Johan Lönnroth (V)

Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2003-02-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledig 2002-11-15 – 2002-12-31
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-11-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-05
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen

Motion 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma v med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksbankens förslag att avskaffa 7 kap. 8 riksbankslagen. Motivering Riksbanken föreslår att 7 kap. 8 riksbankslagen, som ger skattemyndigheter


Utskottsberedning: 2002/03:FiU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Rese- och transportkostnader i glesbygd

Motion 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. v Rese- och transportkostnader i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en utredning av kostnaden för person och godstransporter för privatpersoner, företag, kommuner och landsting enligt vad i motionen anförs. Inledning Den


Utskottsberedning: 2002/03:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Inbetalning av kvarskatt

Motion 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. v Inbetalning av kvarskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av nya regler för inbetalning av kvarskatt. Bakgrund Från och med inkomståret 1998 har reglerna för inbetalning


Utskottsberedning: 2002/03:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.