Dokument & lagar (35 träffar)

Interpellation 2000/01:354 av Viklund, Margareta (kd)

den 21 mars Interpellation 2000/01:354 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om vårdkostnader Det är inte enbart inom IT-branschen som det skett en enastående utveckling, även om den branschens situation på marknaden för närvarande är orolig. Inom medicinen har utvecklingen också skett mycket snabbt.

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vårdkostnader

Interpellation 2000/01:353 av Viklund, Margareta (kd)

den 21 mars Interpellation 2000/01:353 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om läkemedelskommitté De snabbt ökande läkemedelskostnaderna beskrivs ofta som en gökunge i sjukvårdsboet. Problemet orsakas givetvis i grunden av att läkemedelsutvecklingen innebär stora nya möjligheter till bot/lindring

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: läkemedelskommitté

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1401 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1401 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om parlamentarisk arbetsgrupp De svarta hålen i försvarets ekonomi har blivit en realitet, som kommer att tvinga fram ytterligare besparingar. Varken Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet verkar ha förmågan att komma till

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1116 av Viklund, Margareta (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1116 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om information till riksdagen Någon av de första dagarna i februari fick försvarsutskottet information om att överbefälhavaren hade genomfört ett förbandschefsmöte på Arlanda i syfte att klarlägga omfattningen av nya brister

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1069 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1069 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om tuberkulos Vi förfasar oss med all rätt över mul- och klövsjukan, galna ko-sjukan och andra sjukdomar som kan drabba både människor och djur. Ett problem som vi i stor utsträckning varit så gott som befriade ifrån under en

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1065 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1065 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om beredskap i fred Hotbilden mot våra samhällen har blivit en annan än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt blir samhället mer elberoende. Infrastrukturen blir också

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:937 av Viklund, Margareta (kd)

den 19 mars Fråga 2000/01:937 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om barnen och lördagsöppet på Systemet Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har ställt sig positiv till att Systembolaget ska vara öppet på lördagar över hela landet. Med stöd av moderaterna har förslaget majoritet i riksdagen.

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:701 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:701 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om Försvarsmaktens ekonomiska situation Trots att Det nya försvaretsom beskrivs som en försvarsreform, ännu inte har hunnit sätta sig, förefaller det som om nya nedskärningar i förbandsverksamheten är att vänta. Redan i

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:700 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:700 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om bantning av försvaret På Folk och Försvars årliga konferens i Sälen för några veckor sedan beskrev försvarsminister Björn von Sydow Det nya försvaretdvs. det svenska försvaret efter riksdagsbeslutet den 30 mars 2000,

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:693 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:693 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om särbehandlingen av kvinnor Det är allmänt känt att kvinnor som grupp ofta behandlas diskriminerande inom speciellt vården. Detta gäller särskilt äldre kvinnor. Normen för behandling och forskning har som regel utgått från

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:408 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 december Fråga 2000/01:408 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om Hovdalafältet I samband med nedläggningen av garnisonen i Hässleholm utlovade regeringen att mark, anläggningar och lokaler som disponeras av försvarsmakten skulle säljas till Hässleholms kommun för en skälig summa. I

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:361 av Viklund, Margareta (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:361 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om värdighetsgaranti i vården Att sätta patienten i centrum, stärka patientens ställning i vården handlar inte enbart om avgifter, väntetider, tillgänglighet, etc. som går att mäta i statistik. Att garantera varje patient värdighet

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:352 av Viklund, Margareta (kd)

den 5 december Fråga 2000/01:352 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om sextrakasserier Regeringen och Försvarsmakten har i olika sammanhang hävdat att man vill ha fler kvinnliga värnpliktiga i försvaret. Det planeras också för olika informations- och värvningskampanjer för att få fler flickor/kvinnor

Inlämnad: 2000-12-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:155 av Viklund, Margareta (kd)

den 31 oktober Fråga 2000/01:155 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om barn på institutioner Antalet barn och ungdomar som tas om hand av socialtjänsten har stadigt ökat under 90-talet. Och att alltfler placeras på hem för vård och boende i stället för i familj är en utveckling som oroar forskare,

Inlämnad: 2000-10-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:82 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 oktober Fråga 2000/01:82 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om ekonomisk trygghet för de skadade i fredsfrämjande arbete Internationell fredsfrämjande verksamhet blir en allt viktigare del i vår försvars- och utrikespolitik. Vi talar om att EU inom ramen för den gemensamma säkerhets-

Inlämnad: 2000-10-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:328 av Viklund, Margareta (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:328 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om PSA-screening Drygt 6 000 män får varje år diagnosen prostatacancer. Ca 2 300 män dör årligen i sjukdomen. Den är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Ändå talas det litet om detta problem. Skälet till

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:100 av Agestav, Amanda (kd)

den 19 november Interpellation 1999/2000:100 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om drogen GHB På sex veckor har 16 ungdomar behandlats på intensivvården på Borås lasarett efter misstänkta överdoser av den nya innedrogen GHB GammahydroxybutyratUtvecklingen har varit explosionsartad. Fram till i höstas

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering