Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Strategi för självkörande fordon borde tas fram (TU15)

Utvecklingen med självkörande fordon går snabbt framåt. De senaste åren har flera olika myndigheter gjort utredningar inom området och i Göteborg pågår det redan en omfattande försöksverksamhet. Den visar att Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen.

Riksdagen tycker att regeringen borde göra mer inom området och riktar därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en strategi för självkörande fordon.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör utarbeta en strategi för självkörande fordon. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-04-17, 2018-05-15

Strategi för självkörande fordon borde tas fram (TU15)

Utvecklingen med självkörande fordon går snabbt framåt. De senaste åren har flera olika myndigheter gjort utredningar inom området och i Göteborg pågår det redan en omfattande försöksverksamhet. Den visar att Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen.

Trafikutskottet tycker att regeringen borde göra mer inom området och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en strategi för självkörande fordon.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.