Nya regler för arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Nya regler för arbetskraftsinvandring (SfU3)

Den 15 december 2008 blev det nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, där Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU, upphörde. I stället ska arbetsgivarens bedömning av behovet vara utgångspunkten. Det finns en princip om att ge företräde för befolkningen i Sverige, EU/EES och Schweiz till befintliga arbeten. Tiden för arbetstillstånd förlängs till sammanlagt högst fyra år för att därefter kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Anställningsvillkor och försäkringsskydd ska motsvara vad som gäller för arbetstagare i Sverige. Det blir också flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före resan till Sverige. Ett av undantagen gäller den som fått nej på en asylansökan. Om han eller hon inom två veckor från det att avslagsbeslutet vann laga kraft ansöker om uppehållstillstånd för arbete ska ett sådant uppehållstillstånd beviljas. Detta ska gälla om vissa villkor är uppfyllda.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-16
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-03
Trycklov: 2008-11-03
Reservationer 4
Betänkande 2008/09:SfU3

Nya regler för arbetskraftsinvandring (SfU3)

Den 15 december blir det nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen där Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU upphör. Istället ska arbetsgivarens bedömning av behovet vara utgångspunkten. Det finns en princip om att ge företräde för befolkningen i Sverige, EU/EES och Schweiz till befintliga arbeten. Migrationsverket får till uppgift kontrollera att detta respekteras.

Tiden för arbetstillstånd förlängs till högst fyra år för att därefter kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Anställningsvillkor och försäkringsskydd ska motsvara vad som gäller för arbetstagare i Sverige. Det blir också flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före resan till Sverige. Ett av undantagen gäller den som fått nej på en asylansökan. Om han eller hon inom två veckor från det att beslutet började gälla ansöker om uppehållstillstånd för arbete ska ett sådant uppehållstillstånd beviljas. Detta ska gälla om vissa villkor är uppfyllda. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler för arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:147 och avslår motionerna 2007/08:Sf27 yrkande 1 och 2007/08:Sf28 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp25003
kd16008
v01705
mp15004
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Annan utformning av regler för arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2 och
2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)

3. Övergångsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090120
m860011
c24005
fp25003
kd16008
v01705
mp14005
Totalt27417157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag