Dokument & lagar (254 träffar)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärdenBeslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning.

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstbegränsning i skolan

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:596 Kompetensförsörjning inom företagshälsovården av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Företagshälsovården spelar en avgörande roll i arbetet med att skapa trygga och säkra arbetsplatser, förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma en effektiv återgång i arbete.

Inlämnad: 2017-08-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kompetensförsörjning inom företagshälsovården

Interpellation 2016/17:594 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:594 Arbetslösheten i Södermanland av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I juli månad presenterades statistik som visar att Södermanland har Sveriges högsta arbetslöshet med hela 10,2 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med 10,1 procent. I riket ligger

Inlämnad: 2017-08-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:594 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Södermanland

Interpellation 2016/17:561 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:561 Ett ökat antal arbetslösa av Erik Andersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Antalet arbetslösa ökar nu för första gången sedan 2013. Arbetsförmedlingen kallar detta för ett trendbrott. Samtidigt minskar andelen långtidsarbetslösa som får aktivitet genom Arbetsförmedlingen.

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:561 av Erik Andersson (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett ökat antal arbetslösa

Interpellation 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:560 Införande av ett alterneringsår av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att öka antalet arbetade timmar i ekonomin för att klara framtidens välfärd och pensioner. När internationell konkurrens

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av ett alterneringsår

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:521 Incitament att jobba av Sofia Fölster M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S DN rapporterade den 11 maj om att jobbklyftan blir allt djupare. Samtidigt som arbetslösheten är låg bland svenskfödda stiger nu arbetslösheten bland utrikes födda. 123 kommuner har nu en arbetslöshet

Inlämnad: 2017-05-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament att jobba

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:516 Den ökande arbetslösheten av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik så ökar arbetslösheten i Sverige, vilket inte har skett sedan 2013 och är en oroande utveckling. Regeringen har haft goda möjligheter att se till

Inlämnad: 2017-05-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den ökande arbetslösheten

Interpellation 2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:491 Regeringens arbetslöshetsmål av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 tycks alltmer orealistiskt att nå. Trots högkonjunktur är Sverige i dag längre ifrån att nå målet än

Inlämnad: 2017-04-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:481 Regeringens arbetslöshetsmål av Jesper Skalberg Karlsson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den svenska arbetslösheten ligger idag på 6,6 procent SCBsäsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 354 000 personer. Regeringen har samtidigt ett mål

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:474 Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda av Niklas Wykman M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det råder högkonjunktur, vilket gör att det skapas många jobb på svensk arbetsmarknad. Det är bra och gör att de som står väl rustade inte har några större

Inlämnad: 2017-04-26 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:466 Lottning eller valfrihet i skolan av Sofia Fölster M till Statsrådet Anna Ekström S Svensk skola står inför stora utmaningar. Alltför många elever når inte målen, kunskapsnivån är för låg och det är brist på duktiga lärare. Den 20 april 2017 presenterade Skolkommissionen, vars uppgift har varit

Inlämnad: 2017-04-21 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:455 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:455 Integrationsinsatser för kvinnor av Erik Andersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den 6 april presenterade Sveriges Kvinnolobby en granskning som visar att kvinnor missgynnas i alla delar av etableringen och att skillnaderna är särskilt stora i de subventionerade

Inlämnad: 2017-04-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:455 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Integrationsinsatser för kvinnor

Interpellation 2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:454 Regeringens beredskapsjobb av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Trots misslyckanden med traineejobb och extratjänster har regeringen fortsatt på den inslagna vägen och ställt ut ytterligare jobblöften. På första maj i fjol deklarerade statsministern

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens beredskapsjobb

Interpellation 2016/17:445 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:445 Kvinnors integration av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den största integrationsutmaningen är att öka utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Detta bör återspeglas i regeringens politik. Sveriges Kvinnolobby visar i en ny

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:445 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors integration

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:440 Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:439 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För denna

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier

Interpellation 2016/17:438 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2016/17:438 Social pelare i EU av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I slutet av april väntas EU-kommissionen föreslå en social pelare, samlingsnamnet på olika mål för arbetsmarknaden och den sociala politiken i EU. För inte länge sedan skrev arbetsmarknadsminister

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:438 av Jessika Roswall (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Social pelare i EU

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:430 Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Integrationen av de nyanlända är en av politikens viktigaste uppgifter att ta sig an. Fler som kommit till Sverige måste komma in i samhället och kunna försörja

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:413 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:413 Regelkrångel på arbetsmarknaden av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I Östersunds kommun har regelkrångel bidragit till att nästan alla privata vårdgivare slutat erbjuda praktikplats. Anledningen är att fackförbundet Kommunal fått kommunen att kräva

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:413 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelkrångel på arbetsmarknaden

Interpellation 2016/17:411 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:411 Sysselsättningsfasen av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Innan valet berättade Socialdemokraterna gärna att de hade ett mycket bättre alternativ gällande sysselsättningsfasen, tidigare fas 3. För cirka ett år sedan kom också ett pressmeddelande om

Inlämnad: 2017-03-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:411 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningsfasen