Jan-Erik Wikström (FP)

Jan-Erik Wikström (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel fil.kand.
Född år 1932

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1992-06-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-11-15 – 1992-06-30
  • Ledig 1988-10-14 – 1988-11-14
  • Ordinarie 1978-10-01 – 1988-10-13
  • Ledig 1978-03-07 – 1978-09-30
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1978-03-06
  • Kulturutskottet

  • Vice ordförande 1991-10-08 – 1992-06-30
  • Suppleant 1990-06-14 – 1991-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-11-07 – 1990-06-13
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1990-06-14 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1974-75. Rdl 1970-73, 1976-92. Utbildn.min. 1976-82. Suppleant i 2:a Lagutskottet 70, Statsutskottet 70, Utbildningsutskottet 74-75/76, Kulturutskottet 75/76 och 89/90-90/91 Utrikesutksottet 83/84-90/91. Ledamot av Utbildnignsutskottet 71-73, vice ordförande 71-73, Kulturutskottet 82/83-89/90 och 91/92, vice ordförande 91/92, och Utrikesutksottet 89/90-90/91. Suppleant för Fullmäktige i Riksbanken 73-75/76, i Europarådets svenska delegation 75/76-76/77, Utrikesnämnden 82/83-84/85 och 89/90-90/91 samt Talmanskonferensen 91/92. Ledamot av Fullmäktige i Riksbanken 82/83, Utrikesnämden 83/84-84/85 och Krigsdelegationen 85/86-91/92. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 75/76 och 82/83-91/92, 1:e vice ordförande i gruppen 75/76-80/81, ordförande 83/84, vice gruppledare 90/91-91/92.
 • Bostadsort

  Stockholm, senare Österskär
 • Utbildning

  Studentexamen i Göteborg 51. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 55. Sekreterare i Fria kristliga student- och gymnasiströrelsen 56-59 och Svenska missionsförbundets ungdom (SMU) 59-60. Litteraturchef vid Gummessons bokförlag 61-63, förlagschef 63-76. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 8.10.1976-8.10.1982. Landshövding i Uppsala län 92-97.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Gummessons grafiska grupp AB 63-76, Eskilstuna-Kuriren 73-76, Västerbottens-Kuriren 74-76, Nerikes Allehanda 75-76. Ledamot av pressens opinionsnämnd 70-71. Ledamot av styrelsen för Carl Johans förbundet, ordförande 93-, Sveriges Allmänna Konstförening, ordförande 96-. - Ledamot av styrelsen för Immanuelskyrkans församling i Stockholm 59-90, 1:e vice ordförande 62, ordförande 64-90, SMU 61-69, vice ordförande 61-64, ordförande 65-69, Frikyrkliga studieförbundet 57-76, vice ordförande 57-70, ordförande 70-76, och Svenska Bibelsällskapet 02-. Ledamot av Kyrkornas världsråds informationsstyrelse 61-82, svenska ekumeniska nämnden 68-93. - Ledamot av styrelsen för Folkpartiets ungdomsförbund 61-64, 2:e vice ordförande 62-63, 1:e vice ordförande 63-64, Stockholms folkpartiförening 62-75, ordförande 70-75. Ledamot av Folkpartiets av partistyrelse 64-93, 1:e vice ordförande 75-83.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av skolnämnden för Stockholms stad och län 64-65, radionämnden 67-76, länsskolnämnden i Stockholms län 67-75, vice ordförande 67-70, tidskriftsnämnden 73, statens kulturråds nämnd för litterär verksamhet och folkbibliotek 74-75, forskningsberedningen 76-82, ordförande 76-81, krigsmaterielexportnämnden 85-88 och nämnden för stiftelsen Drottningholms teatermuseum 89-. Ledamot av styrelsen för Styrelsen för internationell utveckling 83-91, Sveriges Riksradio AB/Sveriges Radio AB, ordförande 85-96, Kungl Teatern AB 86-97, ordförande 91-97, och Kungl Dramatiska teatern 97-, ordförande 97-. Ledamot av Karolinska institutets konsistorium 88-. FN-delegat 71, 72, 74, 85 och 88. Ordförande i Uppsala läns länsbostadsnämnd 92-93, skogsvårdsstyrelse 92-97 och länsarbetsnämnd 92-97. - Ledamot av 1972 års pressutredning 72-75, utredningen om skolan, staten och kommunerna 72-76, 1974 års skolhälsovårdsutredning 74-76, ordförande 74-76, arbetsgruppen för samefrågor 77-82, ordförande 77-82, statsrådslöneutredningen 92-93 och kommittén om förberedelser för jubiléet "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996" 93-, ordförande 93-. Särskild utredare av statens bidrag till ideella organisationer 92-93.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 62-70. Ledamot av drätselnämnden 63-66, arbetslöshetsnämnden 63-66, vice ordförande 63-66, arbetsvårdsnämnden 66, skoldirektionen 67-70, vice ordförande 67-70, samt kulturnämnden 69-70 och 74-75. Ledamot av styrelsen för AB Centralbadet 66-70 och AB Familjebostäder 67-70. Ledamot av Uppsala kommunfullmäktige 98-. Ledamot av kulturnämnden 98-.
 • Litteratur

  Om politiska och religiösa frågor, bl a Radioserien Skall kyrkan skiljas från staten? (1959, redaktör), Politik och kristen tro (1964), Med frisinnat förtecken. Inlägg i riksdagsdebatten 1970 (1970), Möten med Mästaren (1975), Frihet, mångfald, kvalitet (1978) samt Liberalism med frisinnat förtecken (1981).
 • Föräldrar

  Pastorn Olof Börje Wikström och småskolläraren Anna Eskelina Lilja

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ett tvärvetenskapligt forskningsråd

Motion 1991/92:Ub543 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub543 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm fp Ett tvärvetenskapligt forskningsråd 1. Det forskningsrådssystem som tillkom 1977 och där forskningsrådsnämnden FRN ingått som en integrerad del i en helhetslösning, har förändrats genom tillkomsten av nya disciplinorienterade forskningsråd


Utskottsberedning: -1991/92:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Högskoleutbildning för dramatiker

Motion 1991/92:Ub440 av Jan-Erik Wikström och Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub440 av Jan-Erik Wikström och Lars Sundin fp Högskoleutbildning för dramatiker Sverige har upplevt en vital utveckling på dramatikens område under de senaste två decennierna. Från att ha varit en udda genre har svensk dramatik flyttats in i det allmänna medvetandet. Antalet svenska dramatiker


Utskottsberedning: -1991/92:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

En fri teologisk högskola i Stockholm

Motion 1991/92:Ub421 av Jan-Erik Wikström och Lars Leijonborg (fp)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub421 av Jan-Erik Wikström och Lars Leijonborg fp En fri teologisk högskola i Stockholm Betelseminariet i Bromma och Teologiska Seminariet i Lidingö har varit centra för teologisk utbildning och delvis forskning sedan 1860-talet resp. 1870-talet. Huvuduppgiften har varit att utbilda pastorer


Utskottsberedning: -1991/92:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.