Roger Richthoff

Roger Richthoff

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Södermanland County, seat 323
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email roger.richthoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Member 2018-10-02 – 2022-03-31
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on Education

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2020-03-20 – 2022-03-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2020-03-20 – 2022-03-31
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2020-03-20 – 2022-03-31
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2021-11-11 – 2021-12-15
  • Member 2021-03-18 – 2021-04-21
  • Member 2020-11-10 – 2020-12-15
  • Deputy member 2020-03-26 – 2020-09-13
  • Member 2019-11-14 – 2019-12-17
  • Member 2019-05-09 – 2019-06-12
  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-03-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 – 2022-03-31
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2018-10-24 – 2022-04-19

Said & done

Dokument:

med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

Motion 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga statens arbete med att stärka arméstridskrafterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera förbandsproduktion


Utskottsberedning: 2021/22:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet


Utskottsberedning: 2021/22:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Task Force Takuba


Utskottsberedning: 2021/22:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Yttrandefrihet för försvarsmaktsanställda

Interpellation 2021/22:72 av Roger Richthoff (SD)

Interpellation 2021/22:72 Yttrandefrihet för försvarsmaktsanställda av Roger Richthoff SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Anställdas rätt till sin grundlagsfästa yttrandefrihet och fria åsiktsbildning är fundamentalt i samhället. Det gäller i synnerhet offentligt anställda, som måste kunna uttrycka sig fritt så

Inlämnad: 2021-10-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2021/22:72 av Roger Richthoff (SD) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

Motion 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljningen av projektbidragsdelen av anslaget 2:4 Krisberedskap


Utskottsberedning: 2021/22:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Det säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2021/22:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Internationella militära insatser

Motion 2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. SD Internationella militära insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till Kurdistan Regional Government


Utskottsberedning: 2021/22:UFöU1 2021/22:UFöU2 2021/22:UU11 2021/22:UU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Totalförsvarsmotion

Motion 2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktiv


Utskottsberedning: 2021/22:FöU1 2021/22:FöU10 2021/22:FöU6 2021/22:FöU7 2021/22:FöU8 2021/22:FöU9 2021/22:KU30 2021/22:NU21
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 100 kB) Motion 2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 153 kB)

Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. SD Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår sjukdom,


Utskottsberedning: 2021/22:SoU11 2021/22:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda DNA-märkning av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)