Ett föräldralyft för skolan

Motion 2013/14:Kr297 av Thomas Strand och Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett särskilt föräldralyft för skolan där staten, lokala skolor och folkbildningens aktörer tillsammans antar utmaningen att dels ge föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa sina barn med läxläsning, dels öka föräldrarnas egna kunskaper om skolans arbete.

Motivering

Samarbetet mellan skola och hem är viktigt för att förbättra elevers resultat. Det är särskilt viktigt för elever vars föräldrar inte själva har lyckats i skolan eller har en mycket kort egen skolgång. Många föräldrar efterfrågar också kunskap om hur skolan fungerar och om hur de kan stödja sina barn i skolarbetet.

Matematik är ett skolämne som många föräldrar upplever vara svårt att ge stöd i eftersom man inte själv känner sig bekväm med den moderna skolmatematiken. Moderna språk samt fysik och kemi kan också vara sådana ämnen. Överhuvudtaget är det viktigt med föräldrarnas engagemang vid läxläsning.

Vi menar att samarbetet mellan skola och hem behöver utvecklas. Det krävs därför incitament från staten för att stödja föräldrarnas roll vid läxläsning. Vi ser stora fördelar om staten tar initiativ till att skolornas huvudmän och folkbildningens aktörer samverkar. Vi är övertygade om att folkbildningens aktörer skulle kunna spela en viktig roll, särskilt studieförbunden som kan mobilisera och nå ut till många föräldrar i hela landet. Därför tror vi att en samverkan mellan folkbildningen och skolors huvudmän skulle kunna lämna ett värdefullt bidrag till att öka svenska skolelevers kunskapsresultat.

Vi är medvetna om att folkbildningen ska vara fri och obunden. Det hindrar inte att folkbildningen kan ha en nära och god dialog med offentliga myndigheter, ideella organisationer och näringsliv.

Staten ger folkbildningen ett generellt statsanslag men också särskilda medel för särskilda satsningar. Vi tycker oss kunna identifiera en sådan särskild satsning som är både viktig och aktuell. Vi är övertygade om att svensk folkbildning skulle kunna göra betydelsefulla insatser för att motverka sjunkande kunskapsresultat.

Staten, lokala skolor och folkbildningens aktörer skulle tillsammans kunna anta utmaningen att dels ge föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa sina barn med läxläsning, dels öka föräldrarnas egna kunskaper. Detta skulle kunna ske genom ett särskilt föräldralyft för skolan. Vi anser därför att regeringen bör ta initiativ till en dialog med folkbildningens aktörer med syfte att fokusera på föräldrars viktiga roll i skolans arbete.

Stockholm den 2 oktober 2013

Thomas Strand (S)

Louise Malmström (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett särskilt föräldralyft för skolan där staten, lokala skolor och folkbildningens aktörer tillsammans antar utmaningen att dels ge föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa sina barn med läxläsning, dels öka föräldrarnas egna kunskaper om skolans arbete.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.