En hållbar och långsiktig energipolitik Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) - Riksdagen

En hållbar och långsiktig energipolitik

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3393

av Birger Lahti m.fl. (V)

En hållbar och långsiktig energipolitik

1   Innehåll

1 Innehåll

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Ett förnybart energisystem

3.1 Energiöverenskommelsen

4 Forskning

5 Energieffektivisering

5.1 Bostadssektorn

5.2 Industrin

5.3 Vita certifikat

6 Energilagring

7 Vindkraft

7.1 Stimulera havsbaserad vindkraft

7.2 Avskaffa möjligheten till kommunalt veto mot vindkraft

7.3 Reglera vindkraftens närområdesersättning

8 Vattenkraft

9 Solenergin

9.1 Andra länder visar vägen

9.2 En svensk utbyggnad av solenergi

10 Bioenergi

11 Gynnsamma skatteregler för den förnybara energin

12 Elcertifikatsystemet

12.1 Elcertifikatsystemet och den elintensiva industrin

12.2 Torvanvändning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (26)