Nya regler för arbetskraftsinvandring

Proposition 2007/08:147

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Registrering
2008-05-02
Inlämning
2008-05-02
Inlämning
2008-05-05
Bordläggning
2008-05-05
Hänvisning
2008-05-06
Motionstid slutar
2008-05-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2007/08:147

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Prop.

2007/08:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.

Genom dessa införs ett effektivare och mer flexibelt system för

arbetskraftsinvandring som har till syfte att underlätta rekryteringen av

arbetskraft från tredjeland.

Den nuvarande ordningen för prövning av om det finns behov av att

rekrytera arbetskraft från tredjeland, den s.k. myndighetsbaserade arbets-

marknadsprövningen, upphör. Arbetsgivarens bedömning av behovet av

en sådan rekrytering

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.