Dokument & lagar (167 träffar)

Motion 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor kd101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till en lagstiftning om en civilrättslig giftermålsbalk som reglerar giftermålets rättsliga


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C8 av Lars Gustafsson och Eva Johnsson (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lagändring i äktenskapsbalken vad gäller 4 kap. 3 3. Motivering Den moderatledda regeringen har den 20:e november 2008


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Äktenskapets historik 4 Familje- och barnperspektivet 5 Begreppet äktenskap och dess


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 105 kB)

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter s68094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. Motivering Den borgerliga regeringen har under sina två år vid makten monterat ned den sociala bostadspolitiken


Utskottsberedning: 2008/09:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. s Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg s68057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet i sjukvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:CU25 2008/09:SoU1 2008/09:SoU12 2008/09:SoU13 2008/09:SoU15 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 166 kB)

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska ha en ledande roll i energiomställningen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU26 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 81 kB)

Motion 2008/09:Ju466 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju466 av Désirée Pethrus Engström kd Människohandel för sexuella ändamål kd707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra lagstiftningen mot människohandel speciellt gällande bevisbördan. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:CU34 2008/09:JuU1 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:Ju466 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 96 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:C464 av Annika Qarlsson (c)

Motion till riksdagen 2008/09:C464 av Annika Qarlsson c Könsneutral äktenskapslagstiftning c518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Motivering Kärlek känner inga gränser, ej heller för hudfärg eller kön.


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C464 av Annika Qarlsson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C460 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C460 av Lennart Sacrédeus kd Bostadsrättsregister kd752 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av ett rikstäckande offentligt bostadsrättsregister för att stärka bostadsrätten som kreditobjekt. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C460 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C459 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C459 av Lennart Sacrédeus kd Moderniserad partnerskapslag, bevarad äktenskapsbalk kd748 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag om en moderniserad partnerskapslag där ordet registrerat


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C459 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp Könsneutral äktenskapsbalk Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta de i avsnitt 3 framlagda förslagen till: a lag om ändring i äktenskapsbalken, b lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap,


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 108 kB)

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. m, c, fp, kd, mp, v Gode män för ensamkommande flyktingbarn fp1601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. Motivering De senaste åren


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. s Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik s68081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa mål för politikområdet Bostadspolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår upphävandet


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2008/09:C457 av Berit Högman och Marina Pettersson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C457 av Berit Högman och Marina Pettersson s Barn och skulder s80034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den brist som finns i lagen som ska skydda barn från att möta vuxenvärlden skuldsatta. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C457 av Berit Högman och Marina Pettersson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C443 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Motion till riksdagen 2008/09:C443 av Johan Linander och Roger Tiefensee c Arbetsgivares regressrätt vid personskada c440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C443 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C429 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C429 av Ameer Sachet s Trädplantering i tätorter s28119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betydelsen av grönytor och träd i urbana miljöer är en riksdagsangelägenhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C429 av Ameer Sachet (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C426 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C426 av Birgitta Eriksson m.fl. s Bostadspolitiken s80052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bostadspolitik för integration. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:C426 av Birgitta Eriksson m.fl. (s) (doc, 66 kB)