Planerade ärenden för kammaren

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 29 mars klockan 09.00

Civilutskottet

Socialutskottet

Trafikutskottet

Skatteutskottet

 • Bättre möjligheter för skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
  Betänkande 2022/23:SkU8
 • Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
  Utlåtande 2022/23:SkU23

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 30 mars klockan 12.00

Trafikutskottet

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 12 april klockan 09.00

Justitieutskottet

Civilutskottet

Försvarsutskottet

 • Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
  Betänkande 2022/23:FöU3

Utrikesutskottet

Socialutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 13 april klockan 12.00

Utrikesutskottet

Finansutskottet

Socialutskottet

Civilutskottet


Onsdag 19 april klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Justitieutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Skatteutskottet

Trafikutskottet


Torsdag 20 april klockan 12.00

Skatteutskottet

Socialutskottet

Utrikesutskottet

Utbildningsutskottet


Onsdag 26 april klockan 09.00

Näringsutskottet

 • Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster
  Betänkande 2022/23:NU9

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Kulturutskottet

Utbildningsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Torsdag 27 april klockan 12.00

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet


Tisdag 2 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 3 maj klockan 09.00

Justitieutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet


Torsdag 4 maj klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Tisdag 9 maj klockan 13.00

Skatteutskottet

Civilutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 10 maj klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Justitieutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 11 maj klockan 12.00

Kulturutskottet

Skatteutskottet

Utbildningsutskottet


Tisdag 23 maj klockan 13.00

Socialutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 24 maj klockan 09.00

Justitieutskottet

Civilutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 25 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 30 maj klockan 13.00

Näringsutskottet

Skatteutskottet

 • Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk
  Betänkande 2022/23:SkU17

Onsdag 31 maj klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Justitieutskottet

Socialförsäkringsutskottet

 • Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget
  Betänkande 2022/23:SfU19

Utbildningsutskottet

Kulturutskottet

Trafikutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 1 juni klockan 12.00

Socialutskottet


Onsdag 7 juni klockan 09.00

Utrikesutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Försvarsutskottet

Justitieutskottet

Socialutskottet


Torsdag 8 juni klockan 12.00

Utrikesutskottet

 • Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
  Betänkande 2022/23:UU9

Utbildningsutskottet


Måndag 12 juni klockan 10.00

Konstitutionsutskottet


Tisdag 13 juni klockan 13.00

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Onsdag 14 juni klockan 09.01

Konstitutionsutskottet

Civilutskottet

 • 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område
  Betänkande 2022/23:CU17

Trafikutskottet


Torsdag 15 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 19 juni klockan 11.00

Utrikesutskottet

Justitieutskottet

Trafikutskottet


Tisdag 20 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Socialutskottet


Onsdag 21 juni klockan 09.00

FinansutskottetUppdaterad: 2023-03-24 11:04:06