Planerade ärenden för kammaren

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 19 maj klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet

Trafikutskottet

Utbildningsutskottet

 • Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid
  Betänkande 2020/21:UbU18

Socialförsäkringsutskottet

 • Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning
  Betänkande 2020/21:SfU23
 • Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
  Betänkande 2020/21:SfU19

Torsdag 20 maj klockan 12.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Justitieutskottet

Utrikesutskottet

Kulturutskottet

Socialutskottet


Tisdag 25 maj klockan 13.00

Utbildningsutskottet


Onsdag 26 maj klockan 09.00

Finansutskottet

Justitieutskottet

 • Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik
  Betänkande 2020/21:JuU34

Civilutskottet


Torsdag 27 maj klockan 12.00

Miljö- och jordbruksutskottet


Tisdag 1 juni klockan 12.00

Finansutskottet

Socialutskottet


Onsdag 2 juni klockan 09.00

Skatteutskottet

 • Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar
  Betänkande 2020/21:SkU23

Trafikutskottet

Socialutskottet

Näringsutskottet

 • Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro
  Betänkande 2020/21:NU23

Utrikesutskottet


Torsdag 3 juni klockan 12.00

Justitieutskottet


Tisdag 8 juni klockan 12.00

Socialutskottet

Försvarsutskottet


Onsdag 9 juni klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Utrikesutskottet

Finansutskottet


Torsdag 10 juni klockan 12.00

Justitieutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Socialutskottet


Måndag 14 juni klockan 11.00

Konstitutionsutskottet

Socialutskottet

 • En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025
  Betänkande 2020/21:SoU25

Miljö- och jordbruksutskottet


Tisdag 15 juni klockan 13.00

Trafikutskottet

Näringsutskottet

 • Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet
  Betänkande 2020/21:NU26

Onsdag 16 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Utbildningsutskottet

 • Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet
  Betänkande 2020/21:UbU21

Näringsutskottet


Torsdag 17 juni klockan 12.00

Justitieutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Utbildningsutskottet


Måndag 21 juni klockan 10.00

Skatteutskottet

Civilutskottet

 • Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion
  Betänkande 2020/21:CU16

Trafikutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Tisdag 22 juni klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Justitieutskottet

Näringsutskottet


Onsdag 23 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 22 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 29 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 13 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 20 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 21 oktober klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 27 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 28 oktober klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2021-05-08 19:19:46