Dokument & lagar (201 träffar)

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en förändring av förordningens bilaga B. Motivering Rådets förordning om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) trädde i kraft den 31 maj 2002. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Hälsosamma livsmedel 5 3.1 Att grundlägga goda matvanor 5 3.1.1 Mindre socker i barnmat 5 3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 5 3.1.3 Skolmatens roll 6 3.1.4 Opinionsbildning riktad


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:LU33 2005/06:MJU11 2005/06:MJU8 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för en genomgripande översyn av fastighetsmäklarlagen (1995:400). 2 Inledning Den nuvarande fastighetsmäklarlagen tillkom genom riksdagsbeslut år 1995 efter en utredning och översyn. Översynen syftade till att stärka


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 66 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Företagsamhet som personlig egenskap 3 4Sverige kan bättre 4 4.1Dra nytta av globaliseringen 4 4.2Regeringen förstör företagsklimatet 5 5En ny politik för företagande 6 5.1Innovationer, forskning och


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare regler för att komma till rätta med barns skuldsättning. Bakgrund Antalet barn med skulder hos kronofogden har minskat med nästan 30 procent på två år. Men fortfarande har nära 4 000 barn skulder


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utredningen om den svenska insolvensrätten särskilt skall ta hänsyn till den internationella utvecklingen. Motivering Efterlevnaden av civilrättsliga regler om betalningsskyldighet regleras i sista hand


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L321 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 26 l § i lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på så sätt att kassettersättningens nivå återgår till tidigare gällande nivå men med annan utformning för digitala anordningar, enligt vad i motionen anförs.


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L321 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:L320 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att omgående göra en översyn av samäganderätts­lagen. Motivering Särskilda bestämmelser om samäganderätt finns i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L320 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsumentpolitikens mål och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av Konsumentverkets framtida verksamhet och organisation. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:LU21 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av arenarättigheter för evenemang som i dag saknar upphovsrätt. Motivering Den som går på ett idrottsevenemang eller liknande och betalar sin entrébiljett kan ta med sig sin videokamera eller


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare får ersättning jämförbar med andra förrättare. Motivering Regeringen beslutade den 27 januari 2005 att en särskild utredare ska ta ställning till om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap. Uppdraget ska redovisas


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn och språklig modernisering av avtalslagen och handelsbalken. Modernisera avtalslagen och handelsbalken I det ekonomiska livet är avtalet ett oumbärligt redskap. Avtalet förmedlar omsättning av


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra regelverken beträffande instituten god man och förvaltare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra den


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anf örs om behovet av lagstiftning om förhandlingsrätt för franchisetagare. Motivering Inom Justitiedepartementet har för ett år sedan en promemoria, Upplyst franchising (Ds 2004:55), utarbetats. Promemorian


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Ju483 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Barn som brottsoffer 4 Tre månaders handläggningstid 4 Målsägandebiträde för efterlevande 5 Utred preskriptionstiden vid övergrepp mot barn 5 På brottsoffrets sida 5 Stöd till brottsoffren 6 Samarbete för


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU34 2005/06:JuU36 2005/06:JuU6 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:Ju483 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Ju478 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Tidigare, tydligare, tuffare 5 De minderåriga lagöverträdarna 6 Unga lagöverträdare över 15 år 6 Kritik mot socialtjänsten 7 Sluten ungdomsvård 8 Påföljderna för de unga brottslingarna måste ses


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ju478 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 93 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra? 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6Järnvägstrafiken 8 7Luftfarten 9 8Sjöfarten 11 9Posten 12 10IT 13 11Skatter


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet.


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)