkhögskolor bör ske gemensamt. Men det ska kunna gå att skilja åt dessa vid kommande statliga utvärderingar när behov finns.
 • Folkbildningsrådet bör genomföra en studie om jämställdhet i folkbildningen.
 • Finansieringen och innehållet av teckenspråkstolkutbildningen bör ses över.
 • Kontakttolkutbildningens innehåll och omfattning bör ses över.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 22
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer: 11
Betänkande 2013/14:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27

Ändrade regler ska bredda målgruppen för folkbildningen (KrU8)

Regeringen föreslår ett nytt mål för folkbildningspolitiken. Målet är att ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. På så sätt bidrar folkbildningen till ökad personlig bildning och delaktighet i samhället.

Vissa regler för folkbildningen ska också ändras. Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Ett syfte med statsbidraget till folkbildningen är att öka möjligheterna för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta syfte ska ändras så att målgruppen för folkbildningen breddas.
 • De sju verksamhetsområdena som idag styr statsbidraget för folkbildningen tas bort.
 • Statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Statskontoret ska få i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen av studieförbund och folkhögskolor bör ske gemensamt. Men det ska kunna gå att skilja åt dessa vid kommande statliga utvärderingar när behov finns.
 • Folkbildningsrådet bör genomföra en studie om jämställdhet i folkbildningen.
 • Finansieringen och innehållet av teckenspråkstolkutbildningen bör ses över.
 • Kontakttolkutbildningens innehåll och omfattning bör ses över.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:KrU8, Folkbildningsfrågor

Debatt om förslag 2013/14:KrU8

Webb-tv: Folkbildningsfrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-25
Beslut: 2014-06-25
Förslagspunkter: 16, Acklamationer: 12, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Mål och verksamhetsområden för folkbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om
  1. mål för folkbildningspolitiken,
  2. att de sju verksamhetsområdena för statsbidraget till folkbildningen ska upphävas.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkterna 1 och 2.
 2. Syftena med statsbidraget till folkbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om att det andra syftet med statsbidraget till folkbildningen ska ändras.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkt 3 och avslår motionerna
  2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 4,
  2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 1 och 2,
  2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 1 och
  2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 1 (S, V)
  • Reservation 2 (MP)
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S110209
  M99008
  MP00223
  FP24000
  C20003
  SD00182
  KD15004
  V01702
  Totalt1591194031
  Ledamöternas röster
 3. Statliga myndigheters utvärdering av folkbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkt 4 och avslår motion
  2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 3.
  • Reservation 4 (S, V)
 4. Utvärdering av studieförbund och folkhögskolor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 2.
  • Reservation 5 (S, V)
 5. Mångfaldsarbete inom folkbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4.
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S103009
  M100007
  MP22003
  FP24000
  C20003
  SD01802
  KD15004
  V17002
  Totalt30118030
  Ledamöternas röster
 6. Folkbildningens ansvar för jämställdhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3.
  • Reservation 7 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S103009
  M100007
  MP22003
  FP24000
  C20003
  SD01802
  KD15004
  V17002
  Totalt30118030
  Ledamöternas röster
 7. Översyn av teckenspråkstolkutbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 2.
  • Reservation 8 (MP, V)
 8. Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 5 och
  2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 3.
  • Reservation 9 (MP, V)
  • Reservation 10 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S101119
  M100007
  MP10213
  FP24000
  C20003
  SD01802
  KD15004
  V00172
  Totalt261193930
  Ledamöternas röster
 9. Ansvaret för det ekonomiska stödet till folkbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 1,
  2013/14:Kr299 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S) och
  2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 43.
  • Reservation 11 (S, V)
 10. Personer med funktionsnedsättning på folkhögskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Kr242 av Katarina Köhler (S) och
  2013/14:Kr298 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S).
 11. Ett digitalt samhälle för alla

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr243 av Monica Green (S).
 12. Lyft för studieförbund och folkhögskolor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr259 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 2.
 13. Ett föräldralyft rörande skolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr297 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S).
 14. Risk- och väsentlighetsanalyser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.
 15. Förvaltningslagens tillämpning på Folkbildningsrådets verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4.
 16. Motionsyrkanden som behandlas i förenklad form

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Kr259 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 1 och
  2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.