Sök

Avdelning
Hoppa till filter

182 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Hellmark Knutsson, Helene (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Forskning om djurfria metoder

  Skriftlig fråga 2017/18:1625 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1625 Forskning om djurfria metoder av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S År 2010 antog Europaparlamentet det så kallade djurförsöksdirektivet 2010/63/EUSyftet med direktivet är att de försök som i dag görs på levande djur i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang
  Inlämnad
  2018-08-21
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg

  Skriftlig fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1542 IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S International Baccalaureate IB är en utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen har en internationellt definierad standard med höga kunskapskrav. Universitets- och högskolerådet
  Inlämnad
  2018-06-20
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Svarta hål i rymdstrategin

  Interpellation 2017/18:591 av Mathias Sundin (L)

  Interpellation 2017/18:591 Svarta hål i rymdstrategin av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det är positivt att Sverige äntligen får en rymdstrategi, även om den kommer så sent att detta riksmöte inte får möjlighet att behandla den. Regeringens rymdstrategi, som presenteras i skrivelsen  En strategi
  Inlämnad
  2018-06-13
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Bedömning av reell kompetens

  Skriftlig fråga 2017/18:1490 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1490 Bedömning av reell kompetens av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Efter det att betänkandet Fler vägar till kunskap en högskola för livslångt lärande nyligen debatterades i riksdagen har frågan om bedömning av så kallad reell kompetens vid tillträde till högskolan aktualiserats.
  Inlämnad
  2018-06-13
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Forskning om särläkemedel

  Skriftlig fråga 2017/18:1474 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2017/18:1474 Forskning om särläkemedel av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det särskilda regelverk inom EU för särläkemedel som trädde i kraft år 2000 syftade till att få fart på utvecklingen av särläkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Under åren 20072013 satsade EU 620 miljoner
  Inlämnad
  2018-06-11
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Högskolans "nya" kvalitetssäkringssystem

  Skriftlig fråga 2017/18:1379 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1379 Högskolans nya kvalitetssäkringssystem av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Kvaliteten i högre utbildning är av avgörande betydelse för såväl bildning som svensk konkurrenskraft, men självklart också för den enskilde studenten som investerar tid och pengar för att plugga. Det
  Inlämnad
  2018-05-29
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Utbildnings lönsamhet

  Skriftlig fråga 2017/18:1373 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1373 Utbildnings lönsamhet av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S De senaste åren har det rapporterats om att högre utbildning lönar sig dåligt. Saco har presenterat uppgifter som visar att bland annat grundskollärare, förskollärare och sjuksköterskor förlorar på att gå
  Inlämnad
  2018-05-29
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Examenskrav kring nationella minoritetsfrågor

  Skriftlig fråga 2017/18:1320 av Eva Lohman (M)

  Fråga 2017/18:1320 Examenskrav kring nationella minoritetsfrågor av Eva Lohman M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I Minoritetsutredningen föreslås att kunskap om minoriteternas historia, kultur och hälsa bör finnas som examenskrav även på läkarutbildningen utöver socionomutbildningen. Många äldre som tillhör
  Inlämnad
  2018-05-18
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Utlysning av tjänster inom lärosäten

  Skriftlig fråga 2017/18:1299 av Fredrik Christensson (C)

  Fråga 2017/18:1299 Utlysning av tjänster inom lärosäten av Fredrik Christensson C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S För Centerpartiet är det självklart att lärosätenas rekryteringsprocess ska vara transparent och genomföras via nationella och internationella utlysningar. Nyligen presenterade Sveriges universitetslärare
  Inlämnad
  2018-05-15
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Lärarbristen

  Interpellation 2017/18:528 av Maria Stockhaus (M)

  Interpellation 2017/18:528 Lärarbristen av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen 2018. För utbildningarna till förskollärare var minskningen
  Inlämnad
  2018-05-02
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Akademiska Hus försäljning av mark till studentbostäder och andra bostäder

  Skriftlig fråga 2017/18:1196 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2017/18:1196 Akademiska Hus försäljning av mark till studentbostäder och andra bostäder av Lars Beckman M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S De statligt ägda fastighetsbolagen har genomfört en markinventering under 2016 där markreserver som ses som lämpliga för bostadsbyggande har identifierats. För snart åtta
  Inlämnad
  2018-04-18
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Yttrandefriheten på universitet och högskolor

  Interpellation 2017/18:473 av Jeff Ahl (-)

  Interpellation 2017/18:473 Yttrandefriheten på universitet och högskolor av Jeff Ahl till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen avslöjades det att lärare och anställda på KTH bedriver åsiktscensur gentemot sina elever. Det finns också inspelningar som visar att två anställda på KTH har svårt att motivera varför
  Inlämnad
  2018-04-04
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  MOOC-kurser

  Skriftlig fråga 2017/18:1102 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1102 MOOC-kurser av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar alla delar av samhället. Den ställer krav, men skapar också stora möjligheter, särskilt för utbildning. Dessa möjligheter ska vi använda oss av
  Inlämnad
  2018-03-27
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Forskning om virus

  Skriftlig fråga 2017/18:1101 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1101 Forskning om virus av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Under februari månad 2016 betalade Försäkringskassan ut ca 6,5 miljarder kronor i ersättning till föräldrar som var hemma för att vårda sjukt barn. En inte helt ovanlig effekt av virusens framfart under vabruariSjälvklart
  Inlämnad
  2018-03-27
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Matchningen mellan högskola och arbetsmarknad

  Skriftlig fråga 2017/18:1058 av Boriana Åberg (M)

  Fråga 2017/18:1058 Matchningen mellan högskola och arbetsmarknad av Boriana Åberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I svaret på min fråga om kvaliteten i den högre utbildningen anför statsrådet Helene Hellmark Knutsson att det råder god balans mellan högre utbildning och etableringen på arbetsmarknaden. Universitetkanslerämbetets
  Inlämnad
  2018-03-19
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Regeringens rymdstrategi

  Skriftlig fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg (M)

  Fråga 2017/18:978 Regeringens rymdstrategi av Hans Rothenberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den av regeringen tidigare aviserade rymdstrategin är enligt uppgift försenad, vilket innebär att den inte kommer att kunna beredas av riksdagen under innevarande riksdagsår. Många av rymdnäringens företag har sett
  Inlämnad
  2018-03-07
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Stärkt kvalitet i den högre utbildningen

  Skriftlig fråga 2017/18:957 av Boriana Åberg (M)

  Fråga 2017/18:957 Stärkt kvalitet i den högre utbildningen av Boriana Åberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Flera svenska högskolor och universitet står sig högt i internationella rankningar över utbildningskvalitet. De flesta högskolor och universitet har de senaste åren dock fått en försämrad position i
  Inlämnad
  2018-03-02
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Artificiell generell intelligens

  Skriftlig fråga 2017/18:937 av Lotta Finstorp (M)

  Fråga 2017/18:937 Artificiell generell intelligens av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågan om AI artificiell intelligens är glödhet just nu tack vare snabba genombrott de senaste åren. Potentialen för AI inom industrin och tjänstesektorn har dessutom gjort att frågan kommit högst upp hos
  Inlämnad
  2018-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Lärarutbildningen

  Skriftlig fråga 2017/18:935 av Ida Drougge (M)

  Fråga 2017/18:935 Lärarutbildningen av Ida Drougge M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I det valmanifest som Socialdemokraterna gick till val på 2014 kan man läsa att det finns ett löfte om att höja kraven på lärarutbildningen. Enligt valmanifestet skulle kraven för att komma in på lärarutbildningen höjas, tempot
  Inlämnad
  2018-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
 • Dokument & lagar

  Multidisciplinär forskning

  Skriftlig fråga 2017/18:928 av Lotta Finstorp (M)

  Fråga 2017/18:928 Multidisciplinär forskning av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Stora delar av samhället är på väg att förändras kraftigt till följd av digitaliseringen. Utvecklingen inom AI samt maskininlärning accelererar dessutom tempot hos många forskningsgrenar som i sin tur används inom
  Inlämnad
  2018-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Bevaka via RSS