Cykelfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 april 2022

Betänkande: Cykelfrågor

Betänkande 2019/20:TU9

Nej till motioner om cykelfrågor (TU9)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 som rör cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om infrastrukturåtgärder för ökad cykling, regler för elsparkcyklar och ändrade trafikregler för cykling.

Riksdagen sa nej till motionerna bland annat på grund av regeringens påbörjade nationella strategi för ökad och säker cykling, men också för att reglerna för cykling redan har börjat ses över och ändras.