Regeringens rymdstrategi

Skriftlig fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-03-07
Överlämnad
2018-03-08
Anmäld
2018-03-09
Svarsdatum
2018-03-14
Sista svarsdatum
2018-03-14
Besvarad
2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den av regeringen tidigare aviserade rymdstrategin är enligt uppgift försenad, vilket innebär att den inte kommer att kunna beredas av riksdagen under innevarande riksdagsår. Många av rymdnäringens företag har sett fram emot strategin och de satsningar som den torde innehålla. För dessa blir det nu ytterligare en väntan på besked.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka blir konsekvenserna för de företag som verkar inom den svenska rymdindustrin på grund av rymdstrategins försening?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:978 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)U2018/01135/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg (M)
Regeringens rymdstrategi

Hans Rothenberg har frågat mig vilka konsekvenserna blir för de företag som verkar inom den svenska rymdindustrin på grund av rymdstrategins försening.

Skrivelsen om hur regeringen avser arbeta med rymdfrågor överlämnas till riksdagen under våren. Utgångspunkten för strategin är att Sverige är en internationellt framstående rymdnation där svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer. I rymdstrategin kommer regeringen presentera långsiktiga inriktningar och mål i arbetet med rymdfrågor.

Eftersom en skrivelse till riksdagen är ett meddelande om hur regeringen ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde innehåller den inga förslag till riksdagsbeslut. Om några insatser bedöms behövas för att Sverige ska fortsätta vara en internationellt framstående rymdnation kommer dessa att presenteras i kommande budgetpropositioner.

Stockholm den 14 mars 2018

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.