Dokument & lagar (939 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1081 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads M till Miljöminister Karolina Skog MP Med anledning av miljöminister Karolina Skogs svar på min skriftliga fråga 2016/17:1019 om viltförvaltningsdelegationernas sammansättning skulle jag vilja ställa en uppföljande fråga. Miljöministern är nöjd med hur

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1069 Byggande på jordbruksmark av Johan Hultberg M till Miljöminister Karolina Skog MP Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen MÖD tycks innebära att tolkningen av begreppet brukningsvärd jordbruksmark och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord- och skogsbruksmark,

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1066 Välfärdsfinansierade terrorresor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En färsk rapport från Försvarshögskolan, som presenteras av Finansinspektionen, visar att gemensamma skattemedel från myndigheten Försäkringskassan, avsedda för bland annat assistansersättning, har använts för att bekosta

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1051 Vattendirektivet av Lars Mejern Larsson S till Miljöminister Karolina Skog MP Vid en träff med LRF och företrädare för de små vattenkraftsägarna i VärmlandDalsland fick jag veta mer om hur implementeringen av vattendirektivet har påverkat vattenkraften. Värmlands Folkblad rapporterar den 8 mars att

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1050 Insatser för barn med funktionsnedsättning av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Att bli förälder till ett barn innebär en stor förändring, att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär ytterligare en dimension. Lyckligtvis har samhällets syn på personer med funktionsnedsättning

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:365 Inventering av nyckelbiotoper av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för vårt nationella miljökvalitetsmål Levande skogar. Målet är att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. För

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Inventering av nyckelbiotoper

Interpellation 2016/17:362 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:362 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden M till Miljöminister Karolina Skog MP Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas. Där sitter

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:362 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1031 av Per Åsling (C)

Fråga 2016/17:1031 Myskoxens status av Per Åsling C till Miljöminister Karolina Skog MP Myskoxen är enligt Bernkonventionen klassad som en strängt skyddad art. Konventionen är sedan 1983 införd i svensk lagstiftning och är därtill ratificerad av Europeiska rådet. Detta medför dock inte att myskoxen uppbär något särskilt

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1031 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1019 Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning av Åsa Coenraads M till Miljöminister Karolina Skog MP Vid regeringens sammanträde den 23 februari 2017 beslutades att länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer får ändrad sammansättning. Det så kallade miljö- och naturvårdsintresset får därigenom ett

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C)

Fråga 2016/17:1014 Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven av Solveig Zander C till Miljöminister Karolina Skog MP Stora delar av nedre Dalälvsområdet drabbas återkommande av omfattande problem med översvämningsmyggor. För att motverka myggförekomsten och möjliggöra för människor och djur att kunna bo, leva och

Inlämnad: 2017-03-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:358 Barnäktenskap av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Åsa Regnér S I mars förra året informerade Migrationsverket om 132 fall där bortgifta barn kommit till Sverige, samtidigt som det också konstaterades att mörkertalet är stort. I vissa fall har dessa barn placerats på samma boenden som de

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Skriftlig fråga 2016/17:1004 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2016/17:1004 Kommunala förbud mot biltvätt på gatan av Kristina Yngwe C till Miljöminister Karolina Skog MP Biltvätt på gatan innebär att olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen riskerar att läcka ut i naturen. Flera kommuner har försökt att införa förbud mot biltvätt på gatan på grund av att farliga ämnena

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1004 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:363 Stödboende för ungdomar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Hela 84 000 nyanlända behöver få någonstans att bo nu under år 2017. Detta samtidigt som det råder stor bostadsbrist på många håll runt om i landet. Ekvationen går, som de flesta förstår, inte ihop. Närmare

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stödboende för ungdomar

Interpellation 2016/17:356 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2016/17:356 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads M till Miljöminister Karolina Skog MP För att bättre kunna förvalta svenskt vilt inrättade alliansregeringen viltförvaltningsdelegationer under alla länsstyrelser. Uppdraget var att föra besluten närmare de människor som berörs av viltet. I mellersta

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:356 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:349 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:349 Regeringens jämställdhetspolitik av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens planer på att bilda en jämställdhetsmyndighet riskerar att slå sönder redan i dag väl fungerande verksamheter. En ny myndighet måste fyllas med uppdrag och innehåll. Då är risken stor att den kompetens

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:349 av Erik Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1000 Bemanning inom individ- och familjeomsorgen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige har blivit ett land där det inom socialtjänsten är mer attraktivt att ha korta anställningar och söka sig vidare till nya arbeten än att stanna kvar på fasta tjänster. Samma tendens kan

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:970 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:970 Assistansfusk av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Nyligen dömdes en kvinna och hennes två söner i Malmö tingsrätt för att under flera år ha lurat till sig sammanlagt knappt 9 miljoner kronor i assistansfusk. Familjen har sedan år 2000 fått assistansersättning av Försäkringskassan för vård

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:970 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:966 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft regeringens uppdrag och förtroende att utveckla kunskapsstöd samt att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:906 Bristerna i socialtjänsten av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Den sittande regeringen är passiv. Den står och tittar på när krisen inom socialtjänsten växer sig allt starkare. Det finns inga strukturella och långsiktiga nationella reformer på väg fram. Det finns en yrkesgrupp som det lyssnas

Inlämnad: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:904 Åtgärder mot fusk av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är helt centralt att uppföljning sker gällande personlig assistans och att rättssäkerhet och efterlevnaden av lagar och regler avseende assistansersättningen säkerställs. Allt fusk är oacceptabelt. Enligt uppgifter förekommer det

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)