Ny strålskyddslag

Betänkande 2017/18:FöU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 april 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ny strålskyddslag ersätter den gamla (FöU11)

Den nuvarande strålskyddslagen ersätts med en ny lag. Flera av reglerna i nuvarande lag förs in i den nya strålskyddslagen. Även regler som i dag finns i förordningar eller myndighetsföreskrifter som har betydelse för strålskyddet förs in i den nya lagen. Genom den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv.

Lagen täcker in både joniserande och icke-joniserande strålning. Den innehåller regler om de grundläggande principerna för strålskyddet, såsom till exempel dosgränser. Förslaget innebär inga nya krav när det gäller icke-joniserande strålning. Däremot införs nya regler om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön samt justerade krav på tillstånd för verksamheter med joniserande strålning. Reglerna innebär också att arbetstagare får ett ökat skydd.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ny strålskyddslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 juni 2018. Från och med den 1 september blir det förbjudet att låta personer under 18 år sola solarium, enligt tidigare riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-04-03
Betänkande 2017/18:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08, 2018-03-15

Ny strålskyddslag ersätter den gamla (FöU11)

Den nuvarande strålskyddslagen ersätts med en ny lag. Flera av reglerna i nuvarande lag förs in i den nya strålskyddslagen. Även regler som i dag finns i förordningar eller myndighetsföreskrifter som har betydelse för strålskyddet förs in i den nya lagen. Genom den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv.

Lagen täcker in både joniserande och icke-joniserande strålning. Den innehåller regler om de grundläggande principerna för strålskyddet, såsom till exempel dosgränser. Förslaget innebär inga nya krav när det gäller icke-joniserande strålning. Däremot införs nya regler om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön samt justerade krav på tillstånd för verksamheter med joniserande strålning. Reglerna innebär också att arbetstagare får ett ökat skydd.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny strålskyddslag. Den nya lagen ska börja gälla den 1 juni 2018. Från och med den 1 september blir det förbjudet att låta personer under 18 år sola solarium, enligt tidigare riksdagsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:FöU11, Ny strålskyddslag

Debatt om förslag 2017/18:FöU11

Webb-tv: Ny strålskyddslag

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-04-18
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 6
Stillbild från Beslut: Ny strålskyddslag, Beslut

Beslut: Ny strålskyddslag

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ny strålskyddslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. strålskyddslag,
  2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
  3. lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
  4. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
  5. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
  6. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
  7. lag om ändring i tullagen (2016:253).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:94 punkterna 1-7.
 2. Samordning av radonfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2642 av Lars Eriksson (S).
 3. Radiofrekvent strålning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP),

  2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP).
 4. Vagabonderande strömmar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1684 av Jan Lindholm (MP).
 5. Krav på oberoende härdkylning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 20.
 6. Lokala säkerhetsnämnder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1171 av Jörgen Warborn (M).