Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2015

Beslut

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Enligt regeringens förslag ska kontrollerna kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den ska börja gälla den 21 december 2015 och sluta att gälla den 21 december 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.