Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa till regeringens förslag om fördelning av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet för familjer och barn är 87,1 miljarder kronor. Pengarna går främst till föräldraförsäkring och barnbidrag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att höja föräldrapenningens grundnivå från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 15
Betänkande 2015/16:SfU3

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet för familjer och barn är 87,1 miljarder kronor. Pengarna går främst till föräldraförsäkring och barnbidrag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att höja föräldrapenningens grundnivå från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 12 som regeringen föreslår.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 12 punkt 2.

2. Anslag inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3.b) Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
3. Allmänt om föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 2,

2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) och

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-7.

Reservation 1 (SD)

4. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1342 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:198 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2015/16:1319 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

2015/16:2043 av Sara-Lena Bjälkö (SD).

Reservation 2 (SD)

5. Föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 8, 10 och 14 samt

2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 0 42 0 6
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 42 13 50


6. Överlåtelse av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 8 i denna del,

2015/16:2115 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 11
SD 42 0 0 6
MP 20 0 0 5
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 1 0 12 3
- 0 0 0 1
Totalt 195 73 31 50


7. Graviditetspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20,

2015/16:283 av Tina Acketoft (FP) och

2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 2.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 42 0 0 6
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 270 15 13 51


8. Föräldraförsäkringen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 13, 15 och 16,

2015/16:71 av Amir Adan (M),

2015/16:414 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:916 av Rickard Nordin (C),

2015/16:927 av Rickard Nordin (C),

2015/16:1999 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10,

2015/16:2488 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 73 11
SD 0 42 0 6
MP 20 0 0 5
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 152 42 105 50


9. Underhållsstöd och bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 35,

2015/16:559 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S),

2015/16:1801 av Fredrik Eriksson (SD),

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 9,

2015/16:2383 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2758 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2015/16:2977 av Roland Utbult (KD) och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 44 och 46.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

10. Vårdbidrag och adoptionsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 33,

2015/16:1094 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:2776 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 15 (KD)