Sök

Avdelning
Hoppa till filter

123 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kristersson, Ulf (M), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Växande sjuktal

  Skriftlig fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson (S)

  Fråga 2013/14:736 Växande sjuktal av Anders Karlsson S till Statsrådet Ulf Kristersson M Statsrådet har visat stor förnöjsamhet över de skärpta reglerna för sjukförsäkringen som tvingat cancersjuka att jobba och som har gjort de utförsäkrade till en alldeles egen grupp fattiga. Sedan 2008 uppges hela 65 000 personer ha
  Inlämnad
  2014-07-24
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Brister i lagstiftningen om sjukpenning

  Skriftlig fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman (S)

  Fråga 2013/14:701 Brister i lagstiftningen om sjukpenning av Jörgen Hellman S till Statsrådet Ulf Kristersson M IF Metall Norra Älvsborg har under våren brevväxlat med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Avdelningen har hävdat det orimliga i att sex tidigare anställda på Saab vardera förlorar ersättning för två
  Inlämnad
  2014-06-24
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Ökade sjukskrivningar

  Skriftlig fråga 2013/14:654 av Christina Oskarsson (S)

  Fråga 2013/14:654 Ökade sjukskrivningar av Christina Oskarsson S till Statsrådet Ulf Kristersson M Redan i höstas konstaterade Försäkringskassan att kostnaderna för sjukskrivningarna ökade, sannolikt med 1 miljard kronor 2013 och med 2,8 miljarder 2014. Stress och psykisk ohälsa står för det mesta av ökningen, enligt
  Inlämnad
  2014-06-03
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Utförsäkrades ekonomiska situation

  Interpellation 2013/14:504 av Eva-Lena Jansson (S)

  Interpellation 2013/14:504 Utförsäkrades ekonomiska situation av Eva-Lena Jansson S till Statsrådet Ulf Kristersson M Efter att regelverket i sjukförsäkringen förändrades har ca 75 000 personer utförsäkrats, en stor del av dessa är kvinnor. Flera av de som utförsäkrats tvingas i dag söka försörjningsstöd. I en rapport
  Inlämnad
  2014-05-28
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Beräkning av antagandeinkomst

  Skriftlig fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand (S)

  Fråga 2013/14:551 Beräkning av antagandeinkomst av Johan Löfstrand S till Statsrådet Ulf Kristersson M När en person insjuknar eller får nedsatt arbetsförmåga räknar Försäkringskassan fram en antagandeinkomst utifrån vad personen har för inkomst vid tillfället. Skulle sedan förhållandet för personen förändras, så att
  Inlämnad
  2014-04-03
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Situationen för dem som uppburit hel sjukersättning före 2003

  Skriftlig fråga 2013/14:534 av Luttropp, Agneta (MP)

  den 28 mars Fråga 2013/14:534 Situationen för dem som uppburit hel sjukersättning före 2003 av Agneta Luttropp MP till statsrådet Ulf Kristersson M Att komma ut på arbetsmarknaden efter att i många år ha varit förtidspensionerad är förenat med stora svårigheter för dem som verkligen vill ut i arbetslivet. Alla
  Inlämnad
  2014-03-28
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  75 000 enskilda fall

  Skriftlig fråga 2013/14:523 av Oskarsson, Christina (S)

  den 25 mars Fråga 2013/14:523 75 000 enskilda fall av Christina Oskarsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Borgerliga företrädare och debattörer försöker reducera den sociala misären i den havererade sjukförsäkringens spår till enskilda fallNu uppgår antalet enskilda fall till över 75 000 som utförsäkrats eller
  Inlämnad
  2014-03-25
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan

  Skriftlig fråga 2013/14:499 av Eneroth, Tomas (S)

  den 14 mars Fråga 2013/14:499 Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Många företag har efterfrågat förslag som innebär sänkta sjuklönekostnader, och inte minst förslaget att ta bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan har setts som ett mycket önskvärt
  Inlämnad
  2014-03-14
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Dödsdatum

  Interpellation 2013/14:336 av Heydari, Shadiye (S)

  den 7 mars Interpellation 2013/14:336 Dödsdatum av Shadiye Heydari S till statsrådet Ulf Kristersson M Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och alla har samma rätt att få ta del av den när man behöver. Vi finansierar den gemensamt genom arbete
  Inlämnad
  2014-03-07
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans regleringsbrev

  Interpellation 2013/14:326 av Jansson, Eva-Lena (S)

  den 3 mars Interpellation 2013/14:326 Försäkringskassans regleringsbrev av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Ulf Kristersson M I ISF-rapporten Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv redovisas att begreppet jämställdhet i stort har utmönstrats ur myndighetens styrdokument.
  Inlämnad
  2014-03-03
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Utförsäkringar

  Interpellation 2013/14:322 av Eneroth, Tomas (S)

  den 28 februari Interpellation 2013/14:322 Utförsäkringar av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Sedan de borgerliga partierna förändrade sjukförsäkringen har över 75 000 personer utförsäkrats eller tvingats att lämna sjukförsäkringen inte för att de har blivit friska, utan för att de passerat en administrativ
  Inlämnad
  2014-02-28
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Dödsdatum

  Skriftlig fråga 2013/14:455 av Eneroth, Tomas (S)

  den 27 februari Fråga 2013/14:455 Dödsdatum av Tomas Eneroth S till socialminister Göran Hägglund KD Sedan den nya sjukförsäkringen drevs igenom av regeringen har över 75 000 personer utförsäkrats. Svårt sjuka har fått besked om att de inte längre har rätt att uppbära sjukpenning och har hänvisats till Arbetsförmedlingen
  Inlämnad
  2014-02-27
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Förrehabilitering

  Interpellation 2013/14:292 av Jansson, Eva-Lena (S)

  den 19 februari Interpellation 2013/14:292 Förrehabilitering av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Ulf Kristersson M För långtidssjukskrivna som står mycket långt från arbetsmarknaden kan förrehabilitering vara ett bra sätt att stärka individens möjligheter att klara en kommande arbetslivsinriktad rehabilitering.
  Inlämnad
  2014-02-19
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Företagshälsovården i framtiden

  Interpellation 2013/14:214 av Eneroth, Tomas (S)

  den 18 december Interpellation 2013/14:214 Företagshälsovården i framtiden av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Inom företagshälsovården genomförs närmare en miljon läkarbesök årligen. Av dessa beräknas 700 000 vara föranledda av sjukdom hos den anställde. Vid uppskattningsvis en tredjedel av dessa
  Inlämnad
  2013-12-18
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Resurser till Finsam

  Skriftlig fråga 2013/14:226 av Kvarnström, Kurt (S)

  den 18 december Fråga 2013/14:226 Resurser till Finsam av Kurt Kvarnström S till statsrådet Ulf Kristersson M Finsam är i dag etablerat i mer än 225 av Sveriges kommuner via ett åttiotal samordningsförbund. Det arbete som bedrivs finansieras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting/regioner och kommuner.
  Inlämnad
  2013-12-18
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada

  Interpellation 2013/14:120 av Larsson, Hillevi (S)

  den 13 november Interpellation 2013/14:120 Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada av Hillevi Larsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Livränta kan man få om man drabbas av en arbetsskada som leder till nedsatt arbetsförmåga under minst ett år eller varaktigt. Förutsättningen för att få livränta är att
  Inlämnad
  2013-11-13
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Pension

  Skriftlig fråga 2013/14:79 av Jonsson, Mattias (S)

  den 24 oktober Fråga 2013/14:79 Pension av Mattias Jonsson S till statsrådet Ulf Kristersson M För några veckor sedan var det reportage i Dagens Nyheter om pensionärernas ekonomiska förhållanden. Det redogörs för nyligen gjorda mätningar från Pensionsmyndigheten, som visar att den genomsnittliga disponibla inkomsten
  Inlämnad
  2013-10-24
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Ekonomiskt stöd för pensionärer

  Skriftlig fråga 2013/14:53 av Sonidsson, Eva (S)

  den 17 oktober Fråga 2013/14:53 Ekonomiskt stöd för pensionärer av Eva Sonidsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Riksrevisionen konstaterade i en rapport i maj att omkring 140 000 pensionärer inte ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd trots att de har rätt till det. Riksrevisionen menar att regeringen
  Inlämnad
  2013-10-17
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Beräkning av bostadstillägg

  Skriftlig fråga 2013/14:39 av Westerholm, Barbro (FP)

  den 10 oktober Fråga 2013/14:39 Beräkning av bostadstillägg av Barbro Westerholm FP till statsrådet Ulf Kristersson M Sedan 1962 inräknas inte kostnader för bostadsel som bostadskostnad vid beräkningen av bostadstillägg till pensionärer. Det innebär att elektrisk belysning, användning av elspis eller el som behövs
  Inlämnad
  2013-10-10
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
 • Dokument & lagar

  Det så kallade extrajobbsförbudet

  Skriftlig fråga 2012/13:613 av Larsson, Hillevi (S)

  den 19 juni Fråga 2012/13:613 Det så kallade extrajobbsförbudet av Hillevi Larsson S till statsrådet Ewa Björling M I Danmark finns något som kallas extrajobbsförbudetvilket innebär att om man till exempel jobbar både i Danmark och Sverige riskerar man att tvingas betala både danska och svenska arbetsgivaravgifter.
  Inlämnad
  2013-06-19
  Besvarare
  Ulf Kristersson (M)
Bevaka via RSS