Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Sverige kan delta i militär utbildningsinsats i norra Irak (UFöU4)

Sommaren 2014 begärde Iraks regering hjälp från FN med att bekämpa Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten). FN antog samma år resolutioner om åtgärder mot Isil och andra terroristgrupper. USA bildade en internationell koalition mot Isil, en koalition som Sverige har anslutit sig till.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige på inbjudan från Irak ska delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Riksdagen sa däremot nej till de följdmotioner som väcktes med anledning av regeringsförslaget. Följdmotionerna handlade bland annat om insatsens folkrättsliga grund, personalens rättsliga status, insatsens långsiktighet och omfattningen av det svenska stödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-29
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-12
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:UFöU4

Alla beredningar i utskottet

2015-05-29, 2015-05-05

Sverige kan delta i militär utbildningsinsats i norra Irak (UFöU4)

Sommaren 2014 begärde Iraks regering hjälp från FN med att bekämpa Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten). FN antog samma år resolutioner om åtgärder mot Isil och andra terroristgrupper. USA bildade en internationell koalition mot Isil, en koalition som Sverige har anslutit sig till.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige på inbjudan från Irak ska delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Utskottet är enigt om förslaget.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de följdmotioner som väckts med anledning av regeringsförslaget. Följdmotionerna handlar bland annat om insatsens folkrättsliga grund, personalens rättsliga status, insatsens långsiktighet och omfattningen av det svenska stödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-02
Debatt i kammaren: 2015-06-03
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad stryka bestående av högst 120 personer till förfogande under 2015 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot Isil i norra Irak.


2. Insatsens folkrättsliga grund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 200 109 0 40


3. Personalens rättsliga status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP) yrkande 3 och

2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

4. Insatsens långsiktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP) yrkande 2 och

2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C, KD)
Reservation 4 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 17 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 183 109 17 40


5. Omfattningen av det svenska stödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP) yrkande 1 och

2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) yrkande 1.

Reservation 5 (FP)

6. Vissa inriktningsfrågor och försvarsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) yrkande 2 och

2014/15:3070 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 38 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 271 38 0 40


7. Iraks konstitution, humanitära frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 271 37 0 41