Matz Hammarström (MP)

Matz Hammarström (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel gymnasielärare
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-18
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2000-06-15 – 2002-09-23
  • Suppleant 2000-06-15 – 2002-09-29
  • Ledamot 1999-01-01 – 2000-06-15
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2001-11-14 – 2002-09-29
  • Ledamot 2001-04-04 – 2001-10-18
  • Suppleant 1999-01-01 – 2001-04-03
  • Suppleant 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2000-10-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Aktuell debatt 14 februari 2002 Aktuell debatt
Interpellationsdebatt 2000/01:268 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v) 3 april 2001 Västsahara
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna

med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

Motion 1999/2000:A7 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A7 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Bakgrund Frågan om stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under 1990-talet. Ett förslag om förbud mot sådana


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten

Motion 1999/2000:N18 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N18 av Saarinen, Ingegerd mp med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten Regeringen beskriver i skrivelsen det planerade arbetet med utvecklings- program för kommuner


Utskottsberedning: -1999/2000:NU10

med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning

Motion 1999/2000:Ju10 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju10 av Schlaug, Birger mp med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning Inledning Vapenlagstiftningen har varit föremål för ändringar vid ett antal tillfällen. Den senaste förändringen, dvs. införandet av 1996 års vapenlag 1996:67var dock en ändring främst i språkligt


Utskottsberedning: -----1999/2000:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se