Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17)

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Riksdagen anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Riksdagen har därför i ett så kallat tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Riksdagen sa också ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om åtgärder med pass för att hindra resande. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-19
Justering: 2016-02-04
Trycklov: 2016-02-05
Reservationer 15
bet 2015/16:JuU17

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17)

Justitieutskottet vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Utskottet anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Utskottet vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag, i ett så kallat tillkännagivande.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-09
Debatt i kammaren: 2016-02-10
4

Beslut

Beslut: 2016-02-10
13 förslagspunkter, 6 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
3. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. (V) och

bifaller proposition 2015/16:78 punkterna 1-3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 281 16 0 52


2. Översyn av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3295 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 0 0 16 5
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 165 117 16 51


3. Översyn av lagstiftningens effekter på ekonomiska överföringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3295 av Johan Hedin (C) yrkande 5.

Reservation 3 (C)

4. Straffskalorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3295 av Johan Hedin (C) yrkande 3 och

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

5. Införande av grovt brott för finansiering av resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 0 0 16 5
L 0 12 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 270 12 16 51


6. Ytterligare kriminalisering för deltagande i konflikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3295 av Johan Hedin (C) yrkande 4 och

2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 7 (SD, L)
Reservation 8 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 0 45 3
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 0 0 16 5
L 0 0 12 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 193 32 73 51


7. Kriminalisering av förberedelse av resa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 9 (SD, L)

8. Propaganda för terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4.

Reservation 10 (SD)

9. Resor till en persons medborgarskapsland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 72 0 0 12
SD 0 45 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 0 0 16 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 236 45 16 52


10. Åtgärder för att hindra barns resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3295 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 280 18 0 51


11. Åtgärder med pass för att hindra resande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder med pass för att hindra resande och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 13 (S, MP, V)

12. Medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 252 45 0 52


13. Hemliga tvångsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)