KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 15 april

Publicerad:

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Den 15 april hålls utfrågningar med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Utfrågningar måndag den 15 april 

Klockan 13: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Granskningsärende 10:
Klimat- och miljöministerns uttalande och agerande i fråga om behovet av ny kärnkraft

Granskningsärende 19:
Skrivningar om utsläppsberäkningar i regeringens budget

Granskningsärende 20:
Klimat- och miljöministerns hantering av handlingar inkomna som sms

Granskningsärende 21: 
Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör 

Klockan 16: Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Granskningsärende 28:
Granskning av regeringens hantering av trafikstoppet på E22:an

Mer information om de granskningsärenden som utfrågningarna handlar om finns på riksdagens webbplats:

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Plats för utfrågningarna

Granskningsutfrågningarna hålls i Andrakammarsalen och är om inget annat meddelas öppna för allmänhet och media.

Hitta till riksdagen

Webb-tv

Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Mer information och kontaktperson för media

För mer information kontakta Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se