Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1716 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 25 maj Fråga 2004/05:1716 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lena Hallengren om statsbidrag på förskolans område Riksrevisionen har i sin skrivelse RiR 2005:9 Statens bidrag för att anställa mer personal i skolor och fritidshem granskat de så kallade Wärnerssonpengarna. Deras slutsatser är skarpa och manar

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1442 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 april Fråga 2004/05:1442 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om teckenspråksbibel Det finns i Sverige mellan 8 000 och 10 000 döva personer. Sverige var det första land i världen att erkänna teckenspråk som dövas första språk. I FN:s standardregler 12:3 står att

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1313 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 23 mars Fråga 2004/05:1313 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ibrahim Baylan om musikkonservatoriet i Falun Skall en av Sveriges erkänt viktigaste musikutbildningar läggas nerFrågan finns i ett brev jag fått i egenskap av riksdagsledamot för Dalarnas län. Jag har dessutom relativt nyligen tillsammans med talmannen

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1217 av Sidén, Anita (m)

den 11 mars Fråga 2004/05:1217 av Anita Sidén m till statsrådet Lena Hallengren om svenska studenters möjlighet att studera utomlands Att förlägga högskolestudier utomlands är till nytta för våra studenter och för vårt land. Förutom ämneskunskaperna ger det värdefulla språkkunskaper och kontakter samtidigt som studenten

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:915 av René, Inger (m)

den 9 februari Fråga 2004/05:915 av Inger René m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utbildning av barnomsorgspersonal Fetma är på väg att etablera sig i Sverige som dagens stora folksjukdom. Det är klarlagt att följdsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i rygg och ben är

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:438 av Nyström, Elizabeth (m)

den 25 november Fråga 2004/05:438 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Ulrica Messing om turistindustrin Den svenska turistindustrin är en växande tjänstenäring med ett omfattande utbildningsbehov. På olika nivåer i vårt utbildningssystem har man uppmärksammat behovet och i dag finns utbildningar med inriktning på

Inlämnad: 2004-11-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:196 av Ekendahl, Maud (m)

den 22 november Interpellation 2004/05:196 av Maud Ekendahl m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om flygteknikerutbildning Genom ett riksdagsbeslut kan kommunala påbyggnadsutbildningar komma överföras till en statlig utbildningsform och med en statlig huvudman, eller eventuellt fortgå som lokal påbyggnadsutbildning.

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:127 av Magnusson, Cecilia (m)

den 5 november Interpellation 2004/05:127 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Leif Pagrotsky om principer för statsbidrag till ungdomsorganisationer Statens ungdomsstyrelse har till uppgift att fördela statsbidrag till ungdomsorganisationer. För att komma i fråga för statsbidrag ska organisationen främja barns och

Inlämnad: 2004-11-05 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:121 av Lindgren, Anna (m)

den 2 november Interpellation 2004/05:121 av Anna Lindgren m till statsrådet Lena Hallengren om snedvridningen av stödet till unga I en nyligen publicerad undersökning som har presenterats av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU redogörs för de mycket stora skillnader som finns på stödet till idrottsrörelsen

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)