Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU18

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 11 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-05-11, 2023-06-01