Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Sjöfartsverket och farledsavgifterna bör ses över (TU8)

Riksdagen har behandlat ett åttiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om sjöfartsfrågor. I samband med det riktade riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.
  • Regeringen bör se över den så kallade miljödifferentieringen av farledsavgifter för att säkra att avgifterna uppmuntrar till klimatågärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, miljöfrågor samt farleds- och lotsavgifter.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform i syfte att hitta en bättre myndighetsorganisation och finansiering än den nuvarande. Tillkännagivande om att regeringen bör se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att utformningen av dessa skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan att missgynna sjöfarten. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om ovanstående. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-31
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-06
Reservationer 27
Betänkande 2019/20:TU8

Alla beredningar i utskottet

2020-03-31, 2020-03-03, 2020-02-06

Sjöfartsverket och farledsavgifterna bör ses över (TU8)

Trafikutskottet har behandlat ett åttiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om sjöfartsfrågor. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.
  • Regeringen bör se över den så kallade miljödifferentieringen av farledsavgifter för att säkra att avgifterna uppmuntrar till klimatågärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, miljöfrågor samt farleds- och lotsavgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 46 och 47,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 48 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20 i denna del.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 11 8 294


2. Sjöfart och samverkansfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 1 och 25,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 47,

2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C, L)
Reservation 6 (KD)

3. Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform i syfte att hitta en bättre myndighetsorganisation och finansiering än den nuvarande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 7 (S, C, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, C, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294


4. Farleds- och lotsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:512 av Daniel Bäckström (C),

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 18, 19 och 22,

2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2 och

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 30 och 31.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

5. Särskilt om farledsavgifternas miljöstyrande effekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att utformningen av dessa skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6 och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 48 och

bifaller delvis motion

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20 i denna del.

Reservation 10 (S, L, MP)
Reservation 11 (C)

6. Främjande av inlandssjöfart och kustsjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1, 3 och 5,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 13,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 51 i denna del och

2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (L)

7. Pråmtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 16,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 51 i denna del och

2019/20:2876 av Boriana Åberg (M).

Reservation 16 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 1 0 1 14
- 0 0 0 2
Totalt 29 24 1 295


8. Vissa frågor om hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:69 av Hampus Hagman (KD),

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 13 och 21 samt

2019/20:1553 av Jimmy Ståhl (SD).

Reservation 17 (SD)

9. Vissa miljö- och klimatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:280 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C),

2019/20:330 av Pia Nilsson (S),

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 26-29,

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 5,

2019/20:1425 av Eva Lindh (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 50,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 28,

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 14,

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 25-28,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 53,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 14.1 och 17,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 18.1, 19.2 och 21,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 13.1 och 16 samt

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (KD)
Reservation 23 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 20 4 31 294


10. Bemanning och arbetsförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:160 av Ola Johansson (C) yrkandena 1-3,

2019/20:854 av Kadir Kasirga (S),

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8,

2019/20:1866 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) och

2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S).

Reservation 24 (V)

11. Vissa internationella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 8 och 24.

Reservation 25 (SD)

12. M/S Estonia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:323 av Per-Arne Håkansson (S).

13. Båtregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 26 (C)

14. Förarbevis för vattenskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,

2019/20:1221 av Isak From m.fl. (S),

2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD) och

2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 27 (V)