Protokoll 2017/18:122 Onsdagen den 30 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:122

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:44 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2017/18:FPM91 Direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

COM(2018) 214, COM(2018) 218

till konstitutionsutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2017/18:261 till kulturutskottet 
2017/18:263 till finansutskottet
Skrivelse
2017/18:130 till finansutskottet
Redogörelse
2017/18:RR5

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.