Dokument & lagar (293 träffar)

Interpellation 2006/07:461 av Persson, Kent (v)

den 2 april Interpellation 2006/07:461 Departementstjänstemännens roll i utförsäljningen av statliga företag av Kent Persson v till statsrådet Mats Odell kd En rad statliga tjänstemän tjänar hundratusentals kronor om året utöver sin vanliga lön genom att sitta i statens bolagsstyrelser. Dessa uppdrag är en del

Inlämnad: 2007-04-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:973 av Moberg, Carina (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:973 Investeringsstöd till bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Enligt information från Regeringskansliet är det angeläget med särskilda stimulansmedel eller investeringsstöd för produktion av särskilda boenden. Investeringsstödet ska handläggas av Boverket och

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:972 av Löfstrand, Johan (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:972 Investeringsstöd av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen aviserade i budgetpropositionen att införa ett investeringsstöd för byggande av äldreboende. Göran Hägglund skriver i en DN-artikel den 16 oktober 2006 att regeringen kommer att tillföra miljard för ny-

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:970 av Markström, Elisebeht (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:970 Folkbokföring av Elisebeht Markström s till finansminister Anders Borg m Tidigare i år ställde jag en fråga till statsrådet Anders Borg med anledning av ett exempel från Nyköping där en fader olovligen fört bort och gömt barnet från modern som är ensam vårdnadstagare. Modern kämpar

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:967 av Sachet, Ameer (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:967 Ändrad uppfattning om lägenhetsregister av Ameer Sachet s till försvarsminister Mikael Odenberg m För mindre än ett år sedan röstade de borgerliga partierna i finansutskottet FiU och i kammaren nej till ett lagförslag om lägenhetsregister som trädde i kraft den 1 juli 2006. Enligt lagen

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:453 av Green, Monica (s)

den 29 mars Interpellation 2006/07:453 Skattesänkningar och ökade klyftor av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Trots regeringens löfte om sänkt skatt med en tusenlapp varje månad riskerar låginkomsttagarna att gå back när notan för regeringens sparpaket är betald. Den största delen av regeringens

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skattesänkningar och ökade klyftor

Skriftlig fråga 2006/07:956 av Eriksson, Birgitta (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:956 Stabila spelregler och byggmarknadens förtroende av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Byggkonjunkturen har utvecklats särskilt starkt de senaste åren, vilket i hög grad är en följd av den socialdemokratiska satsningen på bostadsbyggande. Enligt SCB påbörjades det 44 000

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:955 av Eriksson, Birgitta (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:955 Skiftande motiv för skatt på trafikförsäkringspremier av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Finansministern har i ett svar den 21 mars på en skriftlig fråga om näringslivshämmande skattehöjning skrivit: Skatten på trafikförsäkringspremier är en del av finansieringen

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:949 av Green, Monica (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:949 Tusenlappen och verkligheten av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Trots statsrådets påstående om sänkt skatt med en tusenlapp varje månad riskerar låginkomsttagarna att gå back när notan för statsbudgetens sparpaket är betald. Enligt uppgifter i medierna går den största

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:948 av Olovsson, Fredrik (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:948 Jobbskatteavdragets fördelningseffekter av Fredrik Olovsson s till finansminister Anders Borg m Finansministern har påstått att jobbskatteavdraget i första hand riktar sig till låg- och medelinkomsttagare. I tidningen Metro kan man dock ta del av uppgifter som visar att det tvärtemot

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:933 av Johansson, Ylva (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:933 Vin Sprit AB av Ylva Johansson s till statsrådet Mats Odell kd Efter den borgerliga regeringens förslag att sälja ut statliga företag till ett värde av 150 miljarder kronor har debatten kring de utpekade bolagen intensifierats. Ett av de bolag som regeringen av ideologiska skäl vill

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:447 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 mars Interpellation 2006/07:447 Fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt av Fredrik Olovsson s till finansminister Anders Borg m Regeringen har via Dagens Nyheter låtit meddela att man har för avsikt att avskaffa förmögenhetsskatten under året. Därmed genomförs ytterligare en skatteförändring som

Inlämnad: 2007-03-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt

Interpellation 2006/07:439 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 26 mars Interpellation 2006/07:439 Fördelningspolitik av Mikaela Valtersson mp till finansminister Anders Borg m 1990-talet med dess budgetsaneringsår innebar växande ekonomiska klyftor i samhället. Den här utvecklingen kunde med en aktiv politik vändas under första halvan av 00-talet. Fram till år 2000 steg

Inlämnad: 2007-03-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:926 av Hagberg, Christin (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:926 Skatt på diesel av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Från och med år 2009 kommer all diesel inom EU att vara svavelfri. Mindre svavel innebär en väsentlig förbättring för miljö och hälsa. Samtidigt anser Naturvårdsverket att den svavelfria dieseln inte längre är

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:918 av Jeppsson, Peter (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:918 Utförsäljning av Telia Sonera och landets säkerhet av Peter Jeppsson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen förbereder en utförsäljning av, i en första omgång, sex statliga företag. Vi socialdemokrater har en rad invändningar mot utförsäljningarna. Jag vill här peka på ytterligare

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:910 av Andersson, Jan R (m)

den 21 mars Fråga 2006/07:910 PPM-sparande med små belopp av Jan R Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Bland de svenskar som är födda under slutet av 30-talet och de första åren av 40-talet är det många som har mycket små belopp i sitt PPM-pensionskapital. I många fall innebär detta att pensionsutbetalningar

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:902 av Lundh, Fredrik (s)

den 21 mars Fråga 2006/07:902 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för kommuner och landsting av Fredrik Lundh s till finansminister Anders Borg m Den nya skatten på trafikförsäkringen innebär högre kostnader för all offentlig verksamhet. Kostnaden är särskilt kännbar för Norrbotten och andra glest bebyggda

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:901 av Lundh, Fredrik (s)

den 21 mars Fråga 2006/07:901 Trafikförsäkringsskattens konsekvenser för sjukvården av Fredrik Lundh s till finansminister Anders Borg m Den nya trafikförsäkringsskatten som regeringen vill införa kommer att innebära betydande kostnadshöjningar för landstinget i Norrbotten. Utgiften för höjningen av trafikförsäkringen

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:882 av Oskarsson, Christina (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:882 Trafikförsäkringspremierna och utsatta grupper av Christina Oskarsson s till finansminister Anders Borg m Den borgerliga regeringen vill införa en extraskatt på trafikförsäkringspremier med 32 procent. Ingen remissinstans tycker att det är en bra idé, och många har valt att avstyrka

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:881 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:881 Näringslivshämmande skattehöjning av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I en kommande proposition hotas en grupp företag och företagare av en 32-procentig straffskatt. Skatten tas ut på trafikförsäkringspremier. Till de fordon som berörs utöver personbilar hör

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Anders Borg (M)