Riksdagens protokoll 2008/09:26 Onsdagen den 12 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:26

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2008/09:26

Onsdagen den 12 november

Kl. 09:00 - 17:12

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2008/09:73 till finansutskottet 

Motion 
2008/09:Fö1 till försvarsutskottet  

2 § Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden

Anf. 1 SVEN-ERIK ÖSTERBERG (s):

Fru talman! 200 jobb försvinner hos trucktillverkaren i Kalmar, Ljungby och Lidhult. 70 personer varslas i Tingsryd, 200 vid Volvo i Eskilstuna, Braås och Hallsberg. 435 riskerar att förlora jobbet i Motala, över 500 i den lilla orten Arvika, 736 i Sörmland och över 180 på Gotland. Senast i går varslades dessutom ytterligare 900 personer i Skövde, Göteborg och Köping, alla hårt drabbade orter. 

Vågen av varsel rullar in över

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.