En utvecklad sjukvård i hela landet

Motion 2022/23:905 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:905

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

En utvecklad sjukvård i hela landet

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

En primärvårdsreform för hela landet

Rätt till fast läkarkontakt på valfri vårdcentral

Rätt till digitala vårdkontakter i primärvården

Stärkt tillgänglighet i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden

Lagstifta om samordning mellan kommun och region

Stärkt lokalt samarbete om folkhälsoinsatser

Ett primärvårdsregister för stärkt kvalitetsutveckling

Tillgänglig sjukvård i hela landet

Fritt val av utförare också i slutenvården

Fler vårdplatser i hela landet

Stärka förutsättningarna för mobila team

Jämlika möjligheter till medfinansiering

Samordning av vilken sjukvård som erbjuds oförsäkrade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (82)