Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:37

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC

Riksdagsskrivelse

2008/09:37

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 november 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.